Klage over manglende iværksættelse af yderligere undersøgelser efter kikkertundersøgelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af i perioden fra den 26. oktober 2001 til den 22. juni 2002 på organkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0447707

Offentliggørelsesdato:

17. december 2008

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 26. oktober 2001 til den 22. juni 2002 på organkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 18. juli 2001 konsulterede sin praktiserende læge på grund af smerter og ubehag i maven. Laboratorieundersøgelse viste blodmangel. havde i flere år lidt af tilbagevendende mavegener, som relateredes til tidligere påviste udposninger på tyktarmen, men da smerterne aktuelt var beliggende højere i maveregionen, blev henvist til organkirurgisk afdeling, , til kikkertundersøgelse af mavesækken. Undersøgelsen blev udført den 31. august 2001 og viste normale forhold.

På grund af mistanke om pågående blødning blev henvist til på organkirurgisk afdeling, , den 19. september 2001 med henblik på udredning for kræft i tyktarmen.

1. reservelæge foretog en kliniske undersøgelse på organkirurgisk afdeling, , den 26. oktober 2001 samt en efterfølgende røntgenundersøgelse af tyktarmen. Undersøgelserne gav ingen mistanke om svulster eller polypper.

En undersøgelse foretaget på medicinsk ambulatorium, , den 1. maj 2002 viste en tumor i højre side af maven.

1. reservelæge foretog den 13. juni 2002 operation med fjernelse af højre side af tyktarmen

Den 21. juni 2002 vurderede 1. reservelæge , at s fortsatte dårlige tilstand måtte skyldes en generel infektion, og blev overflyttet til intensiv afdeling. Da s tilstand ikke bedredes, blev det besluttet at foretage fornyet operation.

Den 22. juni 2002 foretog 1. reservelæge denne operation. Der var svær bughindebetændelse med store mængder væske med tarmindhold i bughulen, ligesom 40 cm af tyndtarmen var påvirket. Årsagen hertil var en lækage ved tarmens sammensyning.

Efter operationen fulgte et langvarigt forløb på intensiv afdeling og med massiv antibiotisk behandling, men trods dette, lykkedes det ikke at redde s liv.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At lægerne på ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling af i forbindelse med en kikkertoperation i efteråret 2001, idet de burde have foranlediget yderligere undersøgelser, da de stødte på noget hårdt.

Det er herved anført, at det efterfølgende viste sig, at havde tarmkræft.

2. At lægerne på ikke foretog en korrekt behandling af i forbindelse med 2 operationer den 13. og 23. juni 2002.

Det er herved anført, at der i forbindelse med begge operationer opstod alvorlige komplikationer.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af , da han foretog en kikkertundersøgelse den 26. oktober 2001 på organkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 19. september 2001, at den praktiserende læge henviste til organkirurgisk afdeling, , med henblik på udredning for kræft i tyktarmen. Lægen understregede, at havde en længerevarende sygehistorie med gener fra maven og vedlagde laboratoriesvar vedrørende den påviste lave blodprocent.

Ifølge journalen foretog 1. reservelæge organkirurgisk afdeling, , den 26. oktober 2001, ambulant en kikkertundersøgelse af den nederste del tyktarmen (koloskopi), men undersøgelsen kunne ikke gennemføres fuldstændigt på grund af tarmens slyngning. Undersøgelsen viste i øvrigt ikke unormale forhold, men blev efterfølgende henvist til en supplerende røntgenundersøgelse af hele tyktarmen.

Nævnet kan oplyse, at der efter en ufuldstændig undersøgelse af tyktarmen med fleksibelt kikkertsystem ikke er andre undersøgelsesmuligheder end røntgen af tyktarmen. Røntgen af tyktarmen har diagnostisk en betydelig sikkerhed og er kun lidt ringere end kikkertundersøgelsen.

Det er nævnets opfattelse, at denne ordinationsrækkefølge er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, da han foretog kikkertundersøgelsen den 26. oktober 2001 på organkirurgisk afdeling, .


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af ved operationer den 13. juni og 22. juni 2002 på organkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 11. juni 2002, at medicinsk afdeling, , foretog en ultralydsundersøgelse, hvorved der blev påvist en tumor i højre side af maven. Samme dag blev indlagt på organkirurgisk afdeling, .

Det fremgår af journalen den 13. juni 2002, at 1. reservelæge foretog en operation med fjernelse af højre side af tyktarmen (hemicolectomia dx). Ved operationen blev påvist en tennisboldstor kræftsvulst i bunden af tyktarmen (coecum). Der var ikke gennemvækst af tarmen, og der påvistes ikke spredning til andre organer eller lymfeknuder.

Det er nævnets opfattelse, at 1. reservelæge i operationsforløbet har skånet pulsåren til tyndtarmsovergangen, således at han måtte regne med at blodforsyningen til dette område var i orden. Endvidere fremgår det af operationsforløbet, at slidsen er lukket efter sammensyningen af tarmenderne.

Nævnet kan oplyse, at der i de 2 lag, der sys sammen i slidsen, løber blodkar til tarmen. Dette kan efter nævnets opfattelse tale for at lukke slidsen først, da det herved bliver muligt at opdage farveændringer af tarmen inden operationens afslutning, hvis en syning utilsigtet kommer til at medinddrage et vigtigt blodkar.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at foretage lukningen af slidsen til sidst.

Nævnet finder på den baggrund, at 1. reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, da han foretog operationen den 13. juni 2001.

Det fremgår af journalen, at forløbet efter operationen kun langsomt gik fremad. fik feber og blev mere og mere medtaget med åndenød og mavesmerter.

Den 21. juni 2002 vurderede 1. reservelæge ifølge journalen, at s tilstand måtte skyldes en generel infektion (sepsis) på baggrund af væskeophobning i lungerne og lungebetændelse. havde feber, og blev overflyttet til intensivafdelingen. Da han ikke bedredes af behandlingen mod blodforgiftning, besluttede 1. reservelæge at foretage en ny operation.

Nævnet kan oplyse, at der efter en operation af denne type kan gå op til 5-6 dage, før der kommer afføring og luftpassage. Forløbet bør være præget af fremgang fra dag til dag, men kan forsinkes hos ældre på grund af komplicerende lidelser.

Det fremgår af journalen, at der allerede den 4. dag var luftpassage, og der blev påbegyndt behandling med afføringsmiddel via munden på 8 dagen. Herefter blev ifølge journalen akut dårlig.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke var sammenhæng med indtagelsen af afføringsmidlet og den akutte tilstand. Det er endvidere nævnets opfattelse, at forløbet ikke bar præg af forsinkelse, idet de første 7 dage ikke er usædvanlige for et ukompliceret forløb hos en ældre person

Den 22. juni 2002 foretog 1. reservelæge ifølge journalen reoperationen. Herved påvistes at 15 cm af tyndtarmen op mod sammensyningen til tyktarmen var gået til grunde og der var påvirkning af yderligere 25 cm af tyndtarmen. Der var svær bughindebetændelse med store mængder væske med tarmindhold i bughulen. Årsagen hertil var en lækage ved tarmens sammensyning, hvor tyndtarmen på 15 cm ikke havde været levedygtig. Ved operationen blev der foretaget fremlæggelse af tarmen.

Nævnet kan oplyse, at der ved operationen den 22. juni 2002 var tale om livsreddende kirurgi med fremlægning af tarmenderne som stomier og bortskæring af syg eller beskadiget tarm.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sine behandlinger i perioden fra den 13. juni til operationen den 22. juni 2002 på organkirurgisk afdeling, .