Klage over instruktion af sekretær

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hendes instruktion af sin sekretær den 17. september 2003 i sin klinik i forbindelse med sekretærens behandling af , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446013

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hendes instruktion af sin sekretær den 17. september 2003 i sin klinik i forbindelse med sekretærens behandling af <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


Den 17. september 2003 henvendte sig hos speciallæge i øjensygdomme med henblik på en undersøgelse af øjnene, idet han havde sukkersyge.

Indledningsvist informerede sekretæren om, hvilken behandling, han skulle gennemgå, samt om formålet hermed. Sekretæren fortalte endvidere , at han skulle undgå bilkørsel efter øjendrypning. Herefter dryppede sekretæren s øjne med pupiludvidende (dilaterende) dråber, som forberedelse til trykmåling med luftapparat samt fotografering af øjenbaggrunden.

Sekretæren forsøgte flere gange at foretage trykmåling, men undersøgelsen lykkedes ikke, blandt andet fordi havde svært ved at holde blikket fikseret, og fordi han havde tunge øjenlåg.

Sekretæren rådførte sig herefter med speciallæge i øjensygdomme vedrørende det videre forløb. Øjenlægen gav sekretæren besked om at bede om at vente, indtil hun blev ledig, så han kunne komme til at tale med hende. forlod imidlertid klinikken, men vendte tilbage efter 10-15 minutter.

Efter en undersøgelse af s øjne kunne sekretæren herefter konstatere, at pupillerne ikke var tilstrækkeligt udvidede, hvorfor øjnene igen måtte dryppes med Mydriacil 1 %. Dette ønskede imidlertid ikke, hvorfor sekretæren efter igen at have rådført sig med speciallægen, rådede til at vente, indtil speciallægen blev ledig. forlod imidlertid klinikken.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At speciallæge har foretaget en ukorrekt instruktion af sin sekretær den 17. september 2003 i sin klinik.

Det er herved anført, at sekretæren ikke rådførte sig med speciallægen, selv om sekretæren måtte gentage flere behandlinger og undersøgelser af .

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved instruktionen af sin sekretær den 17. september 2003 i sin klinik i forbindelse med sekretærens behandling af .

Begrundelse

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at den 17. september 2003 henvendte sig i øjenklinikken hos speciallæge i øjensygdomme med henblik på en undersøgelse af øjnene, da han havde sukkersyge. Øjenlægens sekretær dryppede s øjne med et pupiludvidende middel (Mydriacil 1 %), men da pupiludvidelsen efter 10-15 minutter ikke var optimal, var det nødvendigt endnu en gang at dryppe s øjne med Mydriacil 1 %. Dette ønskede imidlertid ikke, og han forlod herefter øjenklinikken.

Det kan oplyses, at det er almindeligt anerkendt, at sekretærer i privatpraktiserende øjenklinikker foretager undersøgelser og forberedelser til undersøgelser, der ikke kræver direkte berøring af øjeæblet. Herunder hører øjendrypning, trykmåling med luft samt fotografering. Før øjendrypning informeres om at undgå bilkørsel på grund af synssløring.

Patientklagenævnet skal bemærke, at speciallæge har udarbejdet en skriftlig instruks til sine sekretærer og klinikassistenter vedrørende proceduren for øjendrypning, øjentryksmåling samt øjenfotografering.

Patientklagenævnet er af den opfattelse, at denne instruks, med en angivelse af fremgangsmåden i forbindelse med øjenundersøgelser ved trykmåling og fotografering, og med påbud om at informere om årsag og bivirkninger til patienterne forud for undersøgelsen, er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder på baggrund heraf, at speciallæge i øjensygdomme har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved instruktionen af sin sekretær den 17. september 2003 i sin klinik, i forbindelse med sekretærens behandling af .