Klage over manglende smertedækning i forbindelse med fedtsugning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans behandling af den 8. november 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans behandling af den 27. august 2001 i sin klinik.

Sagsnummer:

0445630

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 8. november 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 27. august 2001 i sin klinik.

Hændelsesforløbopsøgte speciallæge i plastikkirurgi med henblik på fedtsugning på maven. Speciallægen fandt moderat til let svær fedme omkring navlen.

Den 27. august 2001 foretog speciallæge fedtsugning på maven med fjernelse af 2700 ml fedt.

Ved kontrol den 3. december 2001 frembød intet uventet.

Ved kontrol hos speciallægen den 10. oktober 2002 blev der fundet ujævnheder omkring navlen. Disse ujævnheder blev fjernet ved en ny fedtsugning den 8. november 2002.

Ved kontrol den 25. november 2002 frembød maven intet, og siden har ikke været hos speciallæge .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At operationen den 27. august 2001 ikke blev udført korrekt, idet resultatet ikke var tilfredsstillende.

har herved anført, at hun måtte reopereres.

2. At ikke blev tilstrækkeligt smertedækket under operationen den 8. november 2002.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 27. august 2001.

Begrundelse


Ifølge operationsbeskrivelsen blev der ved fedtsugningen anvendt wet technique og criss-cross teknik, og der blev fjernet 2700 ml fedtvæv.

Det blev ifølge operationsbeskrivelsen kontrolleret, at huden skulle være jævnt tyk.

Det er på baggrund af operationsbeskrivelsen nævnets vurdering, at der blev foretaget relevant behandling.

Der blev ifølge journalen i forbindelse med operationen givet antibiotika, og denne behandling skulle fortsætte i 5 dage. Videre blev det angivet, at i 2 måneder skulle anvende komprimerende bandage, og at hun selv skulle foretage massage i forbindelse med bad samt, at hun skulle have professionel massage ugentligt efter 2-3 uger, i alt 8 til 12 gange.

Videre var i forbindelse med forundersøgelsen orienteret om, at fortsat rygning ville kunne påvirke resultatet og måske give ujævn opheling.

Ved kontrol den 3. september 2001 blev det indskærpet , at hun ikke måtte ryge, idet rygning kunne påvirke ophelingen og det endelige resultat.

Ifølge journalen for den kliniske kontrol den 10. oktober 2002 var der ujævnheder på maven omkring navlen og op mod begge ribbensbuer.

Det er nævnets vurdering, at huden stadig var ujævn på billederne, der viser resultatet efter 2. fedtsugning, hvor der blev fjernet 200 gram fedt.

Det er videre nævnets opfattelse, at ujævnhederne efter første operation kan skyldes en kombination af, at var ryger og af, at det er vanskeligt forud for indgrebet at vurdere tykkelsen af fedtvævet under huden på tilfredsstillende vis.

Nævnet finder imidlertid, at speciallæge har foretaget fedtsugningen i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 8. november 2002.

BegrundelseIfølge journalen blev operationen den 8. november 2002 foretaget i fuld bedøvelse. I sin udtalelse til sagen har speciallæge anført, at operationen blev foretaget i lokal bedøvelse.

Ifølge journalen blev der forud for operationen injiceret Carbocain-Adrenalin, før der blev foretaget fedtsugning.

Nævnet kan oplyse, at dette er lokalbedøvende.

Nævnet lægger således samlet til grund, at operationen blev foretaget i lokalbedøvelse.

Ifølge klagen fik tillige smertestillende gennem åren (intravenøst), men hun har beskrevet smerteoplevelsen som meget ubehagelig.

Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte denne forklaring. Patientklagenævnet har imidlertid ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Speciallæge har ikke kommenteret dette.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte det af oplyste.

Nævnet lægger derfor til grund, at speciallæge ikke tilstrækkeligt sikrede, at bedøvelsen virkede, før han påbegyndte det operative indgreb.

Det er således nævnets opfattelse, at ikke har været tilstrækkeligt smertedækket i forbindelse med fedtsugningen.

Nævnet finder således, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. november 2002.