Klage over at vagtlægen ikke fandt indikation for indlæggelse af patienten

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 1. februar 2004 i lægevagten på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446728

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 1. februar 2004 i lægevagten på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 1. februar 2004 kontaktede på 63 år lægevagten på på grund af hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser og mindre kraftnedsættelse i højre fod, samt snurren i højre hånds fingre, og fik herefter besked på at møde i konsultationen.

Han blev undersøgt af vagtlæge , der ordinerede smertestillende behandling, og vurderede, at der ikke var indikation for indlæggelse, og opfordrede til henvendelse til egen læge ved forværring.

Den 2. februar 2004 konsulterede egen læge på grund fortsatte symptomer med føleforstyrrelser i 4. og 5. finger på højre hånd og synsforstyrrelser. Egne læge konstaterede, at han havde forhøjet blodtryk og foranledigede akut indlæggelse på medicinsk afdeling på . CT-scanningen viste dels ældre, dels nyere forandring i hjernen, som følge af blodpropper. Der fandtes lettere højresidig kraftnedsættelse, som dog hurtigt svandt, og en øjenlæge fandt udfald af det højresidige synsfelt svarende til begge øjne. blev udskrevet den 25. februar 2004 med fortsat opfølgning i daghospitalet.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At vagtlæge ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved konsultationen den 1. februar 2004, herunder at han ikke indlagde akut.

Det er herved anført, at havde smerter og nedsat følelse i højre arm, samt at egen læge indlagde ham akut dagen efter.

Nævnets afgørelse af klagen

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 1. februar 2004 i lægevagten på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen fra s egen læge, at han havde en forhistorie med tidligere blodpropper i hjernen og var i forebyggende blodfortyndende behandling (Magnyl og Persantin). havde desuden tabletbehandlet sukkersyge og han havde fået en ”tredobbelt” by-pass operation tidligere. Endelig fik han medicin for at nedsætte blodets kolesterolindhold (Zocor).

Det fremgår af vagtlægejournalen den 1. februar 2004, at vagtlæge fik oplyst, at var i blodfortyndende medicinsk behandling med Persantin, og at han var generet af hovedpine, svimmelhed, og synsforstyrrelser, herunder forbigående højresidige synsforstyrrelser og forbigående lammelse af højre ben. Vagtlæge ordinerede behandling med smertestillende medicin (Koffisal tabletter 100 stk. én tablet efter behov mod smerter).

Ifølge vagtlæge s udtalelse til sagen fandt han, at s blodtryk og puls var lidt forhøjet og at der kunne være tale om en mindre blodprop, men da s symptomer allerede var på retur, og da allerede var i behandling med blodpropsforebyggende medicin (Persantin) fandt vagtlæge ikke anledning til akut indlæggelse. blev informeret om at henvende sig ved forværring, samt holde sig i ro indtil samtale med egen læge.

Det er nævnets opfattelse, at patienter som har nyopståede symptomer, som tyder på blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), som hovedregel bør indlægges til nærmere afklaring, idet yderligere diagnostik, herunder CT og MR scanninger har afgørende betydning for valg af behandling, som skal iværksættes så tidligt i forløbet som muligt.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at vagtlæge burde have indlagt , dels da han havde symptomer, der entydigt tydede på, at der var tale om en blødning eller blodprop i hjernen, dels da han yderligere var i en risikogruppe for udvikling af blodprop i hjerneblødning som følge af blodfortyndende medicinsk behandling.

På denne baggrund finder nævnet, at den behandling, som modtog af vagtlæge s behandling den 1. februar 2004, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.