Klage over overset knude i bryst

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 22. november 2002 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0444706

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2004

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 22. november 2002 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbblev den 22. november 2002 undersøgt på af speciallæge . fik foretaget en røntgenundersøgelse af begge bryster, og denne viste let godartet knudret mønster uden mistanke om sygdom.


Den 23. juli 2003 blev der igen foretaget røntgenundersøgelse af venstre bryst på . Denne røntgenundersøgelse viste en fortætning, som man mistænkte kunne være en ondartet tumor.

Et par dage senere blev der på en røntgenklinik udført en finnålsbiopsi, som viste kræftceller.

fik den 14. august 2003 på kirurgisk afdeling på fjernet sit venstre bryst samt lymfeknuder i venstre armhule. I 2 af de 13 udhentede lymfeknuder var der udsæd af kræftceller (metastaser). blev sat i efterfølgende strålebehandling, kemoterapi samt hormonpåvirkning (antiøstrogen behandling).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 22. november 2002.

Det er herved anført, at man overså noget på mammografien, og ikke handlede adækvat på udseendet af venstre brystvorte.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 22. november 2002 på .

Begrundelse


Det fremgår af egen læges oplysningsseddel til speciallægen, at blev henvist til mammografi, idet hun havde mærket forandringer i begge bryster. Det fremgår videre, at hun var i overgangsalderen og havde en del gener derved.

Det fremgår af journalen fra , at den 22. november 2002 blev undersøgt af speciallæge efter henvisning fra egen læge til mammografi af begge bryster, og at indikationen var subjektive forandringer i begge bryster. Det fremgår videre af samme notat, at speciallæge ved en føleundersøgelse (palpatorisk) fandt brysterne (mammae) lidt knudrede, men uden malignitetssuspekte områder. Det fremgår også, at mammografien viste et let fibronodulært mønster uden sygelige (patologiske) processer.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at egen læge på henvisningen ikke havde anført noget om kliniske forandringer. Det fremgår videre, at da han ikke fandt noget urovækkende ved hverken mammografien eller palpation, skønnede han ikke, at en supplerende ultralydsundersøgelse var indiceret.

Det er nævnets opfattelse, at mammografien er af acceptabel kvalitet, og at den viser ret små mammae med en ret tæt kirteltegning og bindevævstegning. Området bag venstre brystvorte virker mere tæt end det tilsvarende område på højre side. På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at speciallæge burde havde suppleret med en ultralydundersøgelse specielt af venstre bryst, som en ekstra sikkerhed for, at der ikke forelå noget suspekt. Det er endvidere nævnets opfattelse, at ved små bryster med tæt tegning, er det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at supplere med en ultralydsundersøgelse, også selvom der ikke er noget mistænkeligt at føle.

Nævnet finder derfor samlet, at speciallæge behandlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard den 22. november 2002.