Klage over delprotese til underkæben, der var dækprotese over to tandrødder, og som den kliniske tandtekniker fremstillede på egen hånd uden samarbejde med en tandlæge.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker i forbindelse med hendes behandling af i perioden fra den 2. juni til den 11. juni 2003, jf. tandteknikerlovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker at udvise større omhu i sine behandlinger i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker i forbindelse med hendes journalføring af behandlingen af i perioden fra den 2. juni til den 11. juni 2003, jf. tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981.Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker at udvise større omhu ved journalføringen i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0341404

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker <****> i forbindelse med hendes behandling af <****> i perioden fra den 2. juni til den 11. juni 2003, jf. tandteknikerlovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker <****> at udvise større omhu i sine behandlinger i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker <****> i forbindelse med hendes journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 2. juni til den 11. juni 2003, jf. tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981.

Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker <****> at udvise større omhu ved journalføringen i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb


Den 2. juni 2003 var hos klinisk tandtekniker , da han var utilfreds med sin daværende helprotese til underkæben. I overkæben var der en delprotese, og klinisk tandtekniker journalførte, at den var løs. Der blev sendt ansøgning til kommunen om ny helprotese til underkæben og ny bund (duplikering) i delprotesen til overkæben. Samme dag blev det første aftryk til underprotesen taget.

Den 4. juni 2003 blev der taget sammenbid og valgt protesetænder.

Den 10. juni 2003 blev det andet aftryk til underprotesen taget, og tandopstillingen blev prøvet.

Der blev også taget aftryk til duplikering af overprotesen, og samme dag blev begge proteser indsat.

Den 11. juni 2003 var der kontrolbesøg. Samme dag om morgenen havde været i den kommunale tandpleje, da han var utilfreds med, at han med tungen kunne skubbe underprotesen ud af munden. Klinisk tandtekniker anbefalede, at skulle lade være med at ”skubbe” til protesen med tungen og holde tungen i ro. Hun forklarede desuden, at en helprotese til underkæben ”kun sidder fast” ved hjælp af trykket fra muskler i kinder og tunge, og at der kunne suppleres med ”klister” (corega) til at fastholde den. Hvis dette ikke kunne fungere, skulle overveje indsættelse af implantater i underkæben.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der ikke kan tygges med proteserne, og det er nødvendigt at bruge ”lim” for at holde underprotesen fast.

Nævnets afgørelse af klagen


Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 2. juni til den 11. juni 2003.

Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker at udvise større omhu i sine behandlinger i sit fremtidige virke.

Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 9 ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 2. juni til den 11. juni 2003.

Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker at udvise større omhu ved journalføringen i sit fremtidige virke.

Begrundelse


Patientklagenævnet har lagt vægt på, at underprotesen ifølge syn og skøn den 28. juli 2003 vippede på underlaget (ustabil), da der var to tandrødder i kæben fra – 3 (hjørnetanden i venstre side af underkæben) og – 7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben), som protesen ”red på”.

Nævnet har lagt vægt på, at underprotesens kant i venstre side svarende til – 7 fyldte for meget på grund af roden fra – 7.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at underprotesen på grund af rødderne fra – 3 og – 7 var en delprotese og ikke en helprotese. En sådan ”helprotese” kaldes ofte en dækprotese, da den ”dækker” over tandrødder i kæben.

Nævnet kan oplyse, at en dækprotese har den fordel frem for en konventionel helprotese, at den medfører mindre svind af kæbeknogle, da protesens belastning på kæbeknoglen, hvor der er tandrødder, er mere ”naturlig” end i tandløse områder. Dette medfører et mindre slid på underlaget.

Nævnet kan oplyse, at denne løsning kræver, at rødderne rodbehandles og forsynes med fyldninger eller metalkapper, hvor de har kontakt med protesens bund.

Nævnet har lagt vægt på, at de to rødder ifølge syn og skøn ikke havde fyldninger eller metalkapper. – 7 var angrebet af caries på fladen, der havde kontakt med protesens bund. Desuden var rødderne ifølge syn og skøn umulige at overse.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til bekendtgørelse nr. 352 af 16. maj 2001 om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde § 1, skal kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige delvise tandproteser foretages i fællesskab med en tandlæge. Forud for behandlingen skal den kliniske tandtekniker henvise patienten til undersøgelse og forbehandling af tænder, mund og kæber hos en tandlæge.

Nævnet kan oplyse, at den kliniske tandtekniker almindeligvis udfylder en såkaldt hen – og tilbagevisningsblanket til tandlægen med et forslag til delprotesens konstruktion. Når tandlægen har undersøgt og eventuelt behandlet de resterende tænder og godkendt protesens konstruktion, underskriver og returnerer han hen – og tilbagevisningsblanketten til den kliniske tandtekniker, der først derefter må påbegynde behandlingen.

Nævnet har lagt vægt på, at der i klinisk tandtekniker s journalmateriale ikke var en hen – og tilbagevisningsblanket eller anden dokumentation i journalmaterialet for, at underprotesen blev fremstillet i samarbejde med en tandlæge.

Det er derfor nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker fremstillede underprotesen på egen hånd.

Nævnet finder anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med dækprotese til underkæben.

Med hensyn til klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen har nævnet lagt vægt på, at den er yderst mangelfuld, idet der intet er journalført om de to rødder, som ifølge syns – og skønsrapporten var umulige at overse.

Klinisk tandtekniker har oplyst til nævnet, at hendes EDB – anlæg og nye printer ikke kunne ”fungere sammen”. Derfor kunne hun ikke sende sit journalmateriale, men sendte i stedet en udtalelse, der omfattede behandlingsforløbet.

Det er nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker i denne situation burde have ført en håndskrevet journal over behandlingen af .

Nævnet finder derfor anledning til kritik af klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen af .