Klage over tandreguleringsbehandling efter ulykke

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge for ikke at have sikret sig tilstrækkeligt samtykke til behandlingen af i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge for hans manglende journalføring af behandlingen af i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge for hans behandling af i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik.

Sagsnummer:

0445611

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for ikke at have sikret sig tilstrækkeligt samtykke til behandlingen af <****> i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hans manglende journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik.

HændelsesforløbPå grund af følger efter et trafikuheld fik den 30. maj 2002 iværksat tandreguleringsbehandling af specialtandlæge . Tandreguleringsbehandlingen blev afsluttet den 5. december 2002.

Den 29. august 2003 var til et afsluttende kontrolbesøg.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med afslutningen af tandreguleringsbehandling, idet hun fik foretaget nedslibning af intakte tænder uden behov for behandling.

Det er herved anført, at venstre sides 2. fortand er blevet skæv og synligt mindre end forud for indgrebet.

2. At har fået fjernet emalje på en fortand, som var intakt forud for behandlingen.

Det er herved anført, at denne beskadigelse formentlig er opstået, da limen fra bøjlen blev fjernet.

Nævnets afgørelse af klagenSpecialtandlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved ikke at have sikret sig tilstrækkeligt samtykke til behandlingen af i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik.

Specialtandlæge har overtrådt lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, ved sin manglende journalføring af behandlingen af i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik.

Specialtandlæge har ikke overtrådt lov om tandlæger ved sin behandling af i perioden fra den 30. maj 2002 til den 29. august 2003 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 30. maj 2002, at blev undersøgt af specialtandlæge med henblik på tandreguleringsbehandling, da 1+ (den store fortand i højre side af overkæben) var forskudt (displaceret) en smule bagud ind i munden (oralt) og nedad (incisalt). Der blev samtidig optaget kliniske fotos.

Der blev udfærdiget en behandlingsplan, hvorefter der skulle påsættes fast apparatur (metaltråd) på for – og hjørnetænder og 4+ og +4 (den første lille kindtand i overkæben) for at ”nivelere” fortænderne i overkæben.

Den 1. juli 2002 blev buen ifølge journalen påsat, og den 5. december 2002 blev tandreguleringsbehandlingen afsluttet.

Den 4. marts 2003 blev det journalført, at efter at have modtaget kopi af journalen henvendte sig, og beklagede sig over, at der var sket en let beslibning af 1+, +1 og +2 (de store fortænder i overkæben og den lille fortand i venstre side af overkæben). Beslibningen fandt sted på den del af skærekanten (incisalkanten), der lå længst væk fra midtlinien (distalt).

Den 29. august 2003 var der et afsluttende kontrolbesøg, hvor der blev optaget kliniske fotos.

Det er nævnets vurdering, at tandreguleringsbehandlingen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, herunder at resultatet på relevant vis blev stabiliseret ved hjælp af en metaltråd, som blev limet på bagsiden af tænderne.

Det er endvidere nævnets vurdering, at den foretagne beslibning af tænderne i form af mindre korrektioner med henblik på at forbedre tændernes udseende med hensyn til længden af de store fortænder, formen af de små fortænder samt udseendet ved tandkødet mellem de to store fortænder, blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Herudover er det nævnets vurdering, at det fremgår af de fotografier, som blev taget henholdvis før og efter behandlingen, at der ikke efter afslutningen af behandlingen kan konstateres emaljeskader på tænderne, som ikke var til stede ved indledningen af behandlingen.

Samlet finder nævnet, at den behandling modtog af specialtandlæge i forbindelse med tandreguleringsbehandling i perioden fra den 30. maj til den 29. august 2003 var i overensstemmelse normen for almindelig anerkendt faglig standard.

har anført, at det i forbindelse med afslutningen af tandreguleringsbehandlingen alene blev aftalt, at 1+ skulle tilslibes lidt.

Specialtandlæge har anført, at han foretog en beslibning af de lodrette (approximale) flader på 1+ og +1, der vendte mod midten (mesialt). Endvidere blev der foretaget en ganske let affladning af skærekanten på +2 med fjernelse af uregelmæssigheder. Da ikke ønskede en let beslibning af skærekanten på 1+, blev denne beslibning ikke udført.

Det fremgår ikke af journalen, at der blev foretaget ovennævnte beslibning af 1+, +1, og +2, herunder hvornår denne beslibning fandt sted. Det fremgår endvidere ikke af journalen, at gav samtykke til denne del af behandlingen.

Nævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at forud for behandlingen havde givet samtykke til beslibning af +1 og +2.

Nævnet finder endvidere, at den foretagne journalføring er utilstrækkelig.