Klage over mangelfuld undersøgelse af knude i bryst

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 25. september 2002 på radiologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446624

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 25. september 2002 på radiologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


Den 2. juli 1999 blev undersøgt af overlæge på radiologisk afdeling, , da hun havde bemærket en lille smuttende udfyldning i højre bryst. Røntgenundersøgelsen (mammografien) viste ikke nogen tegn på kræft.

Den 25. september 2002 blev igen undersøgt af overlæge på radiologisk afdeling, , idet hun i et par måneder havde bemærket en udfyldning i højre bryst. Det blev på baggrund af undersøgelsen konkluderet, at der var tale om en cyste.

Den 11. juni 2003 fik på ny foretaget røntgenundersøgelse og ultralydsskanning af begge bryster. Der blev foretaget en celleundersøgelse, og undersøgelse heraf gav mistanke om ondartede celler. fik efterfølgende bortopereret knuden samt lymfeknuder og blev behandlet med kemoterapi, strålebehandling og antihormon (Tamoxifen).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu i forbindelse med undersøgelsen af en knude i s højre bryst.

Det er herved anført, at der i forbindelse med undersøgelsen ikke blev udtaget en biopsi.

Det er endvidere anført, at der ikke blev indhentet en tilstrækkelig sygehistorie, idet det i forbindelse med undersøgelsen ikke kom frem, at som barn blevet opereret for kræft i nyren, samt at hun i en årrække grundet barnløshed havde modtaget intensiv behandling med hormoner.

Herudover er det oplyst, at i sommeren 2003 fik bortopereret knuden på grund af malignsuspekte celler og efterfølgende fik bortopereret alle lymfeknuderne under højre arm, da kræften havde spredt sig til dem.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. september 2002 på radiologisk afdeling, .

Begrundelse


Den 2. juli 1999 blev ifølge journalen undersøgt af overlæge på radiologisk afdeling, . Undersøgelsen bestod i røntgenundersøgelse af begge bryster (bilateral mammografi), idet havde en godt ærtstor smuttende udfyldning 2-3 cm over brystvorten i højre bryst. Røntgenundersøgelsen viste ingen tegn på kræft (ingen tumorinfiltrater) på højre side. På venstre side fandt overlæge en mindre cyste, men heller ikke her nogen kræftsuspekte forandringer.

Den 25. september 2002 blev igen undersøgt af overlæge på radiologisk afdeling, . Det blev noteret i journalen, at i et par måneder havde bemærket en udfyldning i højre bryst, som svingede med cyklus. Ved den kliniske undersøgelse (føleundersøgelse) blev der fundet en 1 cm stor udfyldning/knude i kirtelvævet imod armhulen (axillen).

Det fremgår endvidere af journalen, at røntgenundersøgelsen (mammografien) af begge bryster ikke viste nogen forandringer, som gav mistanke om nogen ondartethed. Ved ultralydsskanningen viste den ærtstore lille overfladiske beliggende knude på højre side at være en lille cyste, som havde en størrelse på ca. 6 mm. Konklusionen på undersøgelsen var, at der var tale om en minimal cyste i højre bryst (mamma) svarende til fundet ved føleundersøgelsen (palpationen).

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at røntgenundersøgelsen blev sammenlignet med den tidligere røntgenundersøgelse fra den 2. juli 1999, og at det blev vurderet, at der ikke var tilkommet kræftsuspekte (malignitetssuspekte) forandringer. Overlæge har endvidere anført, at den efterfølgende ultralydsskanning viste, at der var tale om et godartet fund, hvorfor der ikke var grund til at foretage en celleundersøgelse (finnålsaspiration). Ved ultralydsskanningen blev der ikke påvist andre forandringer i området.

Den 23. maj 2003 blev undersøgt i kirurgisk ambulatorium, , idet hun var henvist på mistanke om en knude i højre bryst. havde ikke følt nogen ændring siden undersøgelsen i september 2002, men følte sig utryg ved, om det skulle dreje sig om kræft. Ved den kliniske undersøgelse var der ikke mistanke om noget ondartet. Der blev dog bestilt ny røntgenundersøgelse (mammografi) og ultralydsskanning.

Disse undersøgelser blev gennemført den 11. juni 2003, hvor der i højre bryst blev fundet en 3-4 mm stor cyste samt et område med tæt fibroglandulært væv uden egentlig knudedannelse. Der blev foretaget celleundersøgelse, og undersøgelsen heraf gav mistanke om ondartede celler. fik derfor senere bortopereret knuden samt lymfeknuder. Efterfølgende blev hun behandlet med kemoterapi, strålebehandling og Tamoxifen.

Det er nævnets vurdering, at røntgenundersøgelsen den 25. september 2002 var af en tilstrækkelig god kvalitet, og at vurderingen heraf var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard

Det er endvidere nævnets vurdering, at der i forbindelse med undersøgelsen den 25. september 2002 blev indhentet tilstrækkelige kliniske oplysninger til at gennemføre undersøgelsen, idet det blev noteret i journalen, at var henvist til undersøgelsen på grund af en cyklussvingende udfyldning i højre bryst.

Herudover er det nævnets vurdering, at det i det konkret tilfælde ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at indhente oplysninger om tidligere nyrekræftsygdom og hormonbehandling, idet disse oplysninger ikke ville have haft nogen betydning for, hvordan undersøgelsen skulle udføres og vurderes.

Nævnet kan oplyse, at vævsprøveundersøgelse, som er det sidste og ofte afgørende led i udredningen af patienter med lidelser i brystet, forudsætter, at det ved enten føleundersøgelse og/eller billedundersøgelse er muligt at identificere en mistænkelig forandring, hvorfra der kan udhentes en celleprøve eller en biopsi. Der udtages således ikke rutinemæssigt en celleprøve eller en biopsi, når der ud fra føleundersøgelsen og billedundersøgelsen ikke er mistænkelige forhold.

Samlet finder nævnet, at den behandling modtog af overlæge den 25. september 2002 på radiologisk afdeling , ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, herunder at der ikke blev udtaget en celleprøve eller en biopsi, idet der ved de foretagne billedundersøgelser ikke blev påvist nogen mistænkelige forandringer.