Klage over, at øjenlæge ikke foretog undersøgelse for grøn stær

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af den 6. september 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0341309

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> den 6. september 2002, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 5. september 2002 blev af egen læge henvist til speciallæge i øjensygdomme med henblik på udfyldelse af en motorattest.

Den 6. september 2002 blev undersøgt af speciallæge i øjensygdomme , der ved sin undersøgelse fandt, at synet på begge øjne var mindre end 0,63. Desuden fandt speciallægen, at der var ret udtalt hængende øjenlåg på begge øjne, og der blev aftalt operation herfor.

Den 17. januar 2003 konsulterede en øjenlæge i udlandet i forbindelse med kontrol af briller. Den udenlandske øjenlæge konstaterede forhøjet tryk i øjnene (venstre øje 37, højre øje 26), og blev sat i behandling med tryknedsættende medicin (Xalatan), der senere blev suppleret af et andet præparat (Timothol).

Da kom hjem fra udlandet opsøgte han den 11. marts 2003 en anden speciallæge i øjensygdomme, der fandt, at han havde grøn stær, men at der var iværksat relevant behandling herfor i form af tryknedsættende medicin.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At speciallæge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse, hvilket medførte, at han ikke konstaterede, at havde grøn stær.

Det er herved anført, at speciallæge ikke foretog måling af tryk af øjnene, og at i januar 2003 fik konstateret meget forhøjet tryk i venstre øje og forhøjet tryk i højre øje. Endvidere er det oplyst, at i marts 2003 fik konstateret grøn stær på begge øjne.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i øjensygdomme har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 6. september 2002.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 30. september 1999 blev undersøgt på en øjenklinik, hvor en speciallæge foretog en undersøgelse og fandt, at synet var mere end 0.8 med egne briller på begge øjne. Derudover var der hængende øjenlåg, lidt øjenkatar og normal biomikroskopi (oftalmoskopi).

Nævnet kan oplyse, at ved oftalmoskopi undersøges øjets inderside, og at denne undersøgelse kan anvendes ved vurdering af, om der er tegn på grøn stær.

Videre fremgår det af journalen, at den 6. september 2002 atter blev undersøgt på øjenklinikken, hvor speciallæge i øjensygdomme undersøgte s øjne. Synet (visus) blev udmålt til mindre end 0.63 på begge øjne med egne briller (egen korrektion), og der var tegn på udtalt hængende øjenlåg (blepharochalasis) på begge øjne, hvorfor operation blev planlagt.

Endelig fremgår det af journalen, at den 17. januar 2003 blev undersøgt i udlandet af en speciallæge i øjensygdomme, der konstaterede forhøjede øjentryk på begge øjne, samt at den venstre synsnerve fandtes præget af grøn stær, hvorimod der ikke var sikre forandringer af den art på højre øje. Der blev iværksat behandling herfor.

Nævnet kan oplyse, at den i Danmark mest almindelige type grøn stær, åbenvinklet (glaucoma simplex), er en sygdom med langsom, snigende udvikling. Forekomsten er stigende med stigende alder. Med tiden tager synsnerven skade blandt andet af det forhøjede tryk indeni øjet, og dermed bliver også synet og synsvinklen påvirket. En synsnerve præget af grøn stær er udtryk for, at sygdommen har stået på gennem mange måneder til år. Den opdages ved rutineundersøgelse eller når der er symptomer som for eksempelvis nedsat syn.

Nævnet finder, at da ved konsultationen den 6. september 2002 havde oplagt synsfald, burde speciallæge have undersøgt årsagen hertil ved hjælp af mikroskopi (spaltelampeundersøgelse), biomikroskopi (oftalmoskopi) og trykmåling af øjnene.

Nævnet finder herefter, at speciallæge ved sin undersøgelse af den 6. september 2002 har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.