Klage over at den rekvirerede ambulance kom for sent frem i forbindelse med en fødsel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder og afdelingsjordemoder for deres journalføring af behandlingen af den 20. juni 2003 på fødeafdelingen, , jf. lov om jordemødre § 8, stk. 1, jf. også § 11, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder og afdelingsjordemoder for deres behandling af den 20. juni 2003 på fødeafdelingen, .

Sagsnummer:

0445002

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder <****> og afdelingsjordemoder <****> for deres journalføring af behandlingen af <****> den 20. juni 2003 på fødeafdelingen, <****>, jf. lov om jordemødre § 8, stk. 1, jf. også § 11, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder <****> og afdelingsjordemoder <****> for deres behandling af <****> den 20. juni 2003 på fødeafdelingen, <****>.

Hændelsesforløbvar 32 år, andengangsgravid og i graviditetsuge 40 + 2 dage, da hun den 20. juni 2003 kontaktede fødeafdelingen på på grund af veer. Jordemoder talte med s søster og kunne i baggrunden høre, at havde en ve, hvorfor jordemoder skønnede, at fødslen var nært forestående, og hun bad derfor familien ringe 112.

Ved opkald til alarmcentralen fik s familie besked på, at en ambulance skulle rekvireres via fødestedet, hvorfor familien på ny kontaktede s fødeafdeling.

Afdelingsjordemoder ringede herefter kl. 21.06 til alarmcentralen og anmodede om at få sendt en ambulance til , idet denne havde gode veer og pressetrang.

Ved ambulancens ankomst kl. 21.16 var i gang med at føde, hvorfor der straks blev tilkaldt lægeambulance, som ankom kl. 21.19.

Efter en kort observation blev og det nyfødte barn kørt til s fødeafdeling, hvortil de ankom omkring kl. 22.00.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At den rekvirerede ambulance kom for sent frem.

Det er anført, at via personalet på fødegangen, , rekvirerede en ambulance, som først kom frem, da barnets hoved var født.

Nævnets afgørelse af klagenJordemoder og afdelingsjordemoder har overtrådt lov om jordemødre § 8, stk. 1, jf. også § 11, stk. 1 ved deres journalføring af behandlingen af den 20. juni 2003 på fødeafdelingen, .

Jordemoder og afdelingsjordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved deres behandling af den 20. juni 2003 på fødeafdelingen, .

BegrundelseIfølge klagen underrettede s søster omkring kl. 20.00 fødeafdelingen på om, at havde veer, hvorfor hun fik besked på at henvende sig på fødegangen. Da s veer hurtigt blev forværrede, ringede familien efter en ambulance, men fik besked om, at rekvirering af ambulance skulle gå gennem hospitalet. Fødegangen blev herefter kontaktet, og en jordemoder bad om at tale med , og det blev meddelt, at fødeafdelingen ville sørge for en ambulance. Ifølge klagen gik der 20 minutter, hvor ambulancen stadig ikke var kommet, hvorfor familien atter ringede til alarmcentralen, som oplyste, at ambulancen var på vej. I de følgende ti minutter gik fødslen i gang, og ambulancen ankom uden udrykning omkring kl. 21.00, hvor barnets hoved allerede var fremme.

Ifølge jordemoder s udtalelse til sagen talte hun den 20. juni 2003 med s søster, som oplyste, at skulle til at føde. Jordemoder bad herefter om at tale med for at få en fornemmelse af, hvor langt fødslen var skredet frem, og i baggrunden kunne hun høre, at var ved at få en ve, hvorfor jordemoder skønnede, at fødslen var nært forestående. Hun bad derfor familien om at ringe efter en ambulance, og hun fortalte herefter afdelingsjordemoder , at der snart kom en patient, der var ved at føde.

Ifølge afdelingsjordemoder s udtalelse til sagen, talte hun med s søster, som fortalte, at hun lige havde ringet på vegne af til fødeafdelingen, som havde bedt hende ringe efter en ambulance, men da søsteren ringede efter en ambulance fik hun at vide, at proceduren var, at fødeafdelingen skulle ringe til alarmcentralen og rekvirere en ambulance. På trods af at søsteren fortalte, at havde veer, blev hun afvist og ringede derfor tilbage til fødeafdelingen. Ifølge udtalelsen ringede afdelingsjordemoder straks til alarmcentralen og bad om at få tilsendt en ambulance til . Ifølge udtalelsen er det ikke s praksis, at hospitalet rekvirerer ambulance, men at patienten gør dette.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen kontaktede fødeafdelingen den 20. juni 2003 alarmcentralen og anmodede om akut transportbistand.

På baggrund af ovenstående har nævnet lagt til grund, at jordemoder og afdelingsjordemoder vurderede, at fødslen var nært forestående, og at alarmcentralen derfor blev anmodet om akut transportbistand.

Det fremgår af ambulancejournalen af den 20. juni 2003, at anmodning om ambulancetransport blev modtaget kl. 21.06, og at ambulancen var fremme hos kl. 21.16. Videre fremgår det, at fødslen blev fuldført i hjemmet, og at i ambulancen blev kørt til , hvor hun var kl. 21.50.

Det fremgår af lægeambulancejournalen af den 20. juni 2003, at opkaldet blev modtaget kl. 21.16, og at lægeambulancen var hos kl. 21.19.

På baggrund af ovenstående, finder nævnet, at jordemoder og afdelingsjordemoder har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med telefonsamtalerne med s familie den 20. juni 2003.

Ifølge udtalelsen blev telefonsamtalerne med s familie ikke journalført.

Det fremgår af afsnit 7 i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 151 af 8. august 2001, at information til og samtykke fra den fødende skal journalføres. Jordemoderen skal føre optegnelser i kvindens journal om den rådgivning, vejledning og information kvinden har fået, herunder også telefonisk rådgivning og vejledning, samt hvad kvinden på denne baggrund har tilkendegivet, det vil sige samtykke eller afslag.

Nævnet finder derfor, at jordemoder og afdelingsjordemoder burde have journalført telefonsamtalerne med s familie.

Vagtcentralen har til Patientklagenævnet oplyst, at det mandskab, der tog imod opkald til alarmcentralen den 20. juni 2003, ikke opfyldte de uddannelsesmæssige krav til at være omfattet af nævnets kompetence.

Nævnet kan derfor ikke vurdere den behandling, som modtog af alarmcentralen den 20. juni 2003.

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlem har afgivet følgende mindretalsudtalelse:

er ikke enig i, at der skal gives kritik for manglende journalføring i forbindelse med, at ringer til afdelingen for at anmelde sin ankomst. Dette ligger under grænsen for, hvad der journalføres. Der må være tale om en behandling, undersøgelse, observation eller faglig information før, journalføringspligten er gældende. Det er ikke praksis at journalføre enhver kontakt. En kritik må være rimelig og velbegrundet og i øvrigt have betydning for sagen.