Klage over begåede fejl ved sammensætningen af tyndtarmen og tyktarmen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A og overlæge B for deres behandling af den 22. januar 2004 på organkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0447608

Offentliggørelsesdato:

17. december 2008

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A og overlæge B for deres behandling af <****> den 22. januar 2004 på organkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 22. januar 2004 opereret på organkirurgisk afdeling, , for kræft i tyktarmens blinde ende (coecum). Operationen, som blev foretaget i fuld bedøvelse gennem kikkert, blev foretaget af overlæge A og overlæge B. Operationen forløb uden problemer. Efter at den del af tarmen, hvor kræftsygdommen var, operativt var blevet fjernet, blev forbindelsen mellem tyktarmen og tyndtarmen etableret ved en såkaldt side til side anastomose med stablerteknik. Ved operationens afslutning var der ingen mistanke om defekter i sammensyningen af de to tarmender.

Forløbet efter operationen var langtrukkent. Tarmfunktionen ville ikke rigtigt i gang, og der kom temperaturforhøjelse. Den 29. januar 2004 blev der foretaget scanning af bugen. På grund af mistanke om lækage i sammensyningen, blev der samme dag foretaget operation, som viste en ½ x ½ cm stor lækage i sammensyningen (stablerlinien), hvor der desuden blev fundet en løs clips. I forbindelse med operationen blev der anlagt stomi med tyndtarmen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl ved sammensætningen af tynd- og tyktarm.

har anført, at en løs clips bevirkede, at der kom et hul på ½ x ½ cm. Dette medførte, at hun fik betændelse i bughulen og måtte have en reoperation, samt anlæggelse af stomi.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A og overlæge B har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 22. januar 2004 på organkirurgisk afdeling, .


Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at der ved operation for kræft i tyktarmen er en risiko for at sammensyningerne ikke holder.

Det fremgår af journalen den 22. januar 2004, at blev opereret for kræft i det første stykke af tyktarmen (coecum). Der blev foretaget et kikkertkirurgisk indgreb (laparoskopisk kolonresektion) og anlagt en anastomose mellem tyndtarm og tyktarm. Der blev anvendt klipseteknik (staplet anastomose). Herved blev tarmene sammenføjet som en side til side anastomose.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at den anvendte teknik er i overensstemmelse med anerkendte principper. Det forhold, at der er foretaget enkelte gennemstikninger af hensyn til blodstandsning (hæmostase) kan ikke forklare, at sammensyningen bristede (anastomoselækage).

Nævnet kan oplyse, at der er flere forskellige metoder, som kan anvendes ved anlæggelse af anastomoser. Der kan anvendes énlagede eller flerlagede anastomoser med anvendelse af suturmateriale, og der kan anvendes staplede anastomoser, som anlægges med klipsemaskine. Man kan anvende ende til ende anastomoser eller side til side anastomoser, og der er derudover flere varianter. Der foreligger ingen evidens for hvilken metode, der er den bedste. Ved alle metoder kan der opstå uforudsigelige lækager. Der er ved hver metode faste principper, som skal overholdes.

Det er desuden nævnets vurdering, at der ikke var nogen forhold ved anastomoseanlæggelsen, der var i strid med almindelig anerkendt faglig standard.

Det er således en kendt komplikation til den foretagne operation, at sammensyningen (anastomosen) kan briste. Den anvendte teknik ved anlæggelse af anastomosen er i overensstemmelse med anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder, at overlæge A og overlæge læge B har handlet i overensstemmelse med normen for almindelige anerkendt faglige standard i forbindelse deres operationen på .