Klage over at læge og sygeplejerske i et fængsel ikke opdagede at en indsat havde byld i halsen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hans behandling af den 25. september 2003 i .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fængselslæge for hendes behandling af den 26. september 2003 i .

Sagsnummer:

0445507

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hans behandling af <****> den 25. september 2003 i <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fængselslæge <****> for hendes behandling af <****> den 26. september 2003 i <****>.

HændelsesforløbDen 23. september 2003 blev under indsættelse i syg og måtte ”gå hjem” fra arbejde med ondt i halsen. De to følgende dage konsulterede han fængslets sygeplejerske for at melde sig syg. Den 25. september 2003 skrev sygeplejerske ham op til lægebesøg den følgende dag.

Den 26. september blev undersøgt af fængselslæge , som satte ham i penicillinbehandling for halsbetændelse.

blev den 1. oktober 2003 akut indlagt på øre-, næse-, halsafsnittet på , hvor man fandt en bylddannelse ved venstre mandel (peritonsillær absces).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke fik en korrekt behandling af lægen og sygeplejersken i i perioden fra den 24. til 26. september 2003.

Det har herved anført, at hverken sygeplejersken eller lægen foretog tilstrækkelige med undersøgelser, og at ingen af dem opdagede, at han havde en byld-lignende ting i halsen.

Nævnets afgørelse af klagenSygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 25. september 2003 i .

Fængselslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin hendes behandling af den 26. september 2003 i .

Begrundelse


Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at den 24. september 2003 henvendte sig med ondt i halsen. Sygeplejerske sygemeldte ham resten af dagen, og vurderede i øvrigt, at var velbefindende, og ikke så ud til at have stærke smerter. Det fremgår videre af udtalelsen, at dagen efter igen henvendte sig til sygeplejerske med smerter i halen. Sygeplejerske sygemeldte og skrev ham op til lægen, som kom næste dag. Ved s henvendelse denne dag fandt sygeplejerske , at ikke virkede som om han havde feber, var smertepåvirket eller hæs. Sygeplejerske anfører endvidere, at han ikke har noteret om de to henvendelser i s lægejournal, idet han som vikar ikke var klar over, at han havde adgang til at skrive i journalen.

Det er nævnets opfattelse, at ikke var i en akut eller livstruende situation, idet han havde ondt i halsen med var velbefindende, hvorfor det efter nævnets opfattelse var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at han blev sat til tilsyn af lægen dagen efter.

Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at antage, at sygeplejerske handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard den 25. september 2003.

Det fremgår af journalen, at den 26. september 2003 blev tilset af fængselslæge på grund af, at han havde ondt i halsen og havde vekslende feber. Fængselslæge fandt ifølge notatet, at havde hævede mandler med belægninger og ordinerede herefter penicillin mod halsbetændelse.

Det fremgår af fængselslæge s udtalelse til sagen, at hun ved den objektive undersøgelse fandt hævede mandler med belægninger, og ikke noget tegn på en bagvedliggende byld. Det fremgår videre af udtalelsen, at hun satte i behandling med penicillin 2MIE x 2 i 5 dage og informerede om den forventede effekt senest efter 3 døgns behandling. Det fremgår også af udtalelsen, at fængselslæge ikke havde mulighed for halspodning eller blodprøvetagning i konsultationen i fængslet.

Det er nævnets opfattelse, at fængselslæge s diagnose om halsbetændelse var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet havde feber og hævede mandler med belægninger.

Nævnet kan oplyse, at bylddannelse undertiden kan være en komplikation til halsbetændelse. Det er nævnets opfattelse, at det forhold, at efterfølgende udviklede en byld, ikke er et udtryk for manglende omhu og samvittigsfuldhed fra fængselslæge s side, men et udtryk for at sygdommen kan udvikle sig på denne måde.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at fængselslæge behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 26. september 2003.