Klage over manglende effekt og følger af laserbehandling i ansigtet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- halssygdomme for hendes information af den 9. april 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6.Det skal videre indskærpes speciallæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- halssygdomme for hendes behandling af den 28. april 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Det skal videre indskærpes speciallæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0445915

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- halssygdomme <****> for hendes information af <****> den 9. april 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Det skal videre indskærpes speciallæge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- halssygdomme <****> for hendes behandling af <****> den 28. april 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Det skal videre indskærpes speciallæge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 9. april 2003 til speciallæge i øre-næse-halssygdomme , og det blev efter foretagen undersøgelse aftalt, at foretage plastisk operation på begge øvre øjenlåg samt en såkaldt laserpeeling i ansigtet, med undtagelse af panden og øvre øjenlåg.

Den 28. april 2003 foretog speciallæge behandlingen, der på øvre øjenlåg bestod af bortskæring af et stykke hud på begge øjenlåg med CO2-laser og efterfølgende syning med Prolene 6.0 og påsætning af steristrips. Derefter blev der foretaget CO2-laserpeeling full face med undtagelse af panden og øvre øjenlåg. I panden blev der dog foretaget behandling af partiet mellem øjenbrynene. Der blev benyttet laser 2 pass Feather Touch 36 W – 11 mm spot, 0,25 sekunder.

Den 29. april 2003 meddelte telefonisk, at der var let svien i ansigtet, mens hun den 30. april 2003 meddelte, at der var lidt bedring i tilstanden. Den 1. maj 2003 oplyste hun, at hun fortsat var generet af svien.

Ved kontrol den 2. maj 2003 fandt speciallæge , at var velbefindende, og at der var begyndende opheling og ingen svie.

Den 8. maj 2003 fandt speciallæge , at der var tale om et pænt kosmetisk resultat.

Ved kontroller den 13. og den 19. maj 2003 blev der fundet diffus rødme, og der blev ordineret hydrocortison.

Den 21. maj 2003 vurderede speciallæge , at der fortsat var moderat rødme, og at der kunne være tale om en svampeinfektion, hvorfor hun foretog et skrab til undersøgelse for svampe og ordinerede Nizoral creme (et middel mod svampeinfektion). Den følgende dag blev denne behandling standset igen, idet klagede over stærk svie fra Nizoral-crèmen, hvorfor hun skulle fortsætte med hydrocortison.

Den 26. maj 2003 blev det fundet, at rødmen var i aftagende, og der blev ordineret Locoid.

Den 14. juni 2003 blev det telefonisk til speciallæge oplyst, at der var kommet en del røde knopper, og kontrol den 16. juni 2003 viste, at der var god effekt af behandlingen.

blev set sidste gang i klinikken den 5. august 2003, hvor det blev fundet, at huden var fuldstændig ophelet med spredte ”hudorme”, specielt på kinderne, og ingen ar.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at der blev begået fejl ved laserbehandlingen. har oplyst, at huden fortsat er øm, meget tynd og fyldt med ar og røde knopper.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin information til den 9. april 2003. Det skal videre indskærpes speciallægen at udvise større omhu i sit fremtidige virke i forbindelse med informationsgivning.

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. april 2003. Det skal videre indskærpes speciallægen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelsefik i 1998 foretaget en full face-laserbehandling hos speciallæge , og hun fik videre i 2001 foretaget kirurgisk face-lift på anden klinik.

blev forud for behandlingen i april 2003 vurderet på denne klinik, som frarådede fornyet laserbehandling.

var ifølge journaloptegnelse forud for det første indgreb generet af ar efter acne på kinder, over næsen og på hagen.

I forbindelse med undersøgelsen den 9. april 2003 blev ifølge journalen informeret mundtligt og skriftligt og accepterede på den baggrund indgrebet.

Ifølge udtalelse til sagen fra speciallæge blev informeret om, at der til trods for det ukomplicerede forløb fra tidligere kunne komme komplikationer i forbindelse med forlænget rødme, pigmentforandringer samt tendens til bumser.

fik videre udleveret skriftlig information.

Den skriftlige information består af en beskrivelse af supplerende behandlinger, forholdsregler og praktiske tiltag i det umiddelbart postoperative forløb.

Nævnet finder på baggrund af gennemgang af informationen, at denne ikke indeholder en beskrivelse af behandlingsmetoden, dens princip, virkning på hudens struktur herunder dybde af og karakter af vævspåvirkningen, og der gives ikke en samlet beskrivelse af det forventelige normale forløb efter behandlingen som baggrund for forståelse. Det skriftlige materiale indeholder ingen information om forud bestående tilstande, som eksempelvis tidligere kosmetiske indgreb, bestående rødme, pigmentafvigelse eller ar og ardannende sygdom. Langtidsbivirkninger af varig karakter som ardannelse, vedvarende rødme, skæmmende pigmentafvigelse, ændring af hudens overfladekontur og relief angives ikke.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at ud fra informationen ikke har haft mulighed for at vurdere og tage hensyn til potentielle og alvorligt skæmmende bivirkninger, som følge af den kosmetiske laserbehandling. I informationen angives om bivirkninger blot ”rødmen i huden vil være forsvundet efter 1-4 måneder”.

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 om information forud for kosmetiske indgreb skal der gives både mundtlig og skriftlig information. Kravene til patientinformation skærpes således i disse situationer, idet patienter, der ønsker kosmetiske indgreb, som regel ikke har en helbredsforringende sygdom. Den mundtlige information kan således i disse tilfælde ikke stå alene, men skal suppleres af skriftligt informationsmateriale, der tager udgangspunkt i patientens situation og det aktuelle indgreb.

Samlet finder nævnet således, at speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 9. april 2003. Nævnet finder videre, at det skal indskærpes speciallægen at udvise større omhu i sit fremtidige virke ved informationsgivning.

Forud for speciallæge s behandling forelå der således ifølge journalen oplysninger om, at første laserbehandling havde givet utilfredsstillende langtidsresultat, samt at der var udført kirurgisk face-lift.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at det ville være usandsynligt, at fornyet laserbehandling med CO2 laser, der bortbrænder hudvæv til uvis dybde, ville føre til et gunstigt slutresultat, og det var forudsigeligt, at der var en væsentlig risiko for bivirkning eventuel af varig karakter, når huden regenererede sig.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. april 2003. Nævnet finder videre, at det skal indskærpes speciallægen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.