Klage over, at tandlæge trak den forkerte tand ud

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge for hans behandling af den 26. juni 2003 på , jf. lov om tandlæger § 12.

Sagsnummer:

0341905

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. juni 2003 på <****>, jf. lov om tandlæger § 12.

Hændelsesforløb
I 1999 blev af specialtandlægen i den kommunale tandpleje, hvor han var hjemmehørende, henvist til ”orto – kir” – behandling (tandreguleringsbehandling efterfulgt af operation) på .

Ved konference på den 6. september 1999 mente specialtandlægen, der i privat regi skulle udføre tandreguleringsbehandlingen, at behandlingen skulle vente til var udvokset.

Med brev af den 23. maj 2003 til anmodede specialtandlægen om, at fik trukket 14 (første lille kindtand i højre side af overkæben) og 24 (første lille kindtand i venstre side af overkæben) ud.

Den 26. juni 2003 fjernede specialtandlæge 14 og 25 (anden lille kindtand i venstre side af overkæben) ved en lille operation.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At tandlæge trak den forkerte tand ud.

Nævnets afgørelse af klagen
Specialtandlæge har overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af den 26. juni 2003 på , jf. lov om tandlæger § 12.

Begrundelse
blev ved skrivelse af 23. maj 2003 henvist til Kæbekirurgisk afdeling, , med henblik på ekstraktion af tænderne 14 og 24 (første lille kindtand i hver side af overkæben).

Det fremgår af journalen den 26. juni 2003 at specialtandlæge fjernede tænderne 14 og 25. I venstre side blev således den anden lille kindtand (præmolar) fjernet i stedet for den første. Dette var ikke i overensstemmelse med den foreliggende behandlingsplan og har muligvis forlænget og besværliggjort den tandreguleringsmæssige forbehandling før operation for fejlbid.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at specialtandlæge ikke har levet op til den almindelige anerkendte faglige standard i forbindelse med behandling af .