Klage over, at vagtlæger ikke opdagede lungebetændelse og menigitis hos 58-årig mand

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af den 1. november 2003 ved et hjemmebesøg, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af den 2. november 2003 ved et hjemmebesøg, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446006

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af <****> den 1. november 2003 ved et hjemmebesøg, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af <****> den 2. november 2003 ved et hjemmebesøg, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbkontaktede den 31. oktober kl. 23.29 vagtlægecentralen og oplyste i telefonen, at han havde feber og hoste. Visiterende læge ordinerede vagtlægebesøg på bopælen. Vagtlæge A tilså den 1. november 2003 kl. 1.36 ved et besøg i hjemmet, og fandt efter en undersøgelse, at der var tale om influenza.

henvendte sig på ny den 2. november 2003 kl. 10.28 til vagtlægecentralen. Han oplyste, at tilstanden var forværret, samt at der var smerter i armen. Der blev ordineret vagtlægebesøg i hjemmet. blev tilset i hjemmet af vagtlæge B den 2. november 2003 kl. 10.45, og han fandt efter en undersøgelse at tilstanden kunne ses an, og ordinerede Pamol og væske, samt henvendelse på ny til læge, såfremt der skete en forværring.

blev fundet for foden af trappeopgangen den 3. november 2003 og indbragt til skadestuen på kl. 19.27. Efter en undersøgelse blev overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling under diagnosen hjernehindebetændelse (meningitis).

Der blev konstateret hjernehinde- og lungebetændelse med den såkaldte pneumokok-bakterie. Trods intensiv behandling døde den 26. november 2003.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At de vagtlæger, som behandlede på hans bopæl i perioden fra den 31. oktober til den 2. november 2003 ikke reagerede relevant på hans symptomer.

Det er herved anført, at den 3. november 2003 blev indlagt med meningitis.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 1. november 2003 ved et hjemmebesøg.

Vagtlæge B har ikke overtrådt lægeloven § 6 ved sin behandling af den 2. november 2003 ved et hjemmebesøg.

BegrundelseDet fremgår af vagtlægejournalen, at den 31. oktober kl. 23.29 kontaktede vagtlægecentralen og oplyste i telefonen, at han havde feber og hoste. Visiterende læge ordinerede vagtlægebesøg på bopælen.

Det fremgår af det næste notat i journalen, at vagtlæge A tilså den 1. november 2003 kl. 1.36 ved et besøg i hjemmet. Vagtlæge A fandt normale forhold ved undersøgelse af ører, hals, kirtler, nakke, hjerte og lunger. Der var oplysning om svingende temperatur og ingen medicinindtagelse. Vagtlæge A fandt, at der var tale om influenza.

Det fremgår af vagtlæge As udtalelse til sagen, at han var sikker på diagnosen og ordinerede ikke medicin.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge A undersøgte i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 1. november 2003, idet hans klager eller symptomer ikke tydede på alvorlig infektionssygdom som for eksempel hjernehindebetændelse eller lungebetændelse.

Det fremgår videre af journalen, at henvendte sig på ny den 2. november 2003 kl. 10.28 til vagtlægecentralen. Han oplyste at tilstanden var forværret, samt at der var smerter i armen. Der blev ordineret vagtlægebesøg i hjemmet.

Ifølge journalen blev tilset i hjemmet af vagtlæge B den 2. november 2003 kl. 10.45, og angav feber, ømhed og smerter omkring venstre skulder. Vagtlæge B fandt objektivt helt upåvirket, ikke nakke-ryg-stiv, og en undersøgelse af mave, nyreloger og svælg viste normale forhold. Der blev fundet muskelømhed af venstre brystmuskulatur samt musklerne omkring venstre skulder, men ingen ømhed af selve leddet. På baggrund af dette konkluderede vagtlæge B at tilstanden kunne ses an og ordinerede Pamol og væske.

Det fremgår af vagtlæge Bs udtalelse til sagen, at ved besøget var upåvirket og oppegående, og han fandt ved sin undersøgelse ingen symptomer eller kliniske fund, som indikerede at han led af andet end influenza.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge B behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 2. november 2003, idet der ikke på det pågældende tidspunkt var symptomer som kunne indikere en alvorlig infektionssygdom.

Nævnet kan oplyse, at det er kendt at symptomerne på meningitis kan udvikle sig meget hurtigt (minutter til timer).

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at vagtlæge A og vagtlæge B behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard henholdsvis den 1. og den 2. november 2003 i hjemmet.