Klage over en øjenlæges udførelse af operation for grå stær. Komplikation ved operation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hendes behandling af den 14. januar 2003 i .

Sagsnummer:

0341127

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hendes behandling af <****> den 14. januar 2003 i <****>.

Hændelsesforløb


Den 16. december 2002 blev opereret på venstre øje for grå stær. Operationen blev foretaget af speciallæge i øjensygdomme , og forløbet var ukompliceret.

Den 14. januar 2003 blev også opereret på det højre øje af speciallæge . Det var under operationen ikke muligt at indoperere en linse på grund af en rift i linsekapslen. Derfor blev henvist til øjenafdelingen, , for implantation af en anden linse.

Den 15. januar 2003 var til en undersøgelse på øjenafdelingen, , hvorunder der blev fundet normale postoperative forhold.

Den 20. januar 2003 kom til ny kontrol på øjenafdelingen, . Hun havde i dagene forinden haft mange smerter i højre øje, og man konstaterede, at der var opstået indre blødning med afløsning af nethinden. Der var intet syn på højre øje, og tilstanden kunne ikke afhjælpes.

Der foretages fortsat kontrol af tilstanden på Odder Øjenklink, hvor speciallæge følger tilstanden. Der er fortsat smerter, men de er dog aftagende.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev opereret korrekt for grå stær.

Det er herved anført, at der skete en fejl under indgrebet, som forvoldte så stor skade, at hun er helt blind i dag på det højre øje.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 14. januar 2003 i .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. januar 2003, at speciallæge opererede for grå stær. Under operationen opstod en rift i linsekapselen, og den netop indopererede kunstige linse blev fjernet. Den forreste del af glaslegemet blev herefter fjernet, og der blev indsprøjtet (injiceret) medicin (Carbacholin) som fik pupillen til at trække sig sammen (miosis), og såret blevet syet sammen. Efter indgrebet blev det aftalt, at skulle henvises til øjenafdelingen, , for implantation af en anden linse.

Nævnet kan oplyse, at rift i linsekapslen er en af de hyppigste komplikationer til operation for grå stær. Linsekapslen anvendes normalt som støtte for den indopererede kunstige linse. Når en rift i kapslen er stor, kan det af og til ikke lade sig gøre at indoperere den kunstige linse ved operationen for grå stær. Det kan derimod ofte lade sig gøre ved et senere indgreb med særlig teknik. Forudsætningen herfor er dog, at der er mulighed for syn på øjet bagefter.

Det følger videre af journalen 15. januar 2003, at speciallæge foretog en undersøgelse af højre øje. Hun fandt herved forhold, som kunne forventes efter den beskrevne operation.

Det er noteret i journalen, at om aftenen den 15. januar 2003 blev undersøgt på øjenafdelingen, , da hun havde fået smerter i højre øje. Ud fra en objektiv undersøgelse af øjet fandt man, at det drejede sig om en tilladelig reaktion og irritation efter operationen for grå stær. Tilstanden blev ikke fundet behandlingskrævende.

Det følger af journalen, at speciallæge den 16. januar 2003 blev kontaktet af det plejehjem, hvor boede. Det blev oplyst, at der fortsat var smerter i højre øje. Speciallæge ordinerede derpå smertestillende (analgetika) tabletter til og supplerede den 17. januar 2003 med smertestillende øjendråber. Samtidig den 17. januar 2003 afslog at tage imod et tilbud om at komme ind til en ny undersøgelse hos speciallæge .

Det er noteret i journalen den 20. januar 2003, at blev undersøgt på øjenafdelingen, . Efter operationen for grå stær havde hun haft kraftige smerter i højre øje. Ved en objektiv undersøgelse påvistes følger efter blødning under årehinden (suprachoroidal hæmoragi).

Nævnet kan oplyse, at blødning under årehinden (suprachoroidal hæmoragi) er en kendt, men sjælden og uafvendelig komplikation til operation for grå stær. Den kan opstå ved selve indgrebet og i dagene efter. Den medfører ofte total blindhed og desuden smerter. Øjensmerter kan være vanskelige at behandle, selvom der behandles både med tabletter og dråber mod smerter.

Der er herefter nævnets opfattelse, at den opståede blødning under årehinden var hændelig og ikke kan tages som udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed i relation til den udførte operation for grå stær den 14. januar 2003.

Det er desuden nævnets opfattelse, at speciallæge reagerede relevant på de efter operationen gentagne smerteklager fra , idet speciallægen blandt andet ordinerede smertestillende medicin og tilbød en yderligere kontrolundersøgelse.


Nævnet kan endelig oplyse, at selv om en blødning under årehinden kan fjernes ved et kirurgisk indgreb, så er der ikke belæg for, at et sådant indgreb kan give syn på øjet. Når øjet er helt blindt opereres ikke en kunstig linse ind i øjet, da det ikke vil give syn på øjet efter operationen.

Nævnet finder ud fra disse omstændigheder, at speciallæge handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin operation af den 14. januar 2003 på .