Klage over at patient ikke blev transporteret liggende

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler for hans behandling af den 24. januar 2004 i hendes hjem.

Sagsnummer:

0446903

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****> for hans behandling af <****> den 24. januar 2004 i hendes hjem.

Hændelsesforløb

havde den 20. januar 2004 fået foretaget en fosterreduktion på . Den 24. januar 2004 fik hun ubehag i underlivet og havde i løbet af dagen og aftenen slimet, blodigt udflåd. kontaktede herefter , hvor en sygeplejerske anbefalede hende at ringe 112 efter en ambulance samt oplyse, at hun skulle ligge ned.

kontaktede herefter Alarmcentralen og oplyste ifølge klagen, at hun var gravid i uge 17 samt hvilke instrukser, hun havde fået fra hospitalet.

Alarmcentralen modtog opkaldet kl. 22.30, og ambulancen ankom til s bopæl kl. 22.35. blev bedt om at følge med ned til båren, hvilket hun gjorde.

Da ambulancebehandler vurderede, at hospitalsafdelingen ønskede at se , kørte ambulancen direkte til denne afdeling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ambulancepersonalet lod gå ned selv fra 4. sal.

har herved anført, at ambulancepersonalet havde fået oplyst, at hospitalet havde givet instruks om, at hun skulle transporteres liggende.

Nævnets afgørelse af klagen

Ambulancebehandler har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 24. januar 2001 på hendes bopæl.

Begrundelse

Det fremgår af ambulancejournalen, at s blodtryk blev målt til 140, og pulsen var 70, endvidere fremgår det af ambulancejournalen, at havde været til undersøgelse tidligere samme dag på , på grund af udflåd og sandsynligvis lidt vandafgang.

Ifølge oplyste hun ambulancepersonalet om, at en sygeplejerske fra havde sagt, at hun skulle transporteres liggende.

Ifølge ambulancebehandler blev bedt om at følge med ned til båren, hvilket hun gjorde uden indvendinger eller besvær, samt at det på intet tidspunkt var nævnt, at hun ikke kunne gå selv. Ifølge sin udtalelse forklarede han , at det havde været hensigtsmæssigt, at hospitalsafdelingen havde bestilt turen som en sygetransport, idet hun da var blevet kørt til modtageafdeling i stedet for til skadestuen, som er det sted akutambulancerne skal køre til.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og ambulancebehandler om, hvorvidt oplyste om, at en sygeplejerske fra hospitalsafdelingen havde sagt, at hun skulle transporteres liggende. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at oplyste ambulancepersonalet om, at en sygeplejerske fra hospitalsafdelingen havde sagt, at hun skulle transporteres liggende.

Nævnet kan oplyse, at det er normal praksis, at den modtagende afdeling bestiller turen, samt oplyser, om der er specielle hensyn, man skal være opmærksom på, for eksempel, at patienten skal bæres.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at ambulancebehandler har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med en ambulancetransport, den 24. januar 2004, med .