Klage over manglende indkaldelse til fornyet undersøgelse efter brokoperation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af den 9. og den 10. september 2003 på kirurgisk ambulatorium på .

Sagsnummer:

0444508

Offentliggørelsesdato:

20. april 2004

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <****> den 9. og den 10. september 2003 på kirurgisk ambulatorium på <****>.

HændelsesforløbEfter en forundersøgelse blev den 8. september 2003 opereret på kirurgisk afdeling på for et stort brok i venstre lyske, hvor han tidligere var blevet opereret. blev opereret i dagkirurgisk regi, og udskrevet sidst på dagen.

Man havde på afdelingen lovet at telefonere til den følgende dag, hvilket imidlertid ved en fejl ikke skete.

I løbet af den 10. september 2003 blev s smerter så store, at han rykkede afdelingen for den lovede opringning, men blev henvist til at henvende sig til egen læge eller vagtlæge. henvendte sig derfor til vagtlægen, der indlagde ham akut på , hvor han straks blev opereret på mistanke om indeklemning. Der indtrådte betændelse med betydelig hævelse, hvorfor atter blev opereret om aftenen den 12. september 2003. blev udskrevet den 19. september 2003 til fortsat kontrol.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at lægerne var uforsvarlige i deres beslutning om ikke at indkalde til fornyet undersøgelse den 10. september 2003, efter at han efter en brokoperation havde fået voldsomme smerter.

Det er herved anført, at lægerne blot henviste ham til at kontakte egen læge, og at han samme aften blev indlagt på , hvor lægerne foretog reoperation.

Nævnets afgørelse af klagenDe sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af den 9. og den 10. september 2003 på organkirurgisk ambulatorium på har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om den sygeplejerske, som havde ansvaret herfor, havde foranlediget, at der blev ringet til dagen efter indgrebet for yderligere opfølgning, således som var stillet i udsigt og som afdelingens procedure tilskriver. Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende sygeplejerske, sendes afgørelsen til afdelingens oversygeplejerske til orientering.

BegrundelseDet fremgår af journalen fra , at den 8. september 2003 blev opereret på kirurgisk afdeling for et stort brok i venstre lyske, hvor han tidligere var blevet opereret. Efter aftale blev han opereret i dagkirurgisk regi og udskrevet sidst på dagen.

Det fremgår af oversygeplejerske s udtalelse til sagen, at den normale procedure er, at dagkirurgiske patienter kan ringe til afdelingen med spørgsmål i aftenens løb og indtil næste morgen, hvis der er problemer, hvilket ikke gjorde. Det fremgår videre af udtalelsen, at det er normal procedure, at sygeplejepersonalet dagen efter ringer til patienterne, hvilket beklageligvis ikke skete i s tilfælde. Så vidt det kan efterforskes skyldes dette sygdom blandt det faste personale, og opringningen skulle være foretaget af sygeplejersker, som dels ikke var vant til at være i ambulatoriet, og dels var optaget af andre opgaver.

Det fremgår også af oversygeplejerske s udtalelse, at først dagen efter igen (den 10. september 2003) kontaktede afdelingen, og at sygeplejersken helt i overensstemmelse med afdelingens normale procedure henviste til egen læge, idet man på det pågældende tidspunkt ikke længere havde hans journal, og ikke var bekendt med forløbet.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at de involverede sygeplejersker handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af den 9. og den 10. september 2003. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om den sygeplejerske, som havde ansvaret herfor, havde foranlediget, at der blev ringet til dagen efter indgrebet for yderligere opfølgning, således som var stillet i udsigt og som afdelingens procedure tilskriver. Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende sygeplejerske, sendes afgørelsen til afdelingens oversygeplejerske til orientering.