Klage over manglende diagnostik af roteret testikel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 15. oktober 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0341311

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 15. oktober 2002, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var på efterårsferie hos sin mor og fik under opholdet tiltagende smerter i højre side af pungen samt hævelse.

Den 15. oktober 2002 henvendte sig til vagtlæge på grund af smerterne i pungen. Vagtlæge fandt på baggrund af en objektiv undersøgelse, at der var tegn på en betændelsestilstand i bitestiklen (epididymit), og han udleverede antibiotika samt tilrådede ro. Endvidere blev informeret om, at han skulle henvende sig igen, såfremt tilstanden blev forværret.

Den 19. oktober 2002 blev tilset af en anden vagtlæge, der indlagde ham på . På sygehuset blev det konstateret, at højre testikel var roteret, således at blodforsyningen var kompromitteret. Testiklen var derfor død, hvorfor den blev fjernet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægevagten ikke undersøgte tilstrækkeligt.

Det er herved anført, at havde ondt i testiklerne, hvorfor han henvendte sig til lægevagten. Vagtlægen udleverede noget penicillin samt anbefalede, at tog hjem og slappede af. Endvidere er det oplyst, at efterfølgende blev indlagt på sygehuset, hvor han fik fjernet højre testikel.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 15. oktober 2003.

Begrundelse


Det fremgår af vagtlægenotatet den 15. oktober 2002, at , der var 14 år, henvendte sig i lægevagten på grund af smerter og hævelse i pungen. Vagtlægen foretog en objektiv undersøgelse og fandt, at højre testikel var varm, spændt og hævet. Vagtlægen fandt på baggrund af undersøgelsen, at der var tegn på betændelse i bitestiklen (epididymit), og han ordinerede antibiotika samt informerede om, at han skulle henvende sig på ny ved forværring.

Endelig fremgår det af journalen, at den 19. oktober 2002 blev indlagt på , hvor han ved operation fik fjernet højre testikel som følge af vævsdød.

Nævnet kan oplyse, at i s alder er betændelse sjældnere forekommende end afklemning af testikel.

Nævnet finder herefter, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han burde have henvist til akut kirurgisk vurdering med henblik på vurdering af, om der eventuelt var tale om afklemning af testiklen, da afklemning i løbet af nogle timer kan føre til vævsdød.