Klage over for hård kiropraktisk behandling af nakke

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor for hans behandling af den 19. juni 2003 i .

Sagsnummer:

04F000

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Faggruppe:

Kiropraktorer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hans behandling af <****> den 19. juni 2003 i <****>.

 

Hændelsesforløb


Den 3. juni 2003 henvendte sig til kiropraktor på grund af hovedpine, som havde stået på det sidste halve års tid. Hun havde bevægeindskrænkethed mod venstre i den øvre del af nakken (cervicale led C2) samt myoser i nakke- og skuldermuskulaturen, og der blev givet let manipulationsbehandling samt udspænding og bløddelsmassage af involverede muskler.

Den 6. juni 2003 var der en fornyet konsultation, hvor den foregående behandling blev gentaget.

Den 19. juni 2003 blev der igen foretaget manipulationsbehandling af nakken (C2), og der blev givet bløddelsbehandling af muskulaturen.

Den 24. juni 2003 kom til en ny konsultation hos kiropraktor . meddelte, at hun havde fået flere smerter i nakken efter sidste behandling, og at hun mente, at behandlingen den 19. juni 2003 havde været for hård. Der blev givet behandling som tidligere med overvægt af bløddelsbehandling.

Den 25. juni 2003 blev det konstateret, at der ikke var nogen bedring. Det blev besluttet at foretage en røntgenundersøgelse af halsrygsøjlen. Kiropraktor fandt ud fra denne en let udretning af nakken (lordosen) og ellers upåfaldende fund. Der blev givet ”Toggle”-behandling som alternativ til den tidligere behandling og desuden bløddelsbehandling. Der blev ikke aftalt ny konsultation.

Den 17. juli 2003 opsøgte sin egen læge på grund af nakkesmerter. Der var normal bevægelighed af nakken, muskulær ømhed og ingen tegn på nervepåvirkning. blev henvist til fysioterapi med henblik på genoptræning af nakkemuskulaturen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet.

Det er herved anført, at kiropraktoren den 24. juni 2003 beklagede, at han havde knækket for hårdt og havde forstuvet nakken.

Nævnets afgørelse af klagen


Kiropraktor har ikke overtrådt lov om kiropraktorer ved sin behandling af den 19. juni 2003 i .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 3. juni 2003, at kom til en konsultation hos kiropraktor . Hun havde gennem det sidste halve år haft tilbagevendende spændingshovedpine. Der var ingen refleksudfald eller udstråling til armene. Det blev foretaget manipulationsbehandling samt udspænding og bløddelsmassage af de involverede muskler svarende til øvre del af nakken (cervicale led C2).

Kiropraktor har anført i sin udtalelse til sagen, at i årenes løb havde været behandlet for nakkehold og nakkespændinger, som havde udløst hovedpine. Den 3. juni 2003 havde hun bevægeindskrænkethed mod venstre øvre del af nakken (cervicale led C2) samt myoser i nakkens- og skulderens muskulatur. Det blev tolket som om, at der var en mekanisk dysfunktion i nakken samt muskelspændinger (myosis regio col. cerv.). Der blev givet let manipulationsbehand-ling samt udspænding og bløddelsmassage af involverede muskler.

Det er nævnets opfattelse, at kiropraktor optog en relevant sygehistorie og udførte en tilstrækkelig og relevant undersøgelse af , da hun opsøgte ham den 3. juni 2003. Der blev desuden indledt en relevant behandling af de spændte nakkemuskler og den nedsatte bevægelighed af leddet mellem 2. og 3. nakkehvirvel. havde tidligere haft lignende symptomer, og hun havde haft god effekt af kiropraktorbehandling.

Det fremgår af journalen den 6. juni 2003, at den forudgående behandling blev gentaget. Objektivt var der ingen forandringer ved undersøgelsen af .

Det er noteret i journalen den 19. juni 2003, at behandlingen ved de to første konsultationer blev videreført.

Kiropraktor har anført i sin udtalelse til sagen, at der den 19. juni 2003 var reduceret bevægelighed (mobilitet) i øvre del af halsrygsøjlen, og at der desuden var muskelspændinger (myoser) og spændinger i nakke- og skuldermuskulaturen. Der blev igen foretaget manipulations-behandling af nakken (C2) og givet bløddelsbehandling af muskulaturen.

Det fremgår af journalen, at manipulationsbehandlingen blev gentaget den 24. juni 2003, men med overvægt af bløddelsbehandling.

Kiropraktor har anført i sin udtalelse til sagen, at meddelte, at hun havde fået flere smerter i nakken efter sidste behandling, og at hun mente, at behandlingen den 19. juni 2003 havde været for hård. Undersøgelse viste, at der var nogen indskrænkning af bevægelse mod venstre.

Nævnet kan oplyse, at den behandlingsteknik, som kiropraktor gjorde brug af ved behandlingen den 19. juni 2003 var den samme teknik som ved de foregående behandlinger.

Denne teknik er en meget udbredt og sædvanlig benyttet kiropraktisk teknik, som kendetegnes ved at være ganske specifik og med meget lille risiko for komplikationer.

Det er noteret i journalen den 25. juni 2003 blev det konstateret, at der fortsat ikke var nogen bedring. Det blev besluttet at foretage en røntgenundersøgelse af halsrygsøjlen. Kiropraktor fandt, at røntgenundersøgelsen viste let udretning af nakken (lordosen), men at der ellers var upåfaldende fund.

Kiropraktor har anført i sin udtalelse til sagen, at der blev givet Toggle-behandling som alternativ til tidligere behandling, så der ikke blev foretaget nogen rotation af nakken. Der blev desuden givet bløddelsbehandling. Der blev ikke aftalt ny konsultation.

Nævnet kan oplyse, at det er ikke usædvanligt, at en patient oplever en forbigående ændring af symptomerne eller ligefrem en forværring efter manipulationsbehandling. En sådan ændring forsvinder igen i løbet af 1 til 2 døgn efter behandlingen.

Nævnet bemærker, at den forværring, som havde af nakkesmerterne efter behandlingen den 19. juni 2003 ikke var af ovennævnte kendte forbigående karakter, da den varede ved i uger efter behandlingen.

Det fremgår af journalen, at opsøgte sin egen læge den 17. juli 2003 på grund af nakkesmerter. Hun fik smertestillende tabletter og blev henvist til fysioterapi med henblik på genoptræning af muskulaturen i nakken. Ved konsultationen var der ved en objektiv undersøgelse normal bevægelighed i nakken, muskulær ømhed og ingen tegn på nervekompression.

Det er endvidere noteret i journalen, at egen læge ved en fornyet konsultation den 13. august 2003 fandt samme objektive fund.

Nævnet har herefter lagt til grund, at det således ikke er muligt objektivt at påvise, hvorfra de forværrede smerter kom.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at der var tale om en usædvanlig reaktion på en sædvanlig benyttet behandling.

Nævnet finder ud fra disse omstændigheder, at kiropraktor ikke handlede under almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. juni 2003 i .