Klage over en øjenlæges manglende diagnosticering af grå stær på begge øjne og information om behandling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hendes behandling af i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere øjenlæge i forbindelse med information om behandling af i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0444024

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere øjenlæge <****> i forbindelse med information om behandling af <****> i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb


Den 11. september 2002 henvendte sig til øjenlæge , fordi hun ikke syntes synet var i orden, idet alt rystede, specielt havde hun problemer med at læse en bog samt at se skilte.

Den 29. januar 2003 henvendte hun sig atter til øjenlæge og gjorde opmærksom på at hendes syn var ringe og forespurgte, om det kunne skyldes hendes tunge øjenlåg. Øjenlæge foretog en måling af brydningsfejlen (refraktionen) og medgav resultaterne med henblik på henvendelse til en optiker. Da stadig så dårligt, bad hun sin praktiserende læge anbefale en henvendelse til en anden speciallæge i øjensygdomme med henblik på operation af de tunge øjenlåg.

Den 17. marts 2003 henvendte sig akut til efter at have fået en gren i øjet i forbindelse med havearbejde. Øjenlægen behandlede hende for denne skade.

Den 5. maj 2003 henvendte sig til optiker med henblik på at få nye briller. Her konstaterede hun, at hun ved synsprøve igen så dobbelt og sløret på samme måde som ved synsprøven hos øjenlæge . Optikeren anbefalede hende straks at kontakte øjenlægen igen. Da ikke kunne få en tid indenfor en rimelig tidsramme hos øjenlæge henvendte hun sig til en anden øjenlæge, som fandt at havde grå stær på begge øjne, specielt på højre øje, som straks burde opereres.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at speciallæge i øjensygdomme ikke foretog korrekt behandling af i perioden fra den 11. december 2002 til den 3. juni 2003, idet hun ikke diagnosticerede, at led af grå stær på begge øjne.

Det er herved anført, at øjenlægen ikke foretog korrekt undersøgelse af s symptomer den 11. december 2002, den 20. januar og den 17. marts 2003. Det er endvidere anført, at øjenlægen burde have undersøgt akut den 5. maj 2003, og det er endelig anført, at de målinger af s øjne, som øjenlægen foretog, var forkerte.

Nævnets afgørelse af klagen


Øjenlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik.

Øjenlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information om behandling af i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik.

Begrundelse:


Det fremgår af journalen den 5. juni 2002, at øjenlæge fandt begyndende grå stær forandringer bagtil i linsen, men at synet var 0,9 og 0,7 med aktuel brille. Der blev aftalt kontrol indenfor ½ år.

Det er nævnets opfattelse, at det havde været relevant, at øjenlæge havde informeret om, at hun havde begyndende grå stær forandringer bagtil i linsen, således at denne bedre kunne forstå og reagere på de symptomer, som man kunne vente.

Det fremgår af journalen den 11. december 2002, at øjenlæge ved klinisk undersøgelse fandt, at s nærsynethed hastigt havde udviklet sig, hvilket nævnet kan oplyse er et tegn på progression i grå stær forandringer. Øjenlægen ordinerede undersøgelsen suppleret med en måling af brydningsfejl (refraktion) og en spaltelampe-inspektion efter udvidelse af pupillerne med øjendråber (mydriasis og cycloplegi).

Det er nævnets opfattelse, at det havde været relevant, at øjenlæge havde foretaget denne måling og denne inspektion den 11. december 2002 og ikke halvanden måned senere. Det er endvidere nævnets opfattelse, at øjenlægen ved denne konsultation kunne have stillet diagnosen grå stær.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at øjenlæge burde have informeret om grå stær forandringerne og drøftet eventuel operation heraf med .

Det fremgår af journalen den 29. januar 2003, at øjenlæge målte brydningsfejlen (refraktionen) efter, men at hun ikke udførte spaltelampe-inspektion eller målte synsstyrke. Øjenlæge gav måleresultaterne vedrørende brydningsfejlen med til en optiker for at få justeret sin brille.

Det er nævnets opfattelse, at øjenlæge ikke foretog relevant undersøgelse og at henvisning til optiker var inkonsekvent, da det ikke ville kurere problemet. burde have haft valget imellem en stærkere brille og operation.

Det fremgår videre af journalen den 17. marts 2003, at henvendte sig akut til øjenlæge efter at have fået en gren i højre øje i forbindelse med havearbejde. Hun oplyste samtidig, at hun skulle have opereret tunge øjenlåg hos anden øjenlæge den 22. april 2003. Øjenlægen behandlede med kloramfenikolsalve for det nyopståede skadeproblem.

Det fremgår af klageskrivelsen, at ved konsultationen oplyste, at hun fortsat havde problemer med øjet, og at disse problemer forefandtes før hun fik grenen i øjet.

Det er nævnets opfattelse, at øjenlæge foretog relevant behandling af s øjenskade, men at det havde været relevant, at øjenlægen havde målt s synsstyrke.

Øjenlæge har endvidere i sin udtalelse til sagen af 13. juli 2003 udtalt, at hun ikke tilbød en akut tid den 5. maj 2003, da dobbeltsyn på et øje er meget almindeligt hos patienter med grå stær, og som ikke har behov for akut behandling. Øjenlægen tilbød i stedet for en fremskyndet tid, nemlig den først mulige tid hun havde i juli 2003. I den forbindelse ville øjenlægen måske have henvist til stæroperation eller have fortalt , at hun havde grå stær, alt efter hendes syn.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at øjenlæge ikke tilbød en akut tid den 5. maj 2003, idet en øjenlæges akuttider er forbeholdt akut opståede synsproblemer og sygdomstilfælde og et sådant tilfælde udgjorde s problem ikke.

Nævnet kan videre oplyse, at grå stær hos yngre og midaldrende personer oftest er lokaliseret bagtil i linsen i det yderste lag af linsebarken lige under linsekapslen (bagre subcapsulære uklarheder). Det er velkendt, at bagre subcapsulær grå stær hos et yngre individ:
1. giver relativt svære synsgener i forhold til uklarhedernes udseende i spaltelampemikroskopet
2. ofte udvikler sig i ryk og med stor hast, således at patienten i løbet af ½ år eller endnu kortere tid bliver stærkt synshæmmet
3. ofte er ledsaget af et skred i negativ retning i øjets brydning (myopinisering), så man pludselig oplever at blive nærsynet.

Det er nævnets opfattelse, at eftersom skred i negativ retning i øjets brydning (myopiniseringen) er forårsaget af grå stær, som man i dag har en meget sikker operation for, var det ikke relevant af øjenlæge at ordinere stærkere brilleglas. Stærkere brilleglas hjælper kun ganske kort tid på synet og var således ikke egnet til en patient som , der i øvrigt var indstillet på at lade sig operere.

Det er på det grundlag sammenfattende nævnets opfattelse, at øjenlæge s undersøgelser burde have resulteret i en tidligere diagnose og en tidligere henvisning til operation for grå stær.

Nævnet finder på det grundlag, at øjenlæge ikke har foretaget behandling af i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik.

Nævnet kan endvidere oplyse, at en sundhedsperson ikke må indlede eller fortsætte en behandling uden patientens informerede samtykke. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Det er nævnets opfattelse, at øjenlæge burde have informeret om grå stær forandringerne, om diagnosen, om det forventede forløb og muligheden for operativ behandling i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik.

Nævnet finder på det grundlag, at øjenlæge ikke har informeret i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 5. juni 2002 til den 3. juni 2003 i sin klinik.