Klage over fejlbehandling i forbindelse med hoftesmerter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske A for hendes behandling af i perioden fra den 2. til den 8. marts 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske B for hendes behandling af i perioden fra den 16. marts til den 6. juni 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Det skal desuden indskærpes overfor afdelingssygeplejerske B at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder endvidere grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske B for hendes observation af i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske B for hendes øvrige behandling af i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes vurdering af røntgenbilleder, optaget den 2. marts 2000 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 26. april 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge C for hans behandling af den 26. juni 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge D for hendes behandling af den 4. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på anæstesiologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0447912

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske A for hendes behandling af <****> i perioden fra den 2. til den 8. marts 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske B for hendes behandling af <****> i perioden fra den 16. marts til den 6. juni 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.


Det skal desuden indskærpes overfor afdelingssygeplejerske B at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder endvidere grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske B for hendes observation af <****> i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske B for hendes øvrige behandling af <****> i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.


Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes vurdering af røntgenbilleder, optaget den 2. marts 2000 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 26. april 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge C <****> for hans behandling af <****> den 26. juni 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge D for hendes behandling af <****> den 4. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på anæstesiologisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 2. marts 2000 blev af en vagtlæge indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , fordi han var faldet og havde slået venstre hofte. Den undersøgende læge fandt let ømhed ved løft af venstre ben, men ingen ømhed ved rotationsbevægelse i hoften. En røntgenundersøgelse af venstre hofte viste ingen tegn på knoglebrud.


Under indlæggelsen på ortopædkirurgisk afdeling blev mobiliseret med gangredskab og støtte af en person samt var oppe og sidde i kørestol. Fra den 5. marts 2000 fik han endvidere gangtræning med stok.


Den 8. marts 2000 blev udskrevet.


Den 16. marts 2000 blev genindlagt på ortopædkirurgisk afdeling på grund af tiltagende gangbesvær. En røntgenundersøgelse viste et venstresidigt lårbensbrud, og den 17. marts 2000 fik foretaget en operation med indsættelse af såkaldte glidesøm til fastholdelse af knoglebruddet.


Den 23. marts 2000 viste en røntgenkontrol, at den opnåede brudstilling efter operationen ikke var fuldstændig korrekt, og der blev ordineret ny røntgenkontrol. Den 29. marts 2000 viste røntgenkontrol, at knoglebruddet var skredet. Herefter fik den 3. april 2000 foretaget en operation med indsættelse af en halv hofteprotese.


Den 19. april 2000 faldt , hvilket medførte, at hoften gik af led og måtte sættes på plads.


Den 23. april 2000 gik hoften atter af led og blev sat på plads. Da det var vanskeligt at opnå tilstrækkelig ledstabilitet, blev det besluttet at foretage operation med indsættelse af en hel hofteprotese.


Den 26. april 2000 blev opereret med indsættelse af en kunstig hofteskål af afdelingslæge . Operationen var vanskelig, fordi hoften vedvarende havde tendens til at gå af led, men det lykkedes at stabilisere leddet.


Den 6. juni 2000 blev udskrevet til fortsat ambulant kontrol på grund af hælsår.


Den 21. juni 2000 henvendte sig på ambulatoriet på ortopædkirurgisk afdeling på grund af vedvarende smerter i benet. En røntgenundersøgelse viste uændrede forhold, og fik øget den smertestillende behandling og blev sendt tilbage til den akutstue på plejehjemmet, hvor han var indlagt.


Den 26. juni 2000 blev genindlagt på grund af smerter og sårplejeproblemer, og der blev indledt fysioterapi og sårbehandling. Endvidere blev der ordineret blodtryksmåling på benene med henblik på at bedømme blodomløbet. Den 30. juni 2000 viste det sig, at blodtryksmålingerne ikke kunne gennemføres.


Den 4. juli 2000 fandt reservelæge D, at hælsårene var væskende med sorte vævsnekroser (dødt væv), og at undersøgelsen havde vist tegn på nedsat hudgennemblødning, især på venstre side. Reservelæge D forelagde problemstillingen ved en konference, hvor det blev besluttet, at der snarest skulle foretages en undersøgelse af blodomløbet i benene ved røntgenundersøgelse med kontrastindsprøjtning i en blodåre. En røntgenundersøgelse kunne imidlertid ikke gennemføres som planlagt, da der ikke kunne føles puls i lysken. blev derefter henvist til karkirurgisk afdeling, , med henblik på vurdering af undersøgelses- og behandlingsmuligheder. Her fandt man, at det ikke var muligt at foretage karkirurgisk behandling, og at der skulle foretages amputation.


