Klage over at leverbiopsi ikke blev foretaget med fornøden omhu

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 13. november 2003 på .

Sagsnummer:

04F008

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 13. november 2003 på <****>.

 

Hændelsesforløbhavde kronisk leverbetændelse (hepatitis C), hvor medicinsk behandling kunne komme på tale, hvis der var aktivitet af sygdommen i leveren.

Den 13. november 2003 blev indlagt på medicinsk afdeling, , for at få foretaget en leverbiopsi til bedømmelse af, om der var aktivitet i sygdommen. Den udførtes samme dag i lokalbedøvelse af overlæge .

Ifølge overlæge udtalelse til sagen, foregik indgrebet i henhold til afdelingens instruks.

Samme formiddag kl. 10.50 blev dårlig med pludselige kraftige mavesmerter, faldende blodtryk og besvær med vejrtrækningen. Der ordineredes væskeindgift til blodbanen, akut ultralydsundersøgelse af maven, akut kirurgisk tilsyn og fremskaffelse af blod til transfusion.

Kl. 11.15 blev der ved ultralydsundersøgelse af maven ikke påvist tegn på blødning i maven. Kl. 11.30 blev tilset af en kirurg, som ikke fandt tegn på blødning. Fornyet ultralydsundersøgelse kl. 12.00 viste ikke tegn på blødning, men klagede fortsat over mavesmerter og vejrtrækningsbesvær. Røntgenundersøgelse af brystkassen viste ikke tegn på luft i brysthulen. Efterfølgende blev undersøgt af en af afdelingens læger kl. 14.00, af en kirurg kl. 14.25 og kl. 15.00. Fornyet ultralydsundersøgelse kl. 15.30 viste, at der var tilkommet en mindre mængde væske i bughulen siden tidligere undersøgelse samme dag. Kl. 16.30 overflyttedes til kirurgisk afdeling.

Herefter foretoges operation med åbning af bughulen, hvor der fandtes ca. 1½ liter blod, der fjernedes. Blødning fra leveren var standset. Den 17. november blev udskrevet til hjemmet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at den person, der foretog leverbiopsien, ikke behandlede korrekt og med fornøden omhu.

Det er herved anført, at leveren efterfølgende begyndte at bløde, og at der måtte foretages en operation. har nu et stort ar på maven og følelsesløshed eller smerte i 2½ finger til albueled i venstre arm.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 13. november 2003 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 10. marts 2003, at led af kronisk leverbetændelse på baggrund af tidligere infektion med såkaldt hepatitis C virus. Blodprøver viste forekomst af antistoffer overfor dette virus.

Nævnet kan oplyse, at i nogle tilfælde kan behandling med Interferon (et immunstimulerende stof) komme på tale. Indikationen stilles på baggrund af nylig leverbiopsi.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at der var en relevant faglig begrundelse for at foretage leverbiopsi.

Det fremgår videre af journalen, at leverbiopsien blev gennemført den 13. november 2003 af overlæge , efter at der forinden var blevet taget nødvendige forprøver. Dette indbefattede bl.a. blodprøver til sikring af, at blodets koagulation (størkning) foregik normalt.

Det fremgår desuden af journalen, at efter leverbiopsien blev observeret med regelmæssig kontrol af blodtryk og puls, og da hun klagede over mavesmerter kort tid efter biopsitagningen, blev hun tilset af en læge fra afdelingen. Denne bestilte akut ultralydsundersøgelse og akut tilsyn fra kirurgisk afdeling. Der blev endvidere bestilt en røntgenundersøgelse af lungerne. Ultralydsundersøgelsen var normal. Den tilsynsgående læge fra kirurgisk afdeling, fandt ikke noget kirurgisk behandlingskrævende.

Endelig fremgår det af journalen, at overlæge tilså kl. 13.30, hvor blodtrykket var stabilt, og hvor der forelå normal røntgenundersøgelse af lungerne. blev tilset yderligere 2 gange af læger fra kirurgisk afdeling, og da hun ved det sidste af disse tilsyn (kl. 14.25) fortsat var smerteklagende og på dette tidspunkt var meget øm i bughulen, blev hun overflyttet til kirurgisk afdeling.

Nævnet kan oplyse, at leverbiopsi foregår ved, at en kanyle af passende diameter (ofte 1,4 mm) føres mellem ribbenene ind gennem lungespidsen og mellemgulvsmusklen og til sidst ind i leveren. Indgrebet foregår blindt, således at den læge, der foretager indgrebet, ikke kan se, om indstikket kompliceres af blødning. En sådan blødning kan hidrøre fra blodkar i brystvæggen eller fra selve leveren. Det er meget sjældent, at der optræder betydende blødning efter leverbiopsi (under 1% af tilfældene). Man vil altid kontrollere blodtryk og puls med jævne mellemrum hos patienter, der har fået foretaget leverbiopsi. Ved smerter og/eller blodtryksfald skal patienten tilses af læge, og der foretages eventuelt akut ultralydsundersøgelse af indstiksområdet, ligesom røntgenundersøgelse af lungerne kan være påkrævet. Disse undersøgelser kan i mange tilfælde afsløre blødning i lungesækken eller svarende til leveroverfladen. Om nødvendigt tilkaldes kirurg for at vurdere patienten.

Det er nævnets vurdering, at den praktiske udførelse af leverbiopsien, observationen og handlemåden har fulgt den ovenfor beskrevne procedure og således været i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglige standard.

Nævnet har bemærket, at de af nævnte smerter i venstre arm (2½ finger til albueled) ikke er beskrevet i journalen og efter nævnets vurdering ikke umiddelbart kan sættes i forbindelse med den foretagne leverbiopsi.

Patientklagenævnet finder, at overlæge , har levet op til normen for almindelig anerkendt faglige standard i forbindelse med undersøgelse og behandling af den 13. november 2003.