Klager over fejl begået i forbindelse med operation for hæmorider

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. oktober 2002 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 31. oktober 2002 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0445918

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. oktober 2002 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 31. oktober 2002 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbblev den 15. oktober 2002 undersøgt på kirurgisk afdeling, , idet han igennem et par år havde haft problemer fra endetarmen med blødning og smerter ved afføring, ligesom slimhinden faldt frem. Overlæge tilbød efter foretagen undersøgelse en operation med oprensning af rift og fjernelse af åreknuder (hæmorroidektomi).

Den 28. oktober 2002 blev indlagt til operation på kirurgisk afdeling, . Operationen blev foretaget af overlæge , og blev udskrevet samme dag til ambulant kontrol nogle uger senere.

Den 29. oktober 2002 genhenvendte sig i kirurgisk ambulatorium, , på grund af kraftige smerter samt indtagelse af store mængder medicin uden virkning (1 gram Pamol x 6-7 i løbet af en nat). Det blev forsøgt at gennemføre en undersøgelse af endetarmen, hvilket ikke var muligt på grund af udtalte smerter.

Efter smertebehandling med forskellige typer stærk smertestillende medicin blev det den 31. oktober 2002 besluttet, at foretage en fornyet undersøgelse i fuld bedøvelse. Undersøgelsen blev foretaget af overlæge , der fandt, at en del af klipsene fra operationen den 29. oktober 2002 sad neden for slimhinden (neden for linea dentata) i næsten hele omkredsen af endetarmen. Han fjernede alle de klips, der kunne ses.

Den 1. november 2002 var smerterne aftaget væsentligt, og der blev givet svag smertestillende medicin (Pinex, Ibumetin). Ved udskrivelsen den 4. november 2002 var der fortsat smerter ved afføring.

Den 11. november 2002 blev undersøgt ambulant af overlæge . Tilstanden var bedret, der blev fundet et ømt, hævet område bagtil i endetarmen, men der var fuld kontrol over lukkemusklen. blev derpå afsluttet fra kirurgisk afdeling, .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At der blev begået fejl under operationen

2. At der ikke blev iværksat efterbehandling

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. oktober 2002 på kirurgisk afdeling, .

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 31. oktober 2002 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


havde ifølge journalen igennem et par år haft problemer fra endetarmen med blødning og smerter ved afføring samt slimhinde fremfald, hvilken han manuelt skubbede på plads. Overlæge fandt ved undersøgelse en kronisk rift (fissur).

Operationen blev ifølge journalen foretaget ad modum Longo.

Nævnet kan oplyse, at den af Antonio Longo angivne metode til behandling af hæmorider er baseret på en teknik, som har til formål at fiksere endetarmsslimhinden ovenover overgangszonen (linea dentata) mellem endetarmskanalen (canalis analis) og endetarmsslimhinden (rectum). Operationen udføres med et cirkulært specialinstrument, som føres gennem endetarmsåbningen. Operationen består i, at der på én gang bortskæres og sammensys en ring af endetarmsslimhinden.

Ifølge operationsbeskrivelsen kunne overlæge ved operationen se store åreknuder i endetarmen med løs slimhinde (store prolaberende hæmorider og løs mucosa). Der blev fundet en lille rift bagtil i endetarmsåbningen, men denne så ved operationen ikke kronisk ud. En kikkertundersøgelse af endetarmen var normal. Overlæge besluttede på baggrund af de gjorte fund at fjerne hæmoriderne, men ikke at behandle riften, idet han vurderede, at en udvidelse af endetarmsåbningen ville bedre tilstanden.

Derpå blev der ifølge journalen foretaget en operation af hæmoriderne. Det fremgår af journalen, at der i forbindelse hermed blev sat tråde rundt om hæmoriderne og sat klips i slimhinden. Det fremgår ligeledes af journalen, at behandlingen foregik ovenfor overgang mellem slimhinde og hud (linea dentata). blev udskrevet samme dag til ambulant kontrol nogle uger senere.

Det er afgørende at denne procedure foregår ovenover linea dentata (2 cm), idet der ved for lav placering ikke opnås den ønskede effekt, ligesom patienterne vil få svære smerter.

Det er nævnets vurdering, at det på baggrund af operationsbeskrivelsen og den efterfølgende reoperation ved overlæge kan konstateres, at overlæge ved operationen den 16. oktober 2002 havde placeret de fleste klips i linea dentata.

Sammenfattende finder nævnet således, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af , idet hæmoride-operationen (ad modum Longo) ikke blev udført efter de angivne forskrifter.

Der blev efter indgrebet iværksat smertebehandling med forskellige typer stærk smertestillende medicin (Tramadol, Morfin, Ketogan) med varierende virkning. Den 31. oktober 2002 blev der ifølge journalen påbegyndt fast behandling med hurtigtvirkende stærk smertestillende medicin (Ketogan), og det blev besluttet at foretage en fornyet undersøgelse i fuld bedøvelse. Overlæge fandt, at en del af klipsene sad neden for slimhinden (neden for linea dentata) i næsten hele omkredsen af endetarmen, og han fjernede alle de klips, der kunne ses.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant at foretage fornyet operation, da ikke reagerede på den smertebehandling, som var givet efter indlæggelsen den 29. oktober 2002, idet det derved kunne konstateres, om der var opstået fejl ved operationen.

Det er nævnets vurdering, at det under hensyn til det under operationen fundne var relevant at fjerne de klips, der sad nedenfor slimhinden.

Nævnet kan supplerende oplyse, at der i forbindelse med den gennemførte behandling normalt ikke iværksættes efterbehandling.

Nævnet finder således ikke grundlag for at udtale, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling den 31. oktober 2002.