Den 19. juli 2000 fik foretaget dobbeltsidig benamputation samt revision af et liggesår svarende til halebenet.


Den 29. september 2000 fik ifølge klagen fjernet hofteprotesen på grund af betændelse.


Klagen


Der er klaget over følgende:


1. At ikke blev undersøgt og behandlet korrekt i forbindelse med et lårbensbrud den 2. marts 2000.


Klageren har herved anført, at lægerne ud fra et meget dårligt røntgenbillede konkluderede, at lårbenet ikke var brækket. Klageren har videre anført, at det den 15. marts 2000 blev konstateret, at lårbensbenet var brækket.


2. At ikke blev placeret på en aflastningsmadras i perioden fra den 2. til den 29. marts 2000.


Klageren har herved anført, at lægen og plejepersonalet vidste, at pulsforholdene i underekstremiteterne var dårlige. Klageren har videre anført, at den 29. marts 2000 fik konstateret hælsår, og at han senere fik amputeret begge ben.


3. At ikke fik tilstrækkelig pleje, herunder hjælp til toiletbesøg i perioden fra den 16. marts til den 6. juni 2000.


Klageren har herved anført, at plejepersonalets holdning var, at i forbindelse med efterbehandlingen af sit lårbensbrud skulle gå selv, når han skulle rundt på afdelingen, uanset at hans tilstand var dårlig, og at han højlydt gav udtryk for mange smerter.


4. At ikke fik tilstrækkelig personlig pleje, herunder skiftet sin ble tilstrækkelig ofte i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000.


Klageren har herved anført, at hun flere gange fandt med meget våd ble. Klageren har videre anført, at hun mener, at den mangelfulde pleje var årsagen til, at fik liggesår.

5. At anlæggelsen af en hofteprotese den 26. april 2000 ikke blev gennemført korrekt.


Klageren har herved anført, at den 28. september 2000 fjernede protesen, idet der var kommet en omfattende infektion.


6. At lægerne ikke fandt grundlag for et psykiatrisk tilsyn den 26. juni 2000.


Klageren har herved anført, at i stedet fik smertestillende medicin, så han blev konfus og hallucinerende. Klageren har videre anført, at det er hendes opfattelse, at en del af s smerter muligvis var psykisk betinget.


7. At lægerne ikke allerede den 4. juli 2000 fandt grundlag for at tilbyde amputation af benene.

Klageren har herved anført, at lægerne på grund af s livsstil var i tvivl om, hvorvidt de ville amputere. Klageren har videre anført, at en læge fra et andet sygehus oplyste hende om, at amputation var den eneste mulige behandling.

8. At der ikke på et tidligere tidspunkt blev iværksat behandling med Digoxin.


Det er anført, at først fik iværksat behandling med Digoxin den 20. juli 2000 umiddelbart inden overflytningen til i


Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin vurdering af røntgenbilleder, optaget den 2. marts 2000 på røntgenafdelingen, .


BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 2. marts 2000 fik foretaget en røntgenundersøgelse af venstre hofte.


Det fremgår af røntgenbeskrivelsen fra den 24. marts 2000, at overlæge vurderede, at røntgenundersøgelsen viste, at der ikke var tegn på knoglebrud.


Det er nævnets vurdering, at de primære optagelser fra den 2. marts 2000 er af tilstrækkelig god teknisk kvalitet. Det er endvidere nævnets vurdering, at røntgenbillederne ikke viser tegn på brud i venstre hofte.


Nævnet finder således, at overlæge vurderede røntgenbillederne, optaget den 2. marts 2000, i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunktAfdelingssygeplejerske A har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af i perioden fra den 2. til den 8. marts 2000.


BegrundelseDet fremgår af journalen, at havde haft nedsat gangdistance over 2 år, at der var overfladiske trykmærker på benene, samt at der ikke var puls i fodryggens pulsårer på begge sider.


Det fremgår ligeledes af sygeplejekardex fra den 18. marts 2000, at vejede over 120 kg. Det er nævnets vurdering, at dette også må have været tilfældet ved indlæggelsen den 2. marts 2000.

