Klage over fejl i forbindelse med anlæggelse af ny tarmåbning (loop-ileostomi)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 3. juli 2003 på kirurgisk afdeling , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge forhans behandling af den 3. juli 2003 på kirurgisk afdeling , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0447615

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2005

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 3. juli 2003 på kirurgisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for

hans behandling af <****> den 3. juli 2003 på kirurgisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

fik den 2. juli 2003 på kirurgisk afdeling ,, foretaget en operativ fjernelse af knude ved endetarmen. Allerede på operationsdagen blev han høj febril og blev sat i antibiotisk behandling. Dagen efter var han fortsat klinisk påvirket og højfebril, hvorfor der blev foretaget et operativt indgreb for om muligt at klarlægge årsagen hertil.


I fuld bedøvelse blev der den 3. juli 2003 af 1. reservelæge under supervision af overlæge foretaget en kikkertundersøgelse af tarmen (sigmoideoskopi), hvor der blev fundet en temmelig stor sårflade og omkring 200 ml friskt blod. Det var usikkert, om der var sket skade på tarmen, hvorfor det blev besluttet at aflaste tarmen og lave en stomi, hvor tarmen blev ført til hudoverfladen. Imidlertid viste det sig den 8. juli 2003 på ny at være nødvendigt at operere , da han klinisk bar præg af tarmslyng.


Ved operationen den 8. juli 2003 blev tarmen fundet drejet en halv omgang, og dette blev vurderet at være årsag til den manglende tarmpassage. Der blev foretaget korrektion af tarmen med fortsat stomi. I det senere forløb var der komplikationer primært i form af vanskeliggjort tarmpassage og sårproblemer. Derfor måtte der den 24. juli 2003 på ny i fuld bedøvelse foretages sårrevision.


blev udskrevet den 28. juli 2003 uden feber og i velbefindende, men efterfølgende har der været behov for genindlæggelser, dels den 2. august 2003 på grund af utæthed ved siden af stomien, og dels den 29. august 2003, hvor han på ny blev indlagt med diarre og mavesmerter og var indlagt til den 1. september 2003. Han blev videre genindlagt den 12. september 2003 på grund af diarre og væsketab og blev udskrevet den 2. oktober 2003.


Ved kontrol den 28. oktober 2003 blev det fundet, at havde det rigtigt godt med regelmæssige afføringer og uden komplikationer fra det primære operationsområde.


Klagen

Der er klaget over følgende:


• At læge ikke gennemførte ileostomioperationen (tarmoperationen) korrekt den 3. juli 2003.


Det er herved anført, at har været meget syg og afkræftet efter operationen, og at sygeperioden nu har taget mere end 4 måneder.


Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. juli 2003.


1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. juli 2003.


Begrundelse

blev ifølge journalen den 2. juli 2003 opereret for en godartet knude i endetarmen ved en såkaldt kikkertrørsoperation.


Det er på grundlag af journalen nævnets vurdering, at der var indikationen for at foretage en kikkertrørsoperation.


Ifølge operationsbeskrivelsen blev der anvendt endoskopisk mikrokirurgisk excision (kikkertteknik).


Nævnet kan oplyse, at denne metode er en anerkendt metode i tilfælde som dette.


Videre er det således på baggrund af operationsbeskrivelsen nævnets vurdering, at selve indgrebet blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.


Nævnet kan oplyse, at der vil være risiko for forsinket sårblødning, når der foretages en kikkertrørsoperation med fjernelse af svulstdannelse i endetarmen, ligesom der kan ske beskadigelse af tarmvæggen, således at tarmindholdet kan løbe direkte ud i bughulen og forårsage bughindebetændelse eller lokal bylddannelse.


Det er nævnets vurdering, at der var indikation for at foretage fornyet indgreb, da havde udviklet symptomer, der kunne være forenelige med udvikling af bylddannelse.


Selve indgrebet blev foretaget af 1. reservelæge , superviseret af overlæge .


Det er på den baggrund nævnets vurdering, at ansvaret for operationen hvilede på overlæge .


Ifølge operationsbeskrivelsen var der ved operationen ingen tegn på, at indholdet var løbet ud i bughulen og havde medført bughindebetændelse.


Det er imidlertid nævnets vurdering, at det uanset dette var relevant at foretage en aflastning af s tyktarm ved at udføre en såkaldt aflastende stomi, da hans symptomer kunne være forenelige med begyndende udvikling af bylddannelse.


Ifølge journalen blev det valgt at anlægge en slyngestomi (loopileostomi), hvorved en tyndtarmslynge bringes frem til overfladen gennem et hul i bugvæggen.


Det er nævnets vurdering, at det ved denne procedure er vigtigt at sikre sig, at slyngen ikke er snoet, da der i så fald vil opstå et tarmstop.


Ved efterfølgende fornyet operation den 8. juli 2003 blev det konstateret, at man ved operationen den 3. juli ikke havde sikret sig mod, at der var foretaget en sådan drejning af tarmen, idet der var en aflukning af tarmen, hvilket medførte, at udviklede tarmslyng.


Nævnet finder på den baggrund, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. juli 2003.