Klage over overlæges indikation for og udførelse af operation for grå stær, hvorunder der opstod brud på linsekapslens bagvæg

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 19. september 2002 på øjenafdelingen, .

Sagsnummer:

03F003

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 19. september 2002 på øjenafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb


Den 24. marts 1997 blev opereret for grå stær (cataract) på højre øje. Han blev opereret den 25. marts 1997 med godt resultat og uden problemer i efterforløbet.

Den 26. august 2002 blev han undersøgt for grå stær på venstre øje, og der blev ligeledes fundet indikation for operation heraf. Indgrebet blev udført den 19. september 2002 af overlæge .

Den 20. september 2002 oplyste , at han havde haft stærke smerter i øjet under operationens sidste halvdel. Efterforløbet viste, at synet havde taget skade som følge af den komplicerede operation. Hornhinden var blevet uklar, dels som følge af det lange operationsforløb, dels som følge af forbruget af betydelige mængder ultralydsenergi. Der blev ikke fundet indikation for hornhindetransplantation.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke foretog en korrekt operation den 19. september 2002.

Det er herved anført, at overlæge burde, da det blev konstateret, at operationen var mere kompliceret end forventet, have stoppet operationen eller givet yderligere lokalbedøvelse. Det er endvidere anført, at operationen medførte at der opstod et hul i øjets hornhinde.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 19. september 2002 på øjenafdelingen, .

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at en operation for grå stær udføres ved, at man gennem et ganske smalt, vandret indsnit i senehinden eller hornhinden frembringer en cirkelrund åbning fortil i linsekapslen (der omgiver det uklare linseindhold, den grå stær), en såkaldt capsulo rhexis. Derefter indføres et instrument, der sender ultralydbølger igennem den uklare, hårde linsekerne (nucleus), så at denne sønderdeles og opsuges gennem samme instrument tillige med den bløde linsebark (cortex), der omgiver kernen.Tilbage bliver så linsekapslen, en tynd, glasklar hinde, der så bruges som fæste for en kunstig linse (pseudofakos) med samme optiske styrke den fjernede linse.

Ifølge operationsbeskrivelsen den 19. september 2002 fremgår, at overlæge anvendte en særlig viskøs væske (Healon) for at stabilisere det forreste øjenkammer og han foretog en capsulo rhexis uden problemer. Linsekernen viste sig at være usædvanlig hård, og overlæge måtte derfor anvende højere ultralyd energi end sædvanligt. Efter opsugning af linserester konstaterede han en rift i kanten af capsulo rhexis, og overlæge valgte at indlægge kunstlinsen i sulcus ciliaris. Af journalen fremgår det, at var urolig, og at den ene linse haptic knækkede, hvorfor kunstlinsen måtte udtages (evakueres) igen under anvendelse af en særlig viskøs væske, for at skåne linsekapslen mest muligt. Alligevel fremkom et brud i linsekapslens bagvæg, og der kom derved fremfald af glaslegemet. Herudover fremgår det, at hornhinden på dette tidspunkt var blevet uklar, og overlæge anførte, at det burde overvejes, om der skulle indsættes en særlig (scleral-fikseret) linse eller en kontaktlinse, når hornhinden var klaret op. Ifølge overlæge udtalelse til sagen blev bedøvelsen udført som såkaldt dråbeanæstesi, hvilket er afdelingens standardprocedure.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er muligt på forhånd at bedømme en linsekernes hårdhed, og dermed ikke muligt at tage særlige foholdsregler. Ved brud i linsekapslens bagvæg, vil noget af glaslegemet presse sig frem gennem pupillen, og i et sådant tilfælde vil man oftest vælge at vente med at indlægge den kunstige linse til en senere operation.

Det er nævnets opfattelse, at der var indikation for operation for grå stær på venstre øje, idet ifølge journalen havde ret tæt uklarhed, som nedsatte synsstyrken til nær blindegrænsen. Det er endvidere nævnets opfattelse, at der blev planlagt en relevant operation (fako emulsifikation), og at ifølge journalen blev informeret om indgrebets art og risici, herunder risikoen for nethindeløsning, blødning og infektion samt at han ikke kunne forvente det bedst tænkelige syn på grund af nethindens tilstand.

Videre er det nævnets opfattelse, at overlæge udførte operationen i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, og det forhold, at der opstod et brud på linsekapslens bagvæg under indgrebet må betragtes som et hændeligt tilfælde.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 19. september 2002 på øjenafdelingen, .