Klage over at tandreguleringsbehandlingen ikke blev afsluttet da tænderne efterfølgende skred

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge for hendes behandling af i perioden fra 1993 til 2001 i Kommunale Tandpleje.

Sagsnummer:

0445618

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra 1993 til 2001 i <****> Kommunale Tandpleje.

Hændelsesforløb


Den 11. maj 1993 fik ifølge journalen i Kommunale Tandpleje iværksat tandreguleringsbehandling med en maxillator, som er et aftageligt tandreguleringsapparatur til stimulation af underkæbens vækst.

Den 18. november 1993 blev behandlingen ændret til fast påsat tandreguleringsapparatur (brackets), som på ny blev fjernet i marts 1994 og erstattet af brug af en aftagelig ganebøjle i skoletiden og maxillator resten af tiden.

Den 13. oktober 1994 blev maxillatorbehandlingen afsluttet, idet ganebøjlen nu skulle bruges på fuldtid.

Den 22. februar 1996 blev behandlingen med ganebøjlen afsluttet, men den 25. juni 1996 fik udleveret en ny ganebøjle.

I februar 1997 blev undersøgt i den kommunale tandpleje, og der blev ikke fundet nogen forandringer sammenlignet med studiemodellerne fra februar 1996.

I maj 2001 kontaktede på ny den kommunale tandpleje, da hun var bekymret for, at tænderne skred fra hinanden. blev undersøgt af specialtandlæge , som tilbød yderligere behandling. Tilbuddet var gældende indtil december 2001.

Den 5. februar 2002 blev det noteret i journalen, at den kommunale tandpleje ikke havde hørt fra .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den tilbudte behandling ikke var korrekt, idet tilbudet ikke omfattede korrektion af s skæve tænder men kun fastholdelse med tråd.

Det er herved anført, at efterfølgende af en privatpraktiserende har fået oplyst, at det er muligt at få rettet tænderne.

Nævnets afgørelse af klagen

Specialtandlæge har ikke overtrådt lov om tandlæger ved sin behandling af i perioden fra 1993 til 2001 i Kommunale Tandpleje.

Begrundelse


Den 11. maj 1993 fik ifølge journalen i Kommunale Tandpleje iværksat tandreguleringsbehandling, idet hun fik udleveret en maxillator og blev instrueret i brug og renhold heraf. Specialtandlæge havde forinden noteret i journalen, at tandreguleringsbehandlingen af skulle eliminere ganepåbidning og læbefang. Der skulle desuden skabes neutrale kind– og hjørnetandsrelationer ved vækststimulation.

Den 19. maj 1993 blev det noteret i journalen, at brugte maxillatoren som aftalt uden de store gener.

Den 4. juni 1993 blev der ifølge journalen slebet på maxillatoren for at give plads til 3+3 (hjørnetænderne i overkæben). Det samme skete den 19. august 1993.

Den 2. september 1993 blev maxillatoren på ny beslebet for at give plads for 5, 4 – 4, 5 (små permanente kindtænder i underkæben), og den 7. oktober 1993 blev det journalført, at der var en fornemmelse af usikkert sammenbid (okklusionsfornemmelse), når maxillatoren ikke var i munden.

Den 28. oktober 1993 journalførte specialtandlæge , at det nu var tid for ”nivelering i overkæben”.

Den 18. november 1993 fik ifølge journalen påsat brackets på 6+6 (de store permanente kindtænder i overkæben), og den 30. november 2003 blev buen bundet til brackets.

Den 24. februar 1994 journalførte specialtandlæge , at der nu var fint nivelleret, og at der nu skulle bruges en aftagelig ganebøjle (Begg – retainer) i skoletiden og maxillator resten af tiden.

Den 8. marts 1994 blev det faste apparatur ifølge journalen fjernet, og den 18. marts 1994 fik udleveret ganebøjlen. Maxillatoren blev tilslebet den 5. april 1994.

Den 13. oktober 1994 blev maxillatorbehandlingen ifølge journalen afsluttet (seponeret), og det blev journalført, at biddet ikke var godt i siderne.

Den 27. oktober 1994 journalførte specialtandlæge , at der stadig var ”lidt åbent” på 5,4+4,5. Maxillatoren skulle fortsat ikke bruges, men ganebøjlen skulle bruges på fuldtid.

Den 17. januar 1995 blev det noteret i journalen, at der var ved at være bedre sammenbid i siderne.

Den 24. august 1995 journalførte specialtandlæge , at hele højre side var fin, og at overkæbetandbuen i venstre side var lidt bred. Ganebøjlen blev nu brugt om natten og skulle slutte i december eller januar.

Den 22. februar 1996 blev behandlingen med ganebøjlen afsluttet og det blev journalført, at sammenbidet var godt, og at selv syntes, at det passede fint sammen. Der blev taget aftryk til studiemodeller.

Den 25. juni 1996 fik udleveret en ny ganebøjle (rentionsplade).

Det er nævnets vurdering, at den gennemførte tandreguleringsbehandling blev iværksat i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der blev optaget relevant diagnostisk materiale, som blev analyseret, der blev angivet diagnoser, og der blev lagt en behandlingsplan, som og hendes forældre blev orienteret om.

Det er endvidere nævnets vurdering, at selve behandlingen og perioden for stabilisering af behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Videre er det nævnets vurdering, at behandlingsresultatet, som det fremgår af de fremlagte studiemodeller fra den 22. februar 1996, var tilfredsstillende.

Den 18. februar 1997 henvendte sig til den kommunale tandpleje, da hun syntes, at hun ikke bed rigtigt, og den 27. februar 1997 journalførte specialtandlæge , at der ikke var nogen forandringer sammenlignet med studiemodellerne fra februar 1996.

Den 15. maj 2001 kontaktede på ny den kommunale tandpleje, da hun var bekymret for, at tænderne skred fra hinanden, hvilket hendes private tandlæge tillige vurderede og anbefalede behandling med påsætning af en tråd.

Den 16. maj 2001 blev undersøgt af specialtandlæge , der ifølge journalen fandt, at 1+1 (de store fortænder i overkæben) hældede let bagud (retroklinerede) på grund af læbepres. Hvis der skulle genbehandles, krævede det livslang retention på 3+ til +3. Der blev givet tilbud på genbehandling indtil december 2001. Behandlingen skulle bestå i brackets fra 3+ til +3 samt bondet retention (fastklæbede tråd bagpå for – og hjørnetænder i overkæben) efterfølgende.

Den 5. februar 2002 blev det noteret i journalen, at den kommunale tandpleje ikke havde hørt fra .

Nævnet kan oplyse, at der normalt er små ændringer af tændernes stilling livet igennem uafhængigt af, om man har modtaget tandreguleringsbehandling. Den eneste effektive sikring mod dette er livslang brug af aftagelig natbøjle eller fastklæbede tråde på fortænder i over- og underkæbe.

Nævnet har på baggrund af oplysningerne i journalen lagt til grund, at den 16. maj 2001 i Kommunale Tandpleje blev tilbudt opretning af tænderne med fast bøjle, hvilket efter nævnets vurdering var en relevant behandling.

Samlet finder nævnet derfor, at den behandling har modtaget af specialtandlæge i perioden fra 1993 til 2001 i Kommunale Tandpleje var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.