Klage over overset ankelbrud

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den læge, der behandlede den 23. oktober 2003 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans vurdering af røntgenundersøgelsen af s højre fodled den 23. oktober 2003 på røntgenafdelingen, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

04F010

Offentliggørelsesdato:

20. september 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den læge, der behandlede <****> den 23. oktober 2003 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge <****> til orientering.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans vurdering af røntgenundersøgelsen af <****>s højre fodled den 23. oktober 2003 på røntgenafdelingen, <****> jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 23. oktober 2003 fik stærke smerter i højre fod svarende til den indre kno efter en løbetur, og henvendte sig på skadestuen, . Hun blev undersøgt af en læge, der fandt let direkte og indirekte ømhed af den indre kno i højre ankel, og ordinerede røntgenundersøgelse af højre fodled, som overlæge vurderede som normal.

På grund af fortsatte gener fra foden blev undersøgt på skadestuen den 21. november 2003. Røntgenundersøgelse af højre fodled viste et såkaldt træthedsbrud i opheling i skinnebenet 2 cm over ankelleddet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At lægen ikke foretog en korrekt klinisk undersøgelse, idet man overså et brud ved ankelen.

2. At overlæge ikke vurderede røntgenundersøgelsen korrekt.

Det er herved anført, at efterfølgende på ortopædkirurgisk ambulatorium fik konstateret brud ved den højre ankel.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Den læge, der behandlede den 23. oktober 2003 på skadestuen, , har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin vurdering af røntgenundersøgelsen af s højre fodled den 23. oktober 2003 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse


Det fremgår af skadejournalen den 23. oktober 2003, at henvendte sig på skadestuen på , da hun i forbindelse med løb pludselig havde fået stærke smerter svarende til højre fodleds indre ankelkno (talocruralleddets mediale malleol). Et par måneder tidligere havde der været lignende tilfælde på venstre side. Der blev dengang påvist et træthedsbrud. blev sendt til udredning for knogleskørhed, osteoporose og havde været i hormonbehandling. Ved den objektive undersøgelse fandt en læge normal bevægelighed i ankelleddet, ingen misfarvning eller fejlstilling, men ømhed ved tryk på indvendige ankelkno (mediale malleol) samt let indirekte knogleømhed. Lægen ordinerede dermed røntgenundersøgelse af højre fodled og underben til og med knæniveau.

Det er nævnets opfattelse, at der udfra de foreliggende oplysninger ikke var indikation for foranledning af akutte undersøgelser eller behandlinger, og at den kliniske undersøgelse var relevant, og at det var relevant, at afvente hvorledes tilstanden udviklede sig, samt opfordre til kontakt til den praktiserende læge hvis generne tog til eller vedvarede.

På denne baggrund finder nævnet, at den behandling, som modtog den 23. oktober 2003 på røntgenafdelingen, , var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.

Ifølge røntgenbeskrivelsen fandt overlæge normale forhold uden tegn til brud.

Det er nævnets vurdering, at røntgenbillederne af højre fodled og underben (crus) fra den 23. oktober 2003 var af god kvalitet og taget forfra og et sidebillede af knæ og underben samt af højre fodled i forfra-, side- og skråprojektion. Videre er det nævnets opfattelse, at undersøgelsen ikke viste synlige brudlinier, og udtyndet knogletegning som det ses ved knogleskørhed (osteoporose).

Nævnet kan oplyse, at ved belastning af knogler, der er afkalkede, kan der opstå træthedsbrud. Sådanne brud kan man kun se, hvis der kommer en revne i knoglens bark (cortex) eller der er en synlig forskydning på brudstedet. Det er nævnets opfattelse, at der ikke på røntgenbillederne af s højre fodled fra den 23. oktober 2003 var påviselig brudlinie, hvorimod man ved røntgenundersøgelsen 3-4 uger efter skadetidspunktet kunne ses en fortættet (skleroseret) linie, som tegn på at der har været et helt uforskudt brud af knoglen (træthedsbrud). Det kan være vanskeligt at forstå, at et brud kan være helt usynligt for senere at vise sig i ophelingsfasen som en fortætning, men sådan er naturen.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge , røntgenafdelingen, , har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard ved vurderingen af s røntgenundersøgelse af højre fodled den 23. oktober 2003.