Det er nævnets vurdering, at ovennævnte forhold øger risikoen for udvikling af tryksår væsentligt, uagtet at , som anført, blev mobiliseret i stol, gangramme og med stok. Afdelingssygeplejerske A burde derfor efter nævnets opfattelse have foranlediget aflastning, for eksempel i form af aflastningsmadras eller anden form for trykaflastning, i forbindelse med indlæggelsen af i perioden fra den 2. til den 8. marts 2000.


Nævnet finder således, at afdelingssygeplejerske A ikke behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 2. til den 8. marts 2000.


Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Afdelingssygeplejerske B har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af i perioden fra den 16. marts til den 6. juni 2000.


Det skal desuden indskærpes overfor afdelingssygeplejerske B at udvise større omhu i sit fremtidige virke.


Begrundelse


Det fremgår af journalen, at blev indlagt med hoftebrud den 16. marts 2000 og blev opereret den efterfølgende dag.


Det fremgår videre af journalen, at havde haft nedsat gangdistance over 2 år, at der var overfladiske trykmærker på benene, samt at der ikke var puls i fodryggens pulsårer på begge sider.


Af sygeplejekardex fra den 17. marts fremgår at havde et lille sår på den indre ankelknyst.


Det fremgår, som ovenfor nævnt, at vejede over 120 kg.

Videre fremgår det af sygeplejekardex fra den 29. marts 2000, at der ved besøg af en fodterapeut blev observeret et hælsår på begge hæle, og der blev foreslået æggebakke-madras, som efterfølgende blev bestilt.


Det er nævnets vurdering, at der, når alle disse forhold tages i betragtning, straks ved genindlæggelsen den 16. marts 2000 burde have været iværksat trykaflastende foranstaltninger i form af aflastningsmadras, idet var i stor risiko for at udvikle tryksår. Det er endvidere nævntes vurdering, at de hælsår, som blev observeret af fodterapeuten den 29. marts 2000, må have været under udvikling i perioden forud herfor og burde derfor have været observeret i forbindelse med den daglige pleje.


Nævnet finder således samlet, at afdelingssygeplejerske B ikke behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 16. marts til den 6. juni 2000.

Det skal desuden indskærpes overfor afdelingssygeplejerske B at udvise større omhu i sit fremtidige virke.


Nævnets afgørelse af 4. klagepunktAfdelingssygeplejerske B har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin observation af i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000.

Afdelingssygeplejerske B har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin øvrige behandling af i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000.


BegrundelseDet fremgår af journalen, at ved genindlæggelsen den 26. juni 2000 blev placeret på en vandmadras som trykaflastende foranstaltning efter to dage (28. juni 2000), ligesom der efterfølgende den 11. juli 2000 blev anbragt trykaflastende skummadras i sengen.

Det er nævntes vurdering, at der på dette tidspunkt blev iværksat de fornødne trykaflastende foranstaltninger i forhold til s tilstand.


Det fremgår videre af sygeplejekardex, at der den 9. juli 2000 blev observeret et tryksår med ca. 5 cm. dødt væv på højre nates (slutningen af ryggens to halvdele).


Det er nævnets vurdering, at det observerede tryksår må have været under udvikling i perioden forud herfor og derfor burde have været observeret i forbindelse med den daglige pleje.

Nævnet finder således, at afdelingssygeplejerske B i perioden fra den 26. juni til den 9. juli 2000 ikke observerede s i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.


For så vidt angår brugen af ble fremgår det af klagen, at der dels var lang ventetid på bleskift, dels fandtes adskillige gange våd i seng og ble.

Det fremgår af sygeplejekardex, at der under hele indlæggelsen i denne periode blev foretaget flere daglige skiftninger af s seng og ble, ligesom der nævnes forsøg med at anvende uridom til opsamling af urinen.


Nævnet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at det kan være forbundet med en vis vanskelighed at få bleer til at holde tæt, særligt hos patienter som er delvist mobile og eventuelt ligger uroligt i sengen.


Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at bleskiftet ikke blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 26. juni til den 21. juli 2000.


Nævnets afgørelse af 5. klagepunktAfdelingslæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. april 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, .


BegrundelseDet fremgår af operationsbeskrivelsen fra den 26. april 2000, at afdelingslæge skar det gamle operationsar (cicatrice) bort, udtømte mængder af en gammel blodansamling samt indsatte en ny hofteskålsprotese. Det fremgår videre af operationsbeskrivelsen, at der grundet tendens til ledskred under operationen blev foretaget en placering af hofteskålen i såkaldt maksimal anteversion (mest mulig fremadhældning).


