Klage over beskadigelse af urinleder under operation, hvor elektrokoagulation blev anvendt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. januar 2002 på gynækologisk afdeling, .

Sagsnummer:

03F002

Offentliggørelsesdato:

16. december 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. januar 2002 på gynækologisk afdeling, <****>.

 

Den 16. januar 2002 fik af overlæge foretaget fjernelse af æggeleder og æggestokke på begge sider ved en kikkertoperation.

Efterfølgende udviklede mavesmerter, hvorfor hun blev indlagt på gynækologisk afdeling. Den 2. februar 2002 fik hun foretaget en kikkertundersøgelse samt en ultralydsscanning og en undersøgelse af urinvejene. Undersøgelserne viste ikke noget unormalt.

Den 21. februar 2002 fik påvist en lækage på højre urinleder.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At overlæge under en operation til fjernelse af æggestokkene den 16. januar 2002 ikke var tilstrækkelig omhyggelig, hvilket resulterede i, at der blev lavet et hul på s urinleder.

har herved anført, at hun som følge af fejlen under operationen fik bughindebetændelse, som krævede indlæggelse i en måned. har endvidere anført, at hendes muskler er blevet svage, og at hun har fået store psykiske men.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. januar 2002 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 16. august 2001 blev undersøgt af overlæge på gynækologisk afdeling på grund af familiær disposition til kræftsygdom i æggestokkene. Overlæge fandt ved undersøgelsen grundlag for en forebyggende fjernelse af æggestokke og æggeledere.

Det fremgår videre af journalen, at den 16. januar 2002 fik foretaget fjernelse af æggestokke og æggeledere ved en kikkertoperation. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at vævene omkring æggestokke og æggeledere blev koaguleret med elektrisk strøm (elektrokoagulationen), hvorefter æggestokke og æggeledere kunne afklippes og fjernes.

Det fremgår videre af journalen, at det umiddelbare postoperative forløb var ukompliceret, men ca. to uger efter operationen udviklede mavesmerter, og den 21. februar 2002 blev der påvist en lækage på den højre urinleder.

Nævnet kan oplyse, at man ved kikkertoperation med henblik på fjernelse af æggestokke bruger elektrokoagulation af det væv, som æggestokken er ophængt i, således at det pågældende væv kan overklippes uden blødning. Elektrokoagulationen fremkalder koagulation af og dermed cellehenfald i de omliggende væv i en afstand af få millimeter. Ved operation med anvendelse af elektrokoagulation holder man sig derfor i god afstand af nærliggende vigtige strukturer – herunder urinledere.

Nævnet kan videre oplyse, at det er en kendt, men sjælden komplikation til kirurgi under anvendelse af elektrokoagulation, at man trods intention om at undgå nabovævene kan fremkalde varmepåvirkning af naboorganer med deraf følgende celledød, der efterfølgende giver anledning til defekt i det pågældende organ, f. eks. som i det aktuelle tilfælde med hul på urinlederen.

Det er nævnets vurdering, at en sådan komplikation må betragtes som en hændelig komplikation og således ikke kan tilskrives manglende omhu fra overlæge s side.

Nævnet finder således samlet, at overlæge udførte operationen den 16. januar 2002 i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.