Klage over langsommelig udredning af knude i bryst

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 29. januar 2003 på organkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6

Sagsnummer:

0443909

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 29. januar 2003 på organkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6

Hændelsesforløb, der i 1989 blev opereret for kræft i højre bryst med fjernelse af brystet, henvendte sig den 24. januar 2003 til sin praktiserende læge, da hun gennem 14 dage havde bemærket en knude i venstre bryst. Den praktiserende læge kontaktede telefonisk og aftalte en fremskyndet vurdering den 29. januar 2003 på organkirurgisk afdeling.

Den 29. januar 2003 blev undersøgt af afdelingslæge , som vurderede, at forandringen ikke var oplagt mistænkelig, men at for en sikkerheds skyld skulle henvises til mammografi, ultralydsundersøgelse samt røntgenundersøgelse af brystkassen.

fik herefter en tid til mammografi den 3. juni 2003. Da hun imidlertid fandt, at ventetiden var for lang, fik hun i stedet en tid på et andet sygehus den 19. marts 2003, hvor man på baggrund af mammografi, ultralydsundersøgelse og vævsprøve fandt, at der var tale om kræft.

Den 25. marts 2003 blev opereret med fjernelse af venstre bryst.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling, da hun blev undersøgt for en knude i højre bryst, idet det blev vurderet, at der ikke var tale om kræft, hvorfor der ikke blev foretaget mammografi eller taget en biopsi fra knuden.

Nævnets afgørelse af klagenAfdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. januar 2003 på organkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår henvisningen fra ´s praktiserende læge til organkirurgisk afdeling, , at knuden i starten havde været øm, og at havde troet, at der var tale om følge efter slag eller stød. Videre fremgår det, at der var tale om en godt hasselnødstor knude i venstre bryst, og at der var frembuling af huden over knuden. Knuden var fast, hård og lidt uregelmæssig og var delvis vokset sammen med omgivelserne (adhærent). Knuden virkede ifølge den praktiserende læge suspekt.

Den 29. januar 2003 blev undersøgt på organkirurgisk afdeling, , af afdelingslæge , som noterede i journalen, at hun i 1989 havde fået fjernet højre bryst på grund af brystkræft. Afdelingslæge noterede endvidere, at han fandt en lille fortætning i venstre bryst, som var tilknyttet muskelophænget (muskelfascien) og som lå uden for eller mindst i kanten af brystkirtelvævet. Den var ikke oplagt øm og velafgrænset, selvom den var fikseret til underlaget. Der var endvidere ingen påviselig sekretion fra brystvorten.

Det fremgår videre af journalen, at afdelingslæge vurderede, at forandringen ikke var oplagt mistænkelig, men at for en sikkerheds skyld ville blive henvist til mammografi, ultralydsundersøgelse samt røntgenundersøgelse af brystkassen, og at man ville afvente resultaterne af disse undersøgelser.

har anført i klagen, at hun efterfølgende modtog brev fra sygehuset om, at hun skulle komme til mammografi den 3. juni 2003.

Afdelingslæge har i brev af 25. marts 2003 til anført, at da hendes tilstand ikke blev vurderet som oplagt mistænkelig for kræft, havde han ikke indflydelse på ventetiden i røntgenafdelingen.

Nævnet finder, at den behandling modtog af afdelingslæge den 29. januar 2003 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han burde have foranlediget en hurtigere udredningsproces, da forandringen i s bryst i henhold til den praktiserende læges henvisning blev beskrevet som en hasselnødstor knude, som var klart mistænkelig for brystkræft, da tidligere var behandlet for brystkræft i højre bryst, og da den konstaterede fortætning i højre bryst efter afdelingslæge <***>s beskrivelse var fikseret til underlaget, som er et træk, man normalt tilskriver ondartede knuder.

Dersom det ikke var muligt at få hurtigere adgang til mammografi eller ultralydsskanning finder nævnet, at afdelingslæge i stedet burde have gennemført enten en celleundersøgelse eller en vævsundersøgelse af den konstaterede fortætning.