Nævnet kan oplyse, at denne placering ophæver tendensen til ledskred under samtidig forlængelse af benet.


Det fremgår endvidere af anæstesiskemaet, at der ved indgrebet blev anvendt antibiotika med 1,5 g intravenøst Zinacef.


Det fremgår videre af journalen fra den 28. april 2000, at en røntgenundersøgelse, som blev foretaget efter operationen, viste, at hofteskålen var placeret i god stilling.


Nævnet finder således efter en samlet vurdering, at afdelingslæge udførte operationen den 26. april 2000 i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 6. klagepunkt


Reservelæge C har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. juni 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, .


Begrundelse


Det fremgår af journalen fra den 26. juni 2000, at s datter ved indlæggelsen anførte, at virkede tiltagende depressiv. Det fremgår videre af journalen, at reservelæge C ved sin undersøgelse af fandt, at han var upåvirket.


Det er nævnets vurdering, at det ikke på de anførte oplysninger er almindelig praksis med akut indlæggelse på en somatisk afdeling at rekvirere akut psykiatrisk tilsyn. Der er derimod almindelig praksis netop under indlæggelsen at observere og vurdere patienternes tilstand, inden man overvejer et eventuelt psykiatrisk tilsyn.


Nævnet finder således, at reservelæge C behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 26. juni 2000.


Nævnets afgørelse af 7. klagepunktReservelæge D har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 4. juli 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, .


BegrundelseDet fremgår af journalen fra den 30. juni 2000, at blodtryksmåling på venstre ben ikke kunne udføres. Derimod kunne man vurdere hudgennemstrømningen, som blev fundet reduceret på venstre side.


Videre fremgår det af journalen fra den 4. juli 2000, at reservelæge D tilså og herefter anførte, at journalen skulle til konference med henblik på den videre behandling af det venstre ben. Det fremgår videre af journalen fra den 5. juli 2000, at det på konference blev besluttet at foretage en subakut arterieundersøgelse med kontrast til vurdering af blodkarrenes kvalitet i det venstre ben.


Det er nævnets vurdering, at der den 4. juli 2000 ikke var indikation for at foretage en akut amputation af det venstre ben. Det er almindelig praksis at foretage en detaljeret vurdering af, om blodomløbet er svækket i benet, og i hvilken grad dette forekommer, samt om der er mulighed for eventuel kirurgisk rekonstruktion af blodgennemstrømningen, inden en eventuel beslutning om amputation og niveau for amputation på benet besluttes.


Nævnet finder således, at reservelæge D behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 4. juli 2000.

Nævnets afgørelse af 8. klagepunktDe læger på anæstesiologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

De læger på ortopædkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, har ikke overtrådt lægelovens § 6.


BegrundelseDet fremgår af journalen i perioden fra den 2. februar til den 16. marts 2000, at ingen klager fra hjertet havde, og at der ved lytning på hjertet blev fundet normale forhold med rytme lig den perifere puls.

Det fremgår af journalen af den 26. juni 2000, hvor atter blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , at der uforandret ingen klager var fra hjertet, og det fremgår, at den undersøgende læge fandt regelmæssig puls og normale hjertelyde.

Det fremgår af journalen af den 19. juli 2000, at en læge fra anæstesiologisk afdeling ordinerede tilsyn fra afdeling.

Det fremgår af journalen af den 20. juli 2000, at der ved tilsyn af blev fundet grundlag for at opstarte behandling med hjertemedicin i form af Digoxin.

Det fremgår af journalen, at fik foretaget EKG-optagelser den 25. april, den 18. og den 19. juli samt den 21. juli 2000, og at alle fire optagelser viste atrieflimren og atrieflagren.

Det fremgår endvidere af journalen, at efter EKG-optagelsen foretaget den 25. april 2000 fik lagt bedøvelse af en læge fra anæstesiologisk afdeling den 26. april, den 19. juli og den 21. juli 2000.

Det er nævnets opfattelse, at EKG-optagelserne foretaget den 25. april og den 18. juli 2000 viste atrieflimren og atrieflagren med passende frekvens, hvor der på dette tidspunkt ikke var indikation for at give hjertemedicin i form af Digoxin.

Det er således nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at opstarte behandlingen med hjertemedicin den 20. juli 2000.

På baggrund af ovenstående finder nævnet samlet, at de læger på ortopædkirurgisk afdeling samt på anæstesiologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 25. april til den 20. juli 2000, har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.