Klage over manglende information om ændret udseende

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overtandlæge B for hans behandling af den 3. september 2001 på tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, , jf. tandlægelovens § 12.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de tandlæger på tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, , der var involverede i informationen af forud for operationen den 3. september 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Sagsnummer:

0446906

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overtandlæge B for hans behandling af <****> den 3. september 2001 på tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, <****>, jf. tandlægelovens § 12.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de tandlæger på tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling, <****>, der var involverede i informationen af <****> forud for operationen den 3. september 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Hændelsesforløb
havde en vækstbetinget kæbedeformitet, og det blev planlagt, at der skulle foretages en kombineret bøjlebehandling og operation af hans kæber.

Den 15. oktober 1998 blev orienteret af specialtandlæge A om den samlede behandlingsplan.

Den 3. september 2001 foretog overtandlæge B den planlagte operation med fremadflytning og deling af overkæben.

Efter operationen blev fulgt i ambulatoriet for tand-, mund- og kæbekirurgi, , til en efterfølgende bøjlebehandling. Ved konsultation den 22. oktober 2002 blev det besluttet at tilbyde ham en operation, hvor der skulle skaffes bedre plads i venstre næsebor og fjernes overskydende brusk. Der skulle endvidere foretages en afsmalning af næsen. Denne operation blev planlagt til den 9. januar 2003. Da han blev indlagt den 8. januar 2003 med henblik på operation, gav han dog udtryk for, at hans største problem var runding og fortykkelse i næsetippen i forhold til før operationen. Da dette næppe ville blive ændret ved den planlagte operation, og da han gav udtryk for, at han samlet set var ked af de kosmetiske resultater af den gennemførte operation, blev det aftalt, at den planlagte operation den følgende dag skulle aflyses. Han blev herefter henvist til øre-, næse- og halsafdelingen, , med henblik på vurdering af mulighed for korrektion.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at der blev begået fejl ved behandlingen. har oplyst, at han ikke forud for indgrebet blev informeret om, at udseendet ville blive ændret så voldsomt.

Nævnets afgørelse af klagen
De tandlæger, der var involverede i informationen af forud for operationen den 3. september 2001, har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling.

Overtandlæge B har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af den 3. september 2001.

Begrundelse
blev den 29. april 1989 undersøgt på afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, , idet han havde en vækstbetinget kæbedeformitet. Det blev planlagt, at der skulle foretages en kombineret bøjlebehandling og operation af hans kæber. På grund af manglende pladsforhold i næsen blev han primært behandlet på øre-, næse- og halsafdelingen, , inden den egentlige bøjlebehandling og operation senere skulle foretages.

Den 15. oktober 1998 var der ifølge journalen en konsultation med henblik på gennemgang af en deltaljeret behandlingsplan. Da ifølge journalen havde lidt svært ved at forstå behandlingsplanen blev der ifølge journalen samt udtalelse til sagen fra specialtandlæge A brugt megen tid på selve gennemgangen, og samtidig blev opfordret til at sætte sig ind i de danske udtryk, som var relevante i denne forbindelse. Behandlingen indbefattede ifølge journalen fjernelse af nogle tænder, behandling på øre-, næse- og halsafdelingen efterfulgt af bøjlebehandling i over- og underkæbe. Operation af kæberne var planlagt som en fremadflytning og deling af overkæben. Der var endvidere overvejelser om, at man også skulle operere underkæben, men dette blev senere frafaldet.

Ifølge udtalelse til sagen fra specialtandlæge A blev den planlagte tandregulering gennemgået i detaljer, og sammenhængen med s nasale blokering blev indgående forklaret. Den kirurgiske plan blev medtaget i hovedtræk, det ville sige i det omfang, det var nødvendigt for, at kunne forstå gangen i den samlede behandling og principperne i den effekt, de planlagte ændringer ville have på funktion og udseende.

Overtandlæge B oplyser i sin udtalelse, at i forbindelse med forundersøgelsen og den følgende gennemgang af behandlingsplanen blev informeret om, at der kunne forekomme ændringer af udseendet, specielt i forbindelse med fremadflytning af overkæben. fik endvidere udleveret en skriftlig patientinformation om kirurgisk korrektion af kæbedeformitet, hvori det tillige beskrives, at der kan forekomme ændring af blandt andet næsens form.

Samlet er det således nævnets vurdering, at forud for operationen blev informeret i tilstrækkeligt omfang til at kunne afgive informeret samtykke til indgrebet.

Den 3. september 2001 foretog overtandlæge B ifølge journalen operation (maksilosteotomi) efter metoden Le Fort I med en tredeling af maksillen.

Det er på baggrund af en gennemgang af operationsbeskrivelsen nævnets vurdering, at overtandlæge B foretog operationen i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at det ændrede udseende er en alvorlig og altid forekommende bivirkning, eller rettere et ledsagefænomen, til den omtalte operationstype.

Sammenfattende finder nævnet ikke grundlag for at udtale, at de i behandlingen af involverede tandlæger har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.