Fysisk fastholdelse i 5 minutter

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 25. juni 2003 om anvendelse af fysisk magt overfor på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0343701

Offentliggørelsesdato:

28. april 2006

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved <****> den 25. juni 2003 om anvendelse af fysisk magt overfor <****> på psykiatrisk afdeling, <****>.

er en 56-årig fraskilt kvinde, der lever af førtidspension. Siden 1998 har hun flere gange været indlagt på psykiatrisk afdeling på grund af mani, som er blevet behandlet medicinsk.

blev aktuelt den 25. maj 2003 tvangsindlagt på behandlingsindikation på psykiatrisk afdeling, . Lægerne vurderede, at hun var psykotisk/manisk, hurtigttalende med tankespring og megalomane vrangforestillinger. Fra 28. maj 2003 var hun tvangstilbageholdt i afdelingen.

Om aftenen den 4. juni 2003 var urolig og flyttede alle sine ting fra sengestuen og ud i afsnittets skærmede afsnit. Personalet forsøgte at berolige hende, men hun var uændret råbende og vredladen og smækkede med dørene. Herefter forsøgte personalet at skærme hende på stuen, hvorunder hun imidlertid slog ud mod personale med en kuglepen. Herefter blev hun fastholdt i 5 minutter, hvorunder hun faldt til ro, men hvorunder hun faldt ind over sin seng.

påklagede beslutningen om anvendelse af fysisk magt til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved .

Klagen blev herefter den 25. juni 2003 behandlet i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved . Nævnet godkendte beslutningen om anvendelse af fysisk magt. Der blev som begrundelse anført, at havde været farlig for personalet ved at slå ud efter dette.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at anvende fysisk magt overfor den 4. juni 2003 var opfyldt, idet der var nærliggende fare for, at personalet på afdelingen ville lide skade på legeme eller helbred. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen havde slået ud mod et personalemedlem med en kuglepen og ifølge sygeplejekardex havde ramt denne på armen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsindgrebet opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at personalet forinden havde forsøgt at berolige ved at tale hende til ro samt forsøgt at skærme hende på stuen. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at blev fastholdt i 5 minutter, hvorunder hun faldt til ro, og at tvangen ophørte straks hun var faldet til ro.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder det endvidere godtgjort, at der ved tvangsindgrebet ikke blev anvendt unødig magt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan på denne baggrund tiltræde den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 25. juni 2003.