Klage over manglende indbringelse til skadestue

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler , for hans behandling af den 6. marts 2004.

Sagsnummer:

04F019

Offentliggørelsesdato:

16. november 2006

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****>, for hans behandling af <****> den 6. marts 2004.

Hændelsesforløb


blev den 6. marts 2004 overfaldet udenfor et diskotek i , og politiet tilkaldte en ambulance, der kørte fra stedet med ham.

fik oplyst, at han ville blive kørt til s skadestue. Da han ifølge ambulancebehandleren ikke ønskede at komme på skadestuen, blev han kørt til stationen, hvorfra der var offentlige transportmuligheder til hans bopæl.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ambulancebehandlerne ikke kørte til skadestuen, men satte ham af ved stationen.

Nævnets afgørelse af klagen


Ambulancebehandler har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 6. marts 2003.

Begrundelse


Ifølge oplysninger i klagen ville gerne have været under lægebehandling og således have været kørt til skadestuen.

Ifølge oplysninger i journalen samt i udtalelse til sagen fra ambulancebehandler ønskede ikke at komme på skadestuen.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og ambulancebehandler om, hvorvidt ønskede at blive bragt til skadestuen. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden, og Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Da det fremgår af journalen, at ikke ønskede at blive bragt til skadestuen, lægger nævnet ved afgørelsen til grund, at han har givet udtryk for dette i forbindelse med transporten.

Ifølge journalen konstaterede ambulancebehandler , at ikke havde skrammer i hovedet, men at der var en lille flænge i hånden, som han vurderede ikke krævede akut læge behandling.

virkede videre ifølge journalen ædru, ligesom han var vågen og klar på hele turen og svarede relevant på de stillede spørgsmål.

Det er nævnets vurdering, at der var tale om relevant beslutning om ikke at indbringe til skadestuen.

Sammenfattende finder nævnet, at ambulancebehandler ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .