Klage over behandling af kvinde, der havde gener efter en fødsel, samt over at lægen nægtede at udstede en erklæring vedrørende uarbejdsdygtighed

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af i perioden fra den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002.

Sagsnummer:

0340527

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002.

HændelsesforløbI perioden fra den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002 rettede henvendelse til praktiserende læge et betydeligt antal gange med klager over blandt andet hudproblemer, underlivsgener, gener fra bevægeapparatet, ryggener, smerter i maven og psykiske problemer.

forstår kun meget lidt dansk, og der har i forløbet måttet anvendes vekslende tolke.

Hudproblemerne har vedrørt området omkring venstre øje og et eksemområde i hårbunden.

Underlivesgenerne har vedrørt hæmoridegener og vejledning i forbindelse med antikonception, oplægning af spiral, urinvejsinfektioner og skedeinfektion med svamp

Generne i bevægeapparatet har vedrørt gener fra venstre håndled og føleforstyrrelser samt nedsat kraft i højre hånd.

har endvidere haft gener fra ryggen med smerter hen over lænden og klager over smerter i højre side af maven.

Der er flere henvendelser på psykisk grundlag, hvor har klaget over tristhed.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at læge i perioden fra ca. den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002 ikke har behandlet korrekt i forbindelse med, at hun havde fået gener, efter hendes datter var blevet født.

Det er herved anført, at har ondt i benene, lider af svimmelhed, har ondt i halsen, ryggen, armene og øjnene, og at har haft disse gener i halvandet år, uden at lægen har kunnet stille en diagnose.

2. at læge i september 2002 nægtede at udstede en lægeerklæring vedrørende uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.

Det er herved anført, at havde smerter, og at hun grædende måtte gå på arbejde med mange smerter og svimmelhed.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra ca. den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002.

Begrundelse


Det fremgår journalen, at havde et stort antal kontakter og konsultationer med læge i perioden fra ca. den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002 vedrørende forskellige helbredsklager. Ved hovedparten af konsultationerne medvirkede tolk på grund af sproglige problemer som følge af begrænsede danskkundskaber hos .

Ifølge journalen henvendte sig flere gange med hudproblemer, dels omkring venstre øje, dels et eksemområde i hårbunden. Læge iværksatte behandling og henviste samtidig til en praktiserende dermatolog.

Efter en fødsel den 31. december 2000 henvendte sig med en hæmoridegener. Læge gav vejledning i forbindelse med antikonception, oplægning af spiral, urinvejsinfektioner og skedeinfektion med svamp. De gynækologiske gener afstedkom endvidere en henvisning til en praktiserende gynækolog, som ligeledes behandlede for svamp og gav gentagne instrukser i almindelig hygiejne.

I forløbet har endvidere haft gener fra venstre håndled, som blev behandlet med smertestillende medicin og aflastning samt fysioterapi.

Det fremgår endvidere af journalen, at havde smerter i højre side af maven, hvilket afstedkom at der blev foretaget en ultralydsundersøgelse, som viste normale forhold, og at klager over blå mærker medførte observation for blødningsforstyrrelser. Der blev taget blodprøver og taget kontakt til en medicinsk speciallæge.

Ifølge journalen henvendte sig flere gange til læge på grund af psykiske problemer. Hun klagende over tristhed, og der blev påbegyndt en antidepressiv behandling og anbefales psykologkontakt, som blev forsøgt etableret med hjælp fra kommunen.

Føleforstyrrelser og nedsat kraft i højre hånd afstedkom, at blev undersøgt hos en speciallæge i ortopædkirurgi.

Det fremgår videre af journalen, at klager over mavegener affødte blodprøveundersøgelse, hvor der fandtes tegn på infektion med helicobacter bakterier i mavesækken, for hvilket der blev iværksat behandling.

Den 24. september 2002 henvendte sig ifølge journalen sig med klager over tristhed, bekymringer og "smerter over det hele”, hvorfor hun ikke mente at kunne udfylde sin arbejdsfunktion. Læge vurderede, at der var tale om en let til moderat depression og ordinerede medicinsk behandling, samt tilrådede at fortsætte med arbejdsfunktionen, da hun vurderede det var vigtigt med medmenneskelig kontakt.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at læge i forhold til de fremførte klager enkeltvis og samlet forholdt sig fagligt velbegrundet og udførte klinisk relevante vurderinger samt heraf følgende behandlinger og henvisninger.

Patientklagenævnet finder herefter, efter en samlet vurdering, at læge udviste omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra ca. den 31. december 2000 til den 14. oktober 2002.