Klage over utilstrækkelig effekt af operativ behandling.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 26. marts 2003 på .

Sagsnummer:

04F006

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2004

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 26. marts 2003 på <****>.

 

HændelsesforløbDen 18. marts 2003 faldt og slog højre 5. finger, hvorefter hun henvendte sig samme dag på skadestuen på , hvor hun fik påvist et brud i den inderste del af 5. finger. Bruddet var noget vinklet. Der blev anlagt bandage i form af tape omfattende 4. og 5. finger på højre hånd og aftalt kontrol i .

Ved denne kontrol den 26. marts 2003 viste røntgenundersøgelse en forværring af vinklingen i bruddet, hvorfor samme dag blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , og opereret af reservelæge .

Indgrebet blev udført i lokalbedøvelse og bestod i påpladssætning af bruddet og fastholdelse af dette ved indsættelse af en K-tråd. Der blev udført kontrol af bruddet ved gennemlysning. Efter operationen blev der anlagt gipsbandage (ulnar gipskant). modtog instruktion af ergoterapeut og blev udskrevet den 27. marts 2003 til ambulant kontrol.

Ved denne kontrol den 4. april 2003 havde smerter i fingeren. Røntgen-undersøgelse viste tilfredsstillende stilling af bruddet. Ved undersøgelsen af fingeren, efter fjernelse af forbindingen var der ingen tegn på infektion. Der blev ordineret bandagering i yderligere 2 uger.

Den 22. april 2003 fik fjernet gips og K-tråd, og der blev konstateret to tryksår under gipsen og bevægeligheden i fingeren var indskrænket. blev informeret om at træne fingeren og ved fortsatte gener at henvende sig til egen læge.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At reservelæge ikke udførte indgrebet den 26. marts 2003 korrekt.

Det er herved anført, at efter operationen fik smerter og nedsat funktion af lillefingeren.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 26. marts 2003 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 26. marts 2003, at mødte til ambulant kontrol i efter pådragelse af brud på venstre lillefinger (fractura phalangis proximalis digitis 5. manus dex.) den 18. marts 2003. Bruddet blev primært behandlet med sammentapning af 4. og 5. finger. En læge fandt efter fjernelse af bandagen og efterfølgende røntgenkontrol, at vinklingen af bruddet var øget til det uacceptable og fandt indikation for operativ behandling med påpladssætning af bruddet og samtidig fastholdelse af stillingen med en K-tråd (ståltråd).

Ifølge operationsbeskrivelsen blev indgrebet udført i lokalbedøvelse. Reservelæge rettede bruddet til en god stilling og fikserede det herefter med K-tråd, og kontrollerede processen under gennemlysning og fandt tilfredsstillende forhold. Der blev herefter anlagt gips (ulnar gipskant), og ordineret smertestillende medicin. Videre fremgår det, at reservelæge ordinerede røntgenkontrol en uge senere samt afbandagering og kontrol 3 uger senere.

Det fremgår endvidere af journalen, at den 27. marts 2003 blev instrueret i bevægeøvelser af albue, skulder, fingre af ergoterapeut, og at røntgenkontrollen viste tilfredsstillende forhold, hvorefter hun blev udskrevet.

Det er nævnets opfattelse, at der var indikation for indgrebet den 26. marts 2003 for at forbedre brudstillingen og hermed mindske de gener, som kunne være opstået ved opheling i fejlstilling. Det er endvidere nævnets opfattelse, at indgrebet blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at det er et kendt fænomen, at brud på fingre kan give problemer i efterforløbet i form af smerter eller nedsat bevægelighed. Det er problemer, som kunne være opstået, selv om bruddet ikke blev behandlet operativt.

På denne baggrund finder nævnet, at den behandling, som modtog af reservelæge den 26. marts 2003 på ikke kan anses for at være under normen for almindelig anerkendt faglig standard.