Klage over brystforstørrende operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans information af forud for operationen den 9. juli 2002 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 9. juli 2002 i sin klinik.

Sagsnummer:

0445628

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans information af <****> forud for operationen den 9. juli 2002 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 9. juli 2002 i sin klinik.

HændelsesforløbDen 6. juni 2002 blev undersøgt af speciallæge i plastikkirurgi med henblik på brystkorrigerende operation, og ved efterfølgende konsultation den 4. juli 2002 blev det aftalt, at operationen skulle gennemføres med indsættelse af silikoneproteser i begge bryster.

Operationen blev foretaget den 9. juli 2002 af speciallæge , og ved de efterfølgende kontrolbesøg den 13. og 19. juli 2002 blev resultatet fundet tilfredsstillende.


Den 23. juli 2002 henvendte sig igen til speciallæge , som konstaterede en overfladisk defekt i såret omkring det venstre bryst.

Den 12. februar 2003 opsøgte på ny speciallæge , idet hun fandt, at brystet hang for meget. Speciallæge fandt ved den kliniske undersøgelse, at der stadig var stor asymmetri af brysterne og gennemgik mulighederne for operativ korrektion.

har ikke herefter konsulteret speciallæge .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med operation af sine bryster, da det kosmetiske resultat ikke er tilfredsstillende, idet brysterne hænger og ikke er ens. Endvidere har hun fået et ar på ryggen som følge af, at forbindingen har været strammet for meget.

2. at ikke forud for indgrebet modtog korrekt information af speciallæge .

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af forud for operationen den 9. juli 2002.

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 9. juli 2002 i sin klinik.

BegrundelseDen 6. juni 2002 henvendte sig hos speciallæge med henblik på brystkorrigerende operation, idet hun fandt, at hendes bryster var lidt for små og hængende efter et vægttab.

Det fremgår af journalen, at speciallæge ved den kliniske undersøgelse fandt, at s bryster var stærkt asymmetriske, og at der var stor afstand fra brystvorten til brystets underkant.

Det fremgår endvidere af journalen, at blev informeret om tre forskellige operationstyper, henholdsvis brystløft (ptoseplastik), indsætning af protese (augmentation) og en kombination af de to operationer. Forskellige protesematerialer blev fremvist, og forskellige størrelser blev afprøvet.

Ved konsultationen fik udleveret skriftligt informationsmateriale, som blandt andet beskrev bivirkninger til indgrebet.

Ved næste konsultation den 4. juli 2002 blev det ifølge journalen aftalt, at der skulle indsættes proteser, henholdsvis 650 cc på højre side og 700 cc på venstre side eventuelt efterfulgt af ptoseplastik. Det blev tillige noteret, at ønskede at undgå for mange ar.

Den 9. juli 2002 blev ifølge journalen opereret af speciallæge med indsætning af silikonebrystproteser på begge sider og med 2 cm. nedrykning af underkanten på venstre bryst. Det blev noteret i journalen, at operationen var ukompliceret, samt at havde godkendt operationsdesignet. Der blev givet forebyggende (profylaktisk) antibiotika (Diclosil), samt anlagt en stram forbinding, som skulle sidde i 7 dage. Der blev endvidere aftalt kontrol henholdsvis fire og syv dage efter operationen.

Den 13. og 19. juli 2002 blev resultatet ifølge journalen fundet tilfredsstillende, og der blev således ikke omtalt komplikationer ved de to kontrolbesøg, herunder ikke gener i form af en for stram forbinding.

Den 23. juli 2002 henvendte sig ifølge journalen hos speciallæge , idet hun havde bemærket, at sårene havde åbnet sig 3-4 dage forinden. Ved den kliniske undersøgelse fandt speciallæge , at der var en millimeterstor overfladisk defekt i såret omkring det venstre bryst.

Speciallæge har anført, at allerede fra første konsultation blev informeret om, at hun aldrig vil opnå, at brysterne blev ens.

Videre har speciallæge anført, at ønskede væsentlige større og noget løftede bryster.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000, at der er skærpede krav til den patientinformation, der skal gives forud for kosmetiske indgreb, idet patienter, der ønsker kosmetiske indgreb, som regel ikke har en helbredsforringende sygdom.

Videre fremgår det af vejledningen, at kosmetiske indgreb i alle tilfælde tilsiger fyldestgørende information om det pågældende indgreb, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af indgrebet og om risikoen for komplikationer og bivirkninger, herunder senfølger/langtidskomplikationer. Lægen skal således informere patienten om det forventede behandlingsresultat ved det pågældende indgreb.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at informationen skal gives både skriftligt og mundtligt, og at den mundtlige information, der supplerer den skriftlige information, skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov. Patienten skal have mulighed for at læse den skriftlige information forud for den mundtlige information og for at stille og få besvaret spørgsmål. Informationen skal gives i så god tid, at patienten får betænkningstid til at vurdere informationen og mulighed for at drøfte den med familie eller andre før aftale om behandling indgås.

Nævnet finder, at speciallæge burde have foreslået en anden operation, idet der var en meget stor sandsynlighed for, at brysthuden vil give sig, så brysterne ville komme til at hænge endnu mere efter indgrebet, hvilket også ville medføre, at den forskel, der i forvejen var på brysterne, ville blive endnu større.

Nævnet finder således, at speciallæge ikke i tilstrækkelig grad informerede om det forventede resultat af operationen.


Nævnet finder, at den tekniske udførelse af operationen den 9. juli 2002 og den efterfølgende behandling med en stram bandage var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at der anvendes forskellige former for forbinding efter brystoperation. Undertiden kan der opstå små blæner i huden under forbindingen, men det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at anlægge en forbinding efter en brystoperation for at undgå, at proteserne tynger alt for meget i huden.