Klage over blødning i bryst efter brystforstørrende operation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans behandling af den 24. juni 2003 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ansvarshavende læge for hans behandling af den 25. juni 2003 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0446923

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 24. juni 2003 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ansvarshavende læge <****> for hans behandling af <****> den 25. juni 2003 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 24. juni 2003 fik foretaget brystforstørrende operation af speciallæge i plastikkirurgi .

Den 25. juni 2003 kontaktede klinikken, da hun havde smerter og hævelse af højre bryst. Ved den efterfølgende undersøgelse blev der konstateret en tydelig hævelse af hele højre bryst. På mistanke om blødning i brystet blev henvist til behandling på , hvor hun senere samme dag blev opereret med fjernelse af en stor blodansamling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At operationen ikke blev udført korrekt og endvidere ikke som aftalt.

Det er herved anført, at kirtelvævet blev skåret over ved operationen, og at fik en flænge, som forårsagede en blodansamling inde under højre bryst, som hun den efterfølgende dag fik bortopereret på .

Det er endvidere anført, at protesen var af et ukendt mærke og meget blødt, selvom det forud for operationen blev aftalt, at der skulle bruges fast silikone af mærket Mentor.

har herudover anført, at hendes bryst efter operationen er meget smertefuldt og indkapslet, og at hun mener, at det gik for stærkt under operationen.

2. At ikke modtog en korrekt behandling, da hun henvendte sig med stærke smerter dagen efter operationen.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. juni 2003 på .

Ansvarshavende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. juni 2003 på .

Begrundelse

Den 12. juni 2003 var til konsultation hos speciallæge i plastikkirurgi med henblik på brystforstørrende operation. Det blev noteret i journalen, at var opereret for kræft i skjoldbruskkirtlen og havde marginalt forhøjede antal blodplader (trombocytose).

Det fremgår endvidere af journalen, at blev informeret om operationen, proteser og risiko. Hun valgte størrelse af proteser (325 ml) og oplyste, at hun ønskede operationen udført så hurtigt som muligt.

fik udleveret skriftligt informationsmateriale, hvori der blandt andet blev informeret om, at der var tale om en forholdsvis ukompliceret operation, hvor der kun var en lille risiko for komplikationer, som kunne bestå i blødning, infektion og grimme ar. Der blev herudover informeret om, at man anvendte silikoneproteser, men ikke hvilken type, der var tale om.

har anført, at hun 4 dage forud for operationen telefonisk kontaktede og oplyste, at hun i 2 år havde taget fiskeolie (Pikasol). Hun fik besked om, at hun bare skulle stoppe hermed samme dag.

Det er nævnets vurdering, at indtagelsen af fiskeolie (Pikasol) ikke kontraindicerede udførelsen af den planlagte operation.

Det fremgår af journalen den 24. oktober 2003, at mødte til operation, og at hun havde talt med narkoselægen om den forebyggende behandling med Cyklokapron, som hun ikke havde ønsket at tage. Speciallæge vurderede, at det på trods heraf var i orden at operere.

Ansvarshavende læge har anført i sin udtalelse, at han forud for operationen kontaktede afdeling, , for at få oplyst, om der var kontraindikationer for operation samt for forebyggende behandling med Cyklokapron, hvilket blev afkræftet.

Speciallæge har anført i sin udtalelse, at han informerede om, at det var i orden at undlade behandling med Cyklokapron, idet det dog ville give en øget risiko for blødning i forbindelse med operationen.

Det er nævnets vurdering, at s ganske lette trombocytose ikke gav en øget risiko for blødning.

Det er endvidere nævnets vurdering, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard at undlade at behandle med Cyklokapron.

Operationen blev udført den 24. juni 2003 om eftermiddagen i fuld bedøvelse af speciallæge . Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at der blev foretaget indsnit omkring det brune område rundt om brystvorten (periareolær incision) og at der blev skåret igennem selve brystkirtelvævet (transmammær), hvorefter protesen blev placeret under brystkirtelvævet. Der blev syet med vicryl i underhuden og i selve huden, og huden blev pyntet med en ikke absorberbar nylontråd, som blev planlagt fjernet efter ca. en uge. Der blev under indgrebet foretaget standsning af blødning med elektrokoagulation.

Efter operationen den 24. juni 2003 kl. 17 og kl. 20.50 fik smertestillende indsprøjtninger, og kl. kl. 23 blev hun udskrevet af ansvarshavende læge , idet smerterne i huden havde fortaget sig. Forbindingen skiftedes, og det blev konstateret, at der var minimal gennemsivning. Der blev anbefalet brug af smertestillende medicin (Panodil) og kontrol i klinikken dagen efter.

Den 25. juni 2003 kl. 9.10 kontaktede ifølge journalen telefonisk ansvarshavende læge og oplyste, at hun havde smerter og hævelse af højre bryst. blev anmodet om straks at komme til klinikken, hvilket skete kl. 9.45, hvor hun blev undersøgt af ansvarshavende læge , som konstaterede, at der var minimal sivning i forbindingen, men at der sås tydelig hævelse af hele højre bryst til næsten dobbelt størrelse. Brystet var ømt og spændt ved berøring.

Det fremgår endvidere af journalen, at ansvarshavende læge vurderede, at der var tale om en blødning i højre bryst. Da man på ikke havde mulighed for at operere akut, blev ledsaget af en sygeplejerske til og senere til , hvor hun samme dag i fuld bedøvelse blev opereret med fjernelse af en blodansamling i højre bryst på 150 gram samt syning af en flænge i kirtelvævet.

Det fremgår af journalen fra , at protesen i højre bryst var af soft gel, rund og af ukendt mærke.

Det fremgår af fælles udtalelse fra ansvarshavende læge og speciallæge , at de indlagte proteser var Siltex High Profile Round fra Mentor.

Nævnet kan oplyse, at denne protesetype, hører til blandt de mest anvendte i Danmark. Indtil ca. juni måned i 2003 var protesen ikke stemplet med fabrikat men alene med størrelse. Silikonefyldet i silikoneskallen i denne protese er en såkaldt low-bleed gel, der skulle modvirke læk af gelen uden for protesekapslen.

Videre kan nævnet oplyse, at de faste silikone-geler hovedsageligt anvendes i rekonstruktionsøjemed, idet de ikke giver så naturligt et resultat.

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at den indsatte protese ikke var af typen Siltex High Profile Round fra Mentor, samt at det var aftalt med , at hun skulle have haft indsat en fast silikoneprotese.

Nævnet finder herefter på baggrund af operationsbeskrivelsen, at speciallæge den 24. juni 2003 foretog operation af herunder valg af protesetype i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet den efterfølgende blødning i brystet må betragtes som en hændelig komplikation til indgrebet.

Det er således nævnets opfattelse, at den flænge i kirtelvævet, som efterfølgende blev syet sammen på , var det snit (incision) i brystvævet, hvorigennem protesen var lagt (operationssåret). Det udsivende blod og den opståede blodansamling har bevirket, at sårrandene er blevet presset fra hinanden.

Nævnt finder endvidere, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ansvarshavende læge på baggrund af undersøgelsen af den 25. juni. 2003 henviste hende til eller , da speciallæge ikke var til stede.