Klage over manglende konstatering af brud på en finger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 16. marts 2002 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0342108

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 16. marts 2002 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 16. marts 2003 på skadestuen, , efter at han i forbindelse med boldspil havde fået en bold mod højre hånds 2. finger. Efter sin undersøgelse fandt reservelæge indikation for at anlægge en såkaldt karstamskinne.

Den 31. marts 2003 henvendte sig på ny i skadestuen og ved denne lejlighed blev der foretaget røntgenundersøgelse af den beskadigede finger. Røntgenundersøgelsen viste, at der var brud i fingerens yderste led, og det blev skønnet, at der var indikation for operativ påpladssætning. blev herefter indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , og den 2. april 2003 blev der foretaget en operativ påpladssætning af bruddet. Ved ambulant kontrol den 6. maj 2003 blev bruddet fundet stabilt, og der var kun let ømhed af fingeren, som kunne bevæges i normalt omfang. Der blev fundet normal følelse i fingeren.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At den 16. marts 2003 ikke modtog en korrekt behandling, idet det ikke blev konstateret, at han havde brækket fingeren, samt at han fik besked på at have en skinne på fingeren i 1-2 uger.

har anført, at det to uger senere blev konstateret, at hans finger var brækket, og at operation var nødvendig. har endvidere anført, at han fik at vide, at han skulle have en skinne på fingeren i 1-2 uger, men at det fremgår af journalen og af brevet fra sygehuset til hans praktiserende læge, at han højst måtte have skinne på i én uge.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. marts 2002 på skadestuen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen af den 16. marts 2002, at blev set af reservelæge på skadestuen, idet han i forbindelse med boldspil havde fået en bold mod højre hånds 2. finger. Videre fremgår det af samme journalnotat, at reservelæge observerede en let misfarvning svarende til yderstykket af højre hånds 2. finger samt let hævelse omkring det yderste led og yderstykket. Samme sted fandt hun direkte ømhed ved berøring, men kun beskeden indirekte ømhed. Yder- og mellemled var stabile. Endvidere fremgår det, at reservelæge ordinerede anlæggelse af en karstamskinne, som kunne anvendes i maksimalt én uge.

Det er nævnets opfattelse, at det, med baggrund i skademekanismen (bold mod finger), havde været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at overveje en læsion af strækkesenen, som en væsentlig differentialdiagnose til en simpel forvridning.

Nævnet kan oplyse, at denne diagnose stilles ved en objektiv undersøgelse af strækkeevnen i yderstykket, eventuelt suppleret med røntgenoptagelse, hvorved afrivning af senens knoglehæfte kan påvises.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. marts 2002 på skadestuen, .

Ifølge klagen fik at vide, at han skulle have skinnen på i 1-2 uger, og at han, hvis der ikke var bedring, skulle kontakte egen læge.

Ifølge reservelæge fortalte hun , at skinnen skulle sidde i maksimalt én uge.

Det fremgår af journalen, at skinnen kunne anvendes i maksimalt én uge.

På baggrund af ovenstående finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at ikke fik at vide, at skinnen kunne anvendes i maksimalt én uge.