Klage over manglende indbringelse til skadestue

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler for hans behandling af den 21. december 2003 ved besøg i hjemmet.

Sagsnummer:

04F025

Offentliggørelsesdato:

16. november 2006

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****> for hans behandling af <****> den 21. december 2003 ved besøg i hjemmet.

Hændelsesforløb


Da den 21. december 2003 vågnede kl. cirka 10.45 uden at kunne tale eller skrive, ringede hans hustru efter en ambulance.

Ambulancen ankom kl. 11.40, og ansvarshavende ambulancebehandler fandt på baggrund af foretaget undersøgelse, at burde indlægges på akut modtageafdeling af vagtlæge i stedet for, at blive kørt på skadestuen.

Ambulancebehandler kontaktede herefter vagtlægen, der lovede at aflægge et besøg hos .

Imidlertid kom vagtlægen først efter flere timer og indlagde på akut modtageafdeling, .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ambulancebehandlerne afviste at transportere til skadestuen.

Klager har herved anført, at det efterfølgende blev konstateret, at der var tale om en blodprop.


Nævnets afgørelse af klagen


Ambulancebehandler har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 21. december 2003.

Begrundelse


Ifølge ambulancejournalen foretog ambulancebehandler målinger på , der ikke tydede på en blodprop. Der var således ifølge journalen normal vejrtrækning, normal iltning (saturation), normal puls og blodtryk, ingen kraft nedsættelse, og ingen hovedpine eller kvalme.

Ambulancebehandlet kontaktede der ud over ifølge journalen lægevagten, og i samråd med lægevagten blev det aftalt, at de ville tilse med eventuelt henblik på indlæggelse.

Ifølge udtalelse til sagen fra ambulancebehandler sagde han flere gange til s hustru, at hun skulle ringe til 112 igen, hvis hun blev utryg ved noget.

Nævnet finder, at ambulancebehandlet har foretaget relevant undersøgelse af og har iværksat relevant opfølgning herpå.

Sammenfattende finder nævnet således ikke grundlag for at udtale, at ambulancebehandler har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .