Klage over manglende diagnose (bugspytkirtelkræft)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, , der var involverede i behandlingen af i perioden fra den 1. til den 10. april 2003, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0445920

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, <****>, der var involverede i behandlingen af <****> i perioden fra den 1. til den 10. april 2003, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 1. april 2003 blev indlagt på , kirurgisk afdeling, på grund af symptomer i maven. Han havde igennem 3 måneder haft intermitterende mavesmerter og specielt tiltagende i de sidste 14 dage inden indlæggelsen.

Der blev den 3. og 4. april 2003 foretaget undersøgelse af maven, (øsofago gastro duodenoskopi, koloskopi) og konklusionen blev, at der var tale om forstoppelse. Man tilrådede røntgen af tarmen inden udskrivelsen.

Læge har til sagen oplyst, at der var mistanke om en infektiøs proces i tyktarmen, hvilket blev understøttet af forhøjet infektionstal og røntgenundersøgelsen af tyktarmen.

Den 10. april 2003 blev henvist til reumatologisk afdeling , fordi han havde forskellige symptomer fra bevægapparatet.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At lægerne på , kirurgisk afdeling, ikke stillede den korrekte diagnose.

Det er herved anført, at lægerne ikke lyttede til , når han oplyste om sine symptomer. Det er desuden anført, at klageren senere på et privathospital, fik stillet diagnosen kræft i bugspytkirtlen.

Nævnets afgørelse af klagenDe læger på kirurgisk afdeling, , der var involverede i behandlingen af i perioden fra den 1. til den 10. april 2003 har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at kræft i bugspytkirtlen er en alvorlig sygdom. Diagnosen stilles ofte først sent i forløbet, hvilket blandt andet skyldes, at symptomerne er ukarakteristiske. Smerter i mave/ryg kan være det eneste symptom, og disse tolkes ofte som værende udtryk for en ryglidelse. Blodprøver kan i reglen ikke hjælpe i diagnostikken. Når mistanken er vakt, ofte efter patienten har gennemgået en lang række undersøgelser, vil den mest pålidelige metode til påvisning af en knude i bugspytkirtlen enten være CT eller MR scanning.

Det fremgår af journalen den 1. april 2003, at blev indlagt på på grund af mavesmerter, som havde stået på gennem 3 måneder.

Det fremgår af journalen den 3. og 4. og 9. april 2003, at der blev foretaget kikkert- og røntgenundersøgelse af mavesæk og tyktarm, uden man fandt en forklaring på symptomerne. Samtlige blodprøver var normale.

Det fremgår desuden af journalen den 10. april 2003, at blev henvist til videre udredning på reumatologisk afdeling.

Det fremgår af journalen den 25. april 2003, at man på reumatologisk afdeling konstaterede forandringer i rygmusklerne og påbegyndte behandling heraf.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at lægerne på kirurgisk afdeling, , handlede i overensstemmelse med normen for almindeligt anerkendt faglig standard ved undersøgelse og behandling af i perioden fra den 1. til den 10. april 2003.