Klage over komplikationer ved operation for grå stær. Information om komplikation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere øjenlæge for hans behandling af den 26. november 2001 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere øjenlæge for hans behandling af den 14. januar 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere øjenlæge i forbindelse med information om behandling af den 26. november 2001 og den 14. januar 2002 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0447026

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere øjenlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. november 2001 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere øjenlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. januar 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere øjenlæge <****> i forbindelse med information om behandling af <****> den 26. november 2001 og den 14. januar 2002 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb


Den 26. oktober 2001 blev undersøgt af speciallæge i øjensygdomme med henblik på operation for grå stær på venstre øje. Synsstyrken på venstre øje var uden briller under 0,3. Der blev udmålt størrelse af den foldbare bagkammerlinse, der skulle indopereres.

Den 26. november 2001 udførte øjenlæge operationen, hvorunder han fjernede den grå stær og indsatte bagkammerlinsen i kapselsækken.

Den 21. december 2001 konstaterede øjenlæge , at der under operationen den 26. november 2001 var sket beskadigelse af tråde (zonulatråde), således at kapselsækken med den indsatte linse var forskudt nedadtil. Derfor udskiftede han den 14. januar 2002 bagkammerlinsen med en forkammerlinse gennem det operationssår, der var anvendt ved operationen den 26. november 2001.

Det viste sig, at forkammerlinsen ikke var kommet rigtig på plads, hvorfor en tredje operation blev udført den 21. januar 2002, hvor linsen blev anbragt korrekt.

Fra 17. februar 2002 blev behandlet for øget tryk i venstre øje med øjendråber, og ved hjælp af laser blev der den 18., 25. og 27. februar 2002 lavet 3-4 huller nedadtil i regnbuehinden.

Den 19. marts 2002 fandt øjenlæge en synsstyrke på venstre øje, der var større end 1,0 med briller og normalt tryk i øjet.

Den sidste konsultation hos øjenlæge var den 11. juni 2002, hvor klagede over falsk lys i venstre øje. Øjenlægen fortalte , at dette skyldtes huller i regnbuehinden udført på øjenklinikken i den 18. juni 2002.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At øjenlæge ikke foretog korrekt operation af den 26. oktober 2001.

Det er herved anført, at øjenlæge ikke foretog korrekt operation af , idet han ikke placerede linsen korrekt, og idet han undlod at foretage huldannelser i regnbuehinden. Behandlingen har medført synsforstyrrelse i det øje, der er blevet opereret, og har medført at venstre øjenlåg ligger lavere end øjenlåget på højre øje.

2. At øjenlæge ikke foretog korrekt operation af den 14. januar 2002.

Det er herved anført, at øjenlæge ikke foretog korrekt operation af , idet øjenlægen ikke foretog huldannelser i regnbuehinden. Behandlingen har medført synsforstyrrelse i det øje, der er blevet opereret, og har medført at venstre øjenlåg ligger lavere end øjenlåget på højre øje.

3. At øjenlæge ikke forud for operation den 26. oktober 2001 og forud for operation den 14. januar 2002 foretog korrekt information af om risiko for komplikationer.

Det er herved anført, at øjenlæge ikke informerede om, at der ved operationen var risiko for efterfølgende synsforstyrrelser i øjet og risiko for at øjenlåget kunne komme til at ligge lavere end på det andet øje.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Øjenlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. november 2001 i sin klinik.

Øjenlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. januar 2002 i sin klinik. Nævnet finder dog at det havde været hensigtsmæssigt, at øjenlæge under operationen havde skabt hul i regnbuehinden.

Begrundelse:

Det fremgår af journalen den 26. november 2001, at øjenlæge opererede s venstre øje for grå stær med ultralydsteknik (phacomulsifikation). Indoperationen af den kunstige linse (IOL) i kapslen i øjets bagkammer (camera posterior) var vanskelig. Ved kontrol den 21. december 2001 konstaterede øjenlægen ifølge journalen, at der under operationen den 26. november 2001 var sket beskadigelse af tråde (zonulatråde), således at kapselsækken med den indsatte linse var forskudt nedadtil, og øjenlægen fandt derfor indikation for at skifte den kunstige linse ud med en ny. Denne operation blev udført den 14. januar 2002, hvor øjenlægen ifølge journalen udskiftede bagkammerlinsen med en forkammerlinse gennem det operationssår, der var anvendt ved operationen den 26. november 2001.

Nævnet kan oplyse, at den gængse operationsteknik for grå stær i Danmark er ultralyd med indoperation af kunstig linse i kapslen øjets bagkammer. En sjælden komplikation i forbindelse med indgrebet er brist af tråde, som holder kapslen på plads bag pupilfeltet. Oftest kan den kunstige linse alligevel indopereres tilfredsstillende i kapslen med central placering i pupilfeltet. Ved indgrebets afslutning kan den kunstige linses placering være korrekt og ved en senere kontrol kan den være skævt placeret med behov for udskiftning.

Nævnet kan videre oplyse, at der ved indoperation af kunstig linse i øjets forkammer i stedet for øjets bagkammer almindeligvis skabes 1-2 huller i regnbuehinden for at undgå en velkendt, men sjælden komplikation i form af udvikling af pupilblok med deraf følgende akut grøn stær. Indikationen for at skabe hul i regnbuehinden er ikke absolut, da man har mulighed for at skabe sådanne huller ved hjælp af laser efter en operation.

Nævnet finder på det grundlag, at øjenlæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 26. november 2001 i sin klinik.

Nævnet finder endvidere, at øjenlæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 14. januar 2002 i sin klinik. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, at øjenlæge under operationen havde skabt hul i regnbuehinden.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Øjenlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 i forbindelse med information om behandling af den 26. november 2001 og den 14. januar 2002 i sin klinik.

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 7, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Det er nævnets opfattelse, at en skævt placeret kunstig linse er en alvorlig og sjældent forekommende komplikation tillige med hængende øjenlåg efter operation for grå stær. Der informeres almindeligvis ikke om disse sjældent forekommende komplikationer forud for operation for grå stær.

Nævnet finder på det grundlag, at øjenlæge for ud for operation foretaget den 26. november 2001 og den 14. januar 2002 har informeret i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.