Udlevering af medicin fra apoteker

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmakonom A i forbindelse med udlevering af medicin til den 12. marts 2003 på Apotek, jf. § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.Det skal desuden indskærpes overfor farmakonom A at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmakonom B i forbindelse med udlevering af medicin til den 12. marts 2003 på Apotek, jf. § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.Det skal desuden indskærpes overfor farmakonom B at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0343603

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Faggruppe:

Farmakonomer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmakonom A i forbindelse med udlevering af medicin til <****> den 12. marts 2003 på <****> Apotek, jf. § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.

Det skal desuden indskærpes overfor farmakonom A at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmakonom B i forbindelse med udlevering af medicin til <****> den 12. marts 2003 på <****> Apotek, jf. § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.

Det skal desuden indskærpes overfor farmakonom B at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb

var i behandling for forhøjet blodtryk med Norvasc tabletter 5 mg, én tablet daglig.

var meget svagtseende og ude af stand til at læse eller se de enkelte piller.

Den 29. april 2002 fik hos en speciallæge udstedt en recept på Norvasc tabletter 5 mg, 100 stk., til udlevering 5 gange med 3 måneders mellemrum.

afleverede recepten på Apotek den 12. marts 2003.

Recepten blev den 12. marts 2003 kl. 10.49 modtaget og edb-behandlet af farmakonom A, som udførte 1. kontrol og fremtog medicinen.

Den 12. marts 2003 kl. 13.50 udleverede farmakonom B100 stk. Norvasc tabletter á 10 mg til .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At fik udleveret Norvasc 10 mg på trods af, at recepten lød på Norvasc 5 mg.

Det er herved anført, at er svagtseende og helt ude af stand til at læse eller at se de enkelte piller, som han skal tage, hvorfor han først opdagede fejlen, efter han havde taget de forkerte piller.

Nævnets afgørelse af klagen

Farmakonom A har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale i forbindelse med udlevering af medicin til den 12. marts 2003 på Apotek.

Det skal desuden indskærpes over for famakonom B at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Farmakonom B har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale i forbindelse med udlevering af medicin til den 12. marts 2003 på Apotek.

Det skal desuden indskærpes over for farmakonom B at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse

Det fremgår af recept udstedt den 29. april 2002 til af en speciallæge i intern medicin, at den lød på Norvasc tabletter 5 mg, 100 stk., til udlevering 5 gange med 3 måneders mellemrum.

Det fremgår af apoteker s udtalelse til sagen, at recepten den 12. marts 2003 kl. 10.49 blev modtaget og edb-behandlet af farmakonom A, som udførte første kontrol og fremtog medicinen.

Det fremgår videre af apoteker s udtalelse, at medicinen kl. 13.50 blev udleveret af farmakonom B, som havde udført 2. kontrol.

Det fremgår af medicinpakningen, at fik udleveret 100 stk. Norvasc tabletter i en dosis på 10 mg. På etiketten er anført, at skulle tage 1 tablet dagligt mod forhøjet blodtryk.

Farmakonom A har i sin udtalelse til sagen anført, at hun dybt skal beklage den fejl, der er sket.

Farmakonom B anfører i sin udtalelse til sagen, at hun dybt skal beklage den skete fejl, der med gældende procedure ikke må kunne finde sted.

Patientklagenævnet finder herefter, at farmakonom A og famakonom B har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med udlevering af Norvasc tabletter til den 12. marts 2003.

Det skal desuden indskærpes over for farmakanom A og farmakonom B, at de udviser større omhu i deres fremtidige virke.