Klage over at ledbåndsskade i tommelfinger blev overset

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 10. og 12. maj 2001 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, , der på røntgenkonference den 14. maj 2001 var ansvarlig for behandlingen af , jf. lægelovens § 6.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende overlæge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge til orientering.

Sagsnummer:

0444809

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 10. og 12. maj 2001 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, der på røntgenkonference den 14. maj 2001 var ansvarlig for behandlingen af <****>, jf. lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende overlæge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge <****> til orientering.

HændelsesforløbDen 10. maj 2001 henvendte sig til skadestuen, , på grund af gener fra højre tommelfinger efter fald på højre hånd i fodboldkamp. Læge undersøgte den højre tommelfinger og mente, at der var tale om en forstuvning. Der blev derpå anlagt støttebind.

Den 12. maj 2001 tog igen kontakt til skadestuen, , på grund af tiltagende smerter og problemer med bevægeligheden af højre tommelfinger. Læge foretog en fornyet undersøgelse, men fandt ikke yderligere fund.

Den 7. januar 2002 blev der via egen læge foretaget en røntgenundersøgelse af højre tommelfinger på radiologisk afdeling, . Røntgenbillederne viste en afrivning af en del af højre tommels øverste knogle (proksimale phalanx).

Ifølge klagen kunne denne del kun hele til ved hjælp af en operation.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke blev undersøgt og behandlet korrekt.

Det er herved anført, at han fik undersøgt sin højre hånd efter et fald i en fodboldkamp og fik at vide, at der ikke var noget galt. Et halvt år senere blev det imidlertid konstateret, at hånden havde været brækket og kun kunne heles ved et operativt indgreb.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har overtrådt lægelovens § 6 ved hans behandling af den 10. og 12. maj 2001 i skadestuen, .

Den overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, , der på røntgenkonference den 14. maj 2001 var ansvarlig for behandlingen af , har overtrådt lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt at finde frem til den pågældende overlæge, sendes afgørelsen til afdelingens ledende overlæge til orientering.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 10. maj 2001, at blev behandlet i skadestuen, , efter at have forvredet højre tommefinger under en fodboldkamp. Han blev undersøgt af læge , der konstaterede, at højre tommelfinger var let hævet med beskeden ømhed og fri bevægelighed. Læge konkluderede, at der var tale om en forstuvet tommelfinger, som skulle behandles med støttebind. Der blev samtidig tilrådet at kontakte egen læge ved vedvarende smerter.

Det er noteret i journalen den 12. maj 2001, at læge igen foretog en undersøgelse af i skadestuen, , da der var tiltagende smerter og problemer med bevægelsen. oplyste, at han ikke havde taget smertestillende medicin, ligesom han havde taget støttebindet af. Ved en objektiv undersøgelse var der ingen hævelse, men muskulær ømhed. Der blev samtidig påvist fri bevægelighed.

Af journalen fremgår det, at der blev taget et røntgenbillede. Læge vurderede, at billedet viste normale forhold og tilrådede fortsat støttebind samt smertestillende medicin. Ved fortsatte gener blev anmodet om at kontakte egen læge.

Læge har anført i sin udtalelse til sagen, at det ved undersøgelserne den 10. og 12. maj 2001 ikke var muligt at undersøge for løshed.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig lægefaglig praksis at undersøge, hvorvidt der er tegn på beskadigelse af ledbåndene på tommelens grundled, da en læsion af disse skal ofte behandles med operation for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Nævnet har ud fra journalen og læge s udtalelse til sagen lagt til grund, at han ikke ved behandlingen den 10. og 12. maj 2001 foretog en vurdering eller behandling af en mulig ledbåndsskade.

Nævnet finder på dette grundlag, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af den 10. og 12. maj 2001 på skadestuen, .

Nævnet har set røntgenbilledet af den 12. maj 2001. Billedet viser en skalformet afrivning på tommelfingersiden (radialt) svarende til grundleddet (matecarpo-phalangealleddet).

Nævnet kan oplyse, at denne læsion kan være forenelig med læsion af det kollaterale ledbånd.

Nævnet kan endvidere oplyse, at opfølgning på røntgenfund er en fællesopgave mellem speciallæger i radiologi og ortopædkirurgi, som almindeligvis finder sted på en såkaldt røntgenkonference typisk hverdagen efter undersøgelsen, hvor røntgenbillederne gennemgås sammen. Her vil den ansvarlige ortopædkirurgiske speciallæge almindeligvis ligeledes have en kopi af journalen og således kunne sammenholde den fælles beslutning om udfaldet af røntgenundersøgelsen med den iværksatte behandling og eventuelt foranledige en ændring af denne, såfremt den faglige vurdering tilsiger dette.

Det fremgår af journalen, at røntgenundersøgelsen den 12. maj 2001 af højre tommelfinger blev beskrevet af en røntgenlæge som visende en afrivning af en del af højre tommelfingers øverste knogle (proksimale phalanx).

Nævnet finder på dette samlede grundlag, at den overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, , der var ansvarlig for behandlingen af på røntgenkonferencen den 14. maj 2001, har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet denne ud fra journalen sammenholdt med røntgenbeskrivelsen af 12. maj 2001 burde have foranlediget, at blev indkaldt til nærmere undersøgelse for mulig beskadigelse af ledbåndene i tommelfingeren.