Klage over afslag på vagtlægebesøg efter telefonisk opkald alene fra pårørende

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 3. juni 2003 ved telefonisk konsultation i Lægevagten i .

Sagsnummer:

0341629

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 3. juni 2003 ved telefonisk konsultation i Lægevagten i <****>.

HændelsesforløbDen 3. juni 2003 kl. 21.37 kontaktede s moder telefonisk Lægevagten i , da , som var gravid i ca. 22. uge, havde det dårligt.

Vagtlæge vurderede på baggrund af henvendelsen, at der ikke var oplysningerne nok til et vagtlægebesøg.

Den 3. juni 2003 kl. 22.43 mødte op i Lægevagtskonsultationen, og ved den efterfølgende undersøgelse blev der fundet tegn på betændelse i urinblære og nyrebækken, hvorfor blev indlagt på .

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling, idet man afviste at foranledige hjemmebesøg og i stedet henviste hende til at møde op i lægevagtkonsultationen.

Det er herved anført, at var gravid og havde ondt i maven og ryggen samt kastede op og frøs, og at det senere blev konstateret, at hun havde nyrebækkenbetændelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af 3. juni 2003 ved telefonisk konsultation i Lægevagten i .

BegrundelseDen 3. juni 2003 kl. 21.37 kontaktede s moder telefonisk Lægevagten i ved vagtlæge . Det fremgår af journalen, at hun oplyste, at , som var gravid i 4-5 måned, formentlig havde kastet op og havde rygsmerter, men at moderen ikke havde set hende. vurderede, at der ikke fandtes oplysninger nok til at udløse et lægevagtbesøg og oplyste moderen om, at selv måtte ringe til Lægevagten med henblik på en fyldestgørende sygehistorie (anamnese).

Nævnet kan oplyse, at lægevagtsordningen er telefonvisiteret, og at telefonerne passes af praktiserende læger. Formålet med ordningen er, at patienten efter at have forelagt sit helbredsproblem for lægen, modtager den ydelse, lægen efter sin lægefaglige vurdering mener, kan afhjælpe problemet bedst. For at kunne bedømme dette, er det som udgangspunkt nødvendigt, at lægen taler direkte med patienten for at få de bedste oplysninger og sygehistorie.

Det er nævnets opfattelse, at graviditet samt oplysning om opkastning og rygsmerter fra en person, som ikke har set patienten, ikke er en umiddelbar grund til at aflægge sygebesøg, idet en person med disse symptomer ikke er så syg, at en direkte telefonisk kontakt til lægevagten ikke er mulig.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte oplysningerne i journalen om det passerede.

Nævnet finder herefter ikke anledning til at kritisere, at på baggrund af den telefoniske henvendelse fra s moder vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for et vagtlægebesøg samt oplyste, at skulle ringe til Lægevagten, således at hun selv kunne fremlægge sin sygehistorie.