Indgivelse af beroligende medicin til patient, der var vredladen og som slog og sparkede

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 18. november 2003 om indgivelse af beroligende medicin til .

Sagsnummer:

0446409

Offentliggørelsesdato:

28. april 2005

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved <****> den 18. november 2003 om indgivelse af beroligende medicin til <****> på <****>.

Hændelsesforløb
er 27 år og havde siden 1994 været indlagt på psykiatrisk afdeling, herunder siden marts 1995 som følge af dom til anbringelse. Den overvejende del af perioden havde været anbragt på , bortset fra perioden maj 1999 til marts 2001, hvor han havde været indlagt på i , herunder i en længere periode på .

led af paranoid skizofreni og havde i længere perioder været i antipsykotisk behandling. Han havde systematiserede vrangforestillinger omhandlende en voldtægt, som angiveligt havde fundet sted i 1998, og som hans ældre broder skule stå bag. Han forestillede sig endvidere gentagne overgreb i form af fornyede voldtægter og andre fysiske overgreb. Han gav udtryk for at ville tage hævn over den person, som han mente voldtog ham i 1998, ligesom han havde truet med at tage sit eget liv. Han havde endvidere gentagne gange fremsat personrelaterede trusler, rettet mod såvel medpatienter som personale. Truslernes karakter havde vekslet mellem dødstrusler og trusler om vold.

Den 3. november 2003 angav , at han den foregående weekend var blevet voldtaget. Endvidere anførte han, at han om natten af plejepersonalet havde fået indsprøjtet medicin i form af Rohypnol. Den 5. november 2003 var han meget vredladen, slog og sparkede ud efter personalet og truede med at slå et navngivent personalemedlem ihjel, som han desuden slog og spyttede på. Han blev herefter tvangsfikseret kl. 12, og der blev som beroligende medicin givet injektion Cisordinol Acutard (100 mg i.m). Bæltefikseringen blev bragt til ophør same dag kl. 19.

Klagen
klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse
Klagen blev herefter behandlet den 18. november 2003 og nævnet godkendte beslutningen om indgivelse af beroligende medicin. Der blev som begrundelse anført, at forud for indgrebet blev beskrevet som meget vred, at han slog og sparkede ud efter personalet og truede et navngivent personalemedlem med at slå vedkommende ihjel, ligesom han forulempede vedkommende ved at spytte på ham. Nævnet lagde endvidere vægt på, at i den aktuelle situation fortsat var urolig, også efter at han var lagt i bælte, idet han langede ud og spyttede efter et personalemedlem.

Afgørelse af anken
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 18. november 2003 om indgivelse af beroligende medicin til .

Begrundelse
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det af psykiatrilovens § 17, stk. 2, fremgår, at lægen kan bestemme, at en meget urolig patient med tvang skal have et beroligende middel, hvis det er af afgørende betydning for bedring af patientens tilstand. Af bemærkningerne til psykiatriloven fremgår det, at indgivelse af beroligende medicin dels kan være påkrævet af helbredsgrunde, dels kan være mindre vidtgående end fysisk fastholdelse eller fiksering af patienten gennem en længere periode.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 5. november 2003 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at var meget urolig, vredladen, verbalt og korporligt truende. Han sparkede og slog endvidere ud efter personalet og truede et navngivent personalemedlem med at slå ham ihjel, samtidig med, at han spyttede efter vedkommende.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på s meget urolige tilstand, og at man forinden havde bæltefikseret ham med henblik på at begrænse og korrigere hans voldelige adfærd, men at fortsat var urolig og slog ud efter personalet og spyttede efter et personalemedlem.