Klage over manglende henvisning til øjenlæge i forbindelse med skadestuebesøg

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 14. maj 2003 på skadestuen, .

Sagsnummer:

04F004

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2004

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 14. maj 2003 på skadestuen, <****>.

 

Hændelsesforløb


søgte skadestuen på den 14. maj 2003, idet hun havde fornemmelse af et fremmedlegeme i sit højre øje. brugte kontaktlinser. blev undersøgt af afdelingslæge i skadestuen , som konstaterede, at s syn var normalt. Afdelingslæge bedøvede s højre øje, og undersøgte det for fremmedlegemer. Med henblik på at identificere eventuelt læsioner blev øjet farvet. Der kunne herefter ses en overfladisk læsion på ca. 2 mm på regnbuehinden (iris). Øjet blev smurt med infektionsbekæmpende og forebyggende salve i form af Kloramfenikolsalve, og der blev påsat beskyttelsesklap. Afdelingslæge skrev endvidere recept på salven til smøring af højre øje tre gange i døgnet, i alt fem dage. blev opfordret til at søge øjenlæge, så snart der opstod problemer.

Den 19. maj 2003 søgte en privatpraktiserende øjenlæge, idet hun havde smerter i sit højre øje. Der blev fundet rødme og reaktion i regnbuehinden samt vævsirritation på hornhinden. blev opfordret til at fortsætte med Kloramfinikol salve. Desuden blev hun sat i behandling med antibiotika i form af Garamysin dråber. Ved kontrol to dage senere kunne der konstateres subjektiv bedring. Ved spaltelampeundersøgelse blev der dog fundet fortsat vævsreaktion, og det blev aftalt, at skulle komme til kontrol efter en uge og tidligere ved forværring. Allerede den 22. maj 2003 blev igen undersøgt af øjenlægen, som nu ved spaltelampeundersøgelse fandt, at der var tale om forværring, og hun blev derfor henvist til øjenafdelingen på .

Samme dag, den 22. maj 2003, blev undersøgt på øjenafdelingen, , hvor det blev konstateret, at der var tale om hornhindebetændelse, og at skulle fortsætte med antibiotisk behandling. var herefter til kontrol i alt 13 gange indtil den 28. august 2003, hvor behandlingen kunne afsluttes. Synet på venstre øje var da 1,0, mens synet på højre øje var 0,3.

Det blev fra øjenafdelingen, vurderet, at såfremt uklarheden i hornhinden ikke blev bedre, kunne transplantation af hornhinden komme på tale.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 14. maj 2003 ikke modtog en korrekt behandling, herunder at hun ikke blev henvist direkte til øjenlæge eller øjenafdelingen.

har anført, at hun blev rådet at se tiden an i fem dage, og at hun nu har mistet ca. 85 % af synet på højre øje.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 14. maj 2003 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen af den 14. maj 2003, at henvendte sig på skadestuen på grund af fornemmelse af fremmedlegeme i højre øje. Hun brugte kontaktlinser, og hendes syn var normalt. Videre fremgår det, at afdelingslæge ved undersøgelse af højre øje fandt, at der var let diffus rødme, at der intet tåreflåd var, at øjet var uømt, og at der var normal konsistens. Pupillerne var runde og ens med naturlig lysreaktion på begge sider. Det fremgår videre, at afdelingslæge bedøvede s højre øje med Oxybuprocain, som straks havde effekt på smerterne. Afdelingslæge kunne ikke se nogen fremmedlegemer, hvorfor hun farvede øjet med Fluorescein, og hun kunne herefter se en rift på 2 mm kl. 2 på iris. Øjet blev smurt med Kloramfenikolsalve, og s fik påsat en klap. Afdelingslæge rådede til at smøre øjet tre gange dagligt i fem dage med Kloramfenikolsalve og søge øjenlæge ved problemer.

Ifølge klagen blev anbefalet at se tiden an i fem dage.

Ifølge afdelingslæge s udtalelse til sagen blev ikke rådet at se tiden an i fem dage, men at smøre øjet med salven i fem dage og søge øjenlæge ved problemer.

Det fremgår af journalen af den 14. maj 2003, at skulle smøre øjet i fem dagen med salven og søge øjenlæge ved problemer.

På denne baggrund finder nævnet det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at blev tilrådet at se tiden an i fem dage.

Det er nævnets opfattelse, at afdelingslæge foretog en relevant undersøgelse af s øje samt ordinerede en relevant behandling.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. maj 2003 på skadestuen, .