Klage over manglende diagnosticering af overskåret sener

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans journalføring af behandlingen af den 23. april 2003 på skadestuen, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 23. april 2003 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0444313

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 23. april 2003 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 23. april 2003 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 23. april 2003 skar venstre pegefinger på en brødkniv. Hun henvendte sig på skadestuen, , hvor hun blev undersøgt af afdelingslæge , som fandt et snitsår på 1 cm midt på undersiden af venstre pegefinger. Såret blev syet, og trådene skulle fjernes hos egen læge efter 10 dage. blev informeret om tegn på infektion og om at henvende sig hos egen læge ved problemer.

Efterfølgende kunne ikke bøje fingerens led, hvorfor hun blev undersøgt på , håndkirurgisk klinik den 10. juni 2003, hvor der blev konstateret beskadigelse af sener.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At den 23. april 2003 ikke modtog en korrekt behandling, idet det ikke blev konstateret, at senerne i venstre pegefinger var skåret over.

har anført, at hendes finger i dag ikke kan bøje, og at hun derfor venter på at blive opereret.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 23. april 2003 på skadestuen, .

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 23. april 2003 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af skadejournalen af den 23. april 2003, at henvendte sig på skadestuen, idet hun havde skåret venstre hånds 2. finger. Af samme journalnotat fremgår det, at afdelingslæge på hendes venstre hånds 2. finger fandt en ca. 1 cm stor snitlæsion på tværs af fingerens bøjefure på håndfladesiden (volart). Videre fremgår det, at afdelingslæge fandt fri bevægelighed og normale nerve- og blodkarforhold. Det fremgår endvidere, at såret blev vasket, syet og forbundet, og at stingene skulle fjernes hos egen læge to dage senere. blev instrueret i infektionstegn og om at henvende sig hos egen læge ved forværring.

Ifølge afdelingslæge s udtalelse til sagen betyder fri bevæglighed, som han har noteret i skadesjournalen, at han har undersøgt bevægelighed i yder- og mellemled og fundet denne intakt.

Nævnet kan oplyse, at snitsåret var lokaliseret lige over senernes forløb.

Det er nævnets opfattelse, at placeringen af såret alene ikke indicerer en eksploration af såret.

Nævnet kan oplyse, at delvis læsion af senen kan forekomme, selv om der ved undersøgelse af bevægeligheden er fundet normale forhold.

Det er dog nævnets opfattelse, at man alene bør foretage et eksplorativt indgreb, såfremt der er mistanke om bøjesenelæsion.

Idet afdelingslæge fandt, at bevægeligheden i yder- og mellemled var intakt, og at der således ikke var mistanke om læsion af bøjesenen, finder nævnet, at afdelingslæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. april 2003 på skadestuen, .

Det er dog nævnets opfattelse, at afdelingslæge burde have journalført sin undersøgelse af bevægeligheden af yder- og mellemled, og nævnet finder derfor, at afdelingslæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 23. april 2003 på skadestuen, .