Klage over brystformindskende operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans journalføring i forbindelse med behandlingen af den 25. april 2000 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans information til forud for operationen den 25. april 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra den 25. april 2000 til den 30. april 2003 på .

Sagsnummer:

0445924

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans journalføring i forbindelse med behandlingen af <****> den 25. april 2000 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information til <****> forud for operationen den 25. april 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 25. april 2000 til den 30. april 2003 på <****>.

Hændelsesforløb


henvendte sig den 11. april 2000 til speciallæge , fordi venstre bryst var større end højre. Speciallægen foretog den 25. april 2000 operation, hvor der blev fjernet 50 gram væv fra venstre bryst, og brystvorten (papillen) blev samtidig reduceret.

Ved kontrol den 23. august 2000 blev fundet, at der fortsat var asymmetri, idet venstre bryst og brystvorte stadig var lidt større end højre. Speciallæge tilbød ny operation uden beregning.

Denne operation blev foretaget den 5. september 2000, hvor brystvorten blev reduceret, og der blev fjernet yderligere 40 gram brystvæv.


Ved kontrol den 17. oktober 2001 blev det fundet, at arret var breddeøget, men i øvrigt så nydeligt ud. ønskede, at den øverste del af arret blev korrigeret, og denne korrektion fandt sted den 13. november 2002, hvor lidt af arvævet blev opereret væk.


Ved konsultation den 30. november 2002 var fortsat utilfreds med arret, men speciallæge fandt, at resultatet ikke kunne gøres bedre.

Efterfølgende blev der den 16. april 2003 foretaget en mindre hudreduktion og korrektion af arret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der er begået fejl ved operationen, idet s bryster forsat er uens. har oplyst, at der er foretaget fire operationer, og at den ene brystvorte nu er større end den anden samt, at der er opstået et stort ar.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge har overtrådt lov lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen til forud for operationen den 25. april 2000.

Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til forud for operationen den 25. april 2000.

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 25. april 2000 til den 30. april 2003.

BegrundelseNævnet kan oplyse, at størrelsesforskel på bryster kan behandles på forskellig måde afhængig af forskellens størrelse og patientens ønske. Dersom det større bryst skal gøres mindre (som det blev aftalt mellem patient og læge i de aktuelle tilfælde) er der også flere valgmuligheder for kirurgen. Princippet vil være, at valget falder på den metode, som er mest enkel og som mest skånsomt kan forudses at ville føre til det ønskede resultat.

Ifølge operationsbeskrivelsen foretog speciallæge den 25. april 2000 operation, hvor der blev fjernet 50 gram væv fra venstre bryst. Brystvorten blev samtidig reduceret til 35 millimeter, hvilket modsvarede højre papil. Afstanden fra den øverste kant af brystbenet til papillen blev samtidig reduceret fra 22 til 19 centimeter svarende til afstanden på højre side

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at speciallæge i sin behandling af netop har valgt en metode, som med mindst mulig ardannelse samtidig tillader en flytning af brystvorten og en fjernelse af et beskedent rumfang af brystets væv, idet det fra starten blev tilstræbt, at der kun skulle være ar rundt om brystvorten.

Nævnet kan oplyse, at det er en velkendt og almindelig forekommende komplikation til brystoperationer, at ardannelsen kan blive kosmetisk mindre tilfredsstillende (ardannelsens biologi, tryk og træk o.a.). Ardannelsen beror i alt væsentligt på faktorer hos den enkelte patient og er kun yderst sjældent et resultat af en uhensigtsmæssig eller fejlagtig kirurgisk teknik.

Samlet finder nævnet videre, at speciallæge har foretaget behandlingen af i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ifølge journalen blev forud for indgrebet informeret om risikoen for komplikationer, herunder ardannelse.

Ifølge oplysning til sagen fra speciallæge fik endvidere udleveret skriftligt informationsmateriale, der beskrev den type indgreb, der skulle foretages.

Ifølge oplysning til sagen fra fik hun ikke forud for behandlingen udleveret skriftligt informationsmateriale, der beskrev den type indgreb, der skulle foretages.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og speciallæge om, hvorvidt der blev udleveret skriftligt informationsmateriale, der beskrev den type indgreb, der skulle foretages. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen).

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke forud for indgrebet blev udleveret skriftligt informationsmateriale, der beskrev den type indgreb, der skulle foretages

Nævnet finder det på den baggrund ikke tilstrækkelig godtgjort, at speciallæge forud for operationen ikke i tilstrækkeligt omfang informerede .

Det fremgår imidlertid ikke af journalen, at der forud for indgrebet blev udleveret skriftligt informationsmateriale, der tog udgangspunkt i netop den type indgreb.

Patientklagenævnet finder herefter, at speciallæge har overtrådt lægeloven ved sin journalføring af oplysninger den information, der blev givet til forud for operationen den 25. april 2000.