Klage over, at der i forbindelse med indsættelse af blærekateter opstod perforation af tarmen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 13. august 2003 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0444916

Offentliggørelsesdato:

20. april 2004

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 13. august 2003 på kirurgisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb, som havde et almindeligt blærekateter, var blevet henvist til kirurgisk ambulatorium, , med henblik på indsættelse af et blærekateter gennem bugvæggen.

Den 13. august 2003 fik foretaget indgrebet af reservelæge , som efter anlæggelsen af blærekateteret konstaterede, at der var klar urin i kateteret. blev samme dag udskrevet.

Senere samme dag blev undersøgt af en vagtlæge, som indlagde ham akut på kirurgisk afdeling, , på grund af tiltagende mavesmerter og mistanke om læsion af tarmen. Denne mistanke blev bekræftet på kirurgisk afdeling, og den 14. august 2003 fik foretaget fornyet operation. Herved konstaterede lægerne, at det anlagte kateter havde perforeret tyndtarmen et enkelt sted. Det beskadigede område blev bortskåret, og der blev foretaget sammensyning af tarmen. Efterfølgende blev behandlet med antibiotika, og det anlagte blærekateter gennem bugvæggen blev erstattet af almindeligt blærekateter gennem urinrøret.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at lægerne ikke foretog en korrekt operation af , idet der ved indsættelse af blærekateter skete perforation tarmen, hvorved en del af tarmen måtte fjernes og blev påført infektion.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 13. august 2003 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 13. august 2003 blev henvist til kirurgisk ambulatorium, , med henblik på indsættelse af et blærekateter gennem bugvæggen, efter henvisning fra medicinsk afdeling, . havde længe haft almindeligt blærekateter (subrapubisk kateter), idet han led af dobbeltsidig sæknyre (hydronefrose). Han var tidligere brokopereret, men havde ikke gennemgået større indgreb gennem bugvæggen på tarme eller urinveje. Ifølge journalen var der heller ikke beskrevet nogen ar fra operationer.

Nævnet kan oplyse, at tidligere kirurgiske indgreb omkring blæren kan øge risikoen ved anlæggelse af blærekateter gennem bugvæggen, idet bughinde og tarme af arvæv kan blive bundet ned mod blæren efter sådanne operationer.

Nævnet kan endvidere oplyse, at anlæggelse af blærekateter gennem bugvæggen normalt foretages ved stor, fyldt blære på grund af akut urinvejsstop eller hos patienter med permanent kateter gennem urinrøret, hvor kateteret giver patienten betydelige gener.

Indgrebet blev ifølge journalen foretaget af reservelæge , som foranledigede opfyldning af blæren til spænding og efterfølgende foretog indstik med den samme kanyle, som blev anvendt til lokalbedøvelsen og udtrækning af vand/urin fra blæren. Herefter blev katetret indført med stilet, og der blev observeret klar urin/vand gennem katetret. Ifølge operationsbeskrivelsen forløb operationen uden problemer. kunne udskrives samme dag.

Nævnet kan oplyse, at konstateringen af klar urin i kateteret efter anlæggelsen af dette er en normal kontrolprocedure for at sikre, at katetret ligger korrekt.

Ifølge administrerende overlæge s udtalelse til sagen blev indgrebet foretaget på vanlig vis.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge s anvendte metode ved anlæggelse af suprapubisk kateteret var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Imidlertid blev ifølge journalen samme dag af lægevagten indlagt akut på kirurgisk afdeling, , idet han havde fået tiltagende smerter i maven. Lægerne fandt tegn på læsion af tarmen. Dagen efter fik foretaget operation, hvorved lægerne konstaterede, at det anlagte kateter havde perforeret tyndtarmen et enkelt sted. Det beskadigede område blev bortskåret, og der blev foretaget sammensyning af tarmen. Efterfølgende blev der givet antibiotika, og det anlagte blærekateter gennem bugvæggen blev erstattet af almindeligt blærekateter gennem urinrøret.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt, men forholdsvis sjælden komplikation, at der i forbindelse med anlæggelse af et blærekateter gennem bugvæggen opstår en lille perforation af tyndtarmen.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge s behandling af i forbindelse med anlæggelsen af suprapubisk blærekateter den 13. august 2003 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder endvidere, at den lille perforation af tyndtarmen er en hændelig komplikation, der i det foreliggende tilfælde ikke kan tilskrives manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra reservelæge s side.