Klage over reservelæges manglende diagnosticering af meningitis på en skadestue

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes behandling af den 18. december 2003 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

04F033

Offentliggørelsesdato:

2. juli 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 18. december 2003 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 28. november 2003 blev indlagt på til fortsat optræning efter følger efter meningitis.

Frem til udskrivelsen den 18. december 2003 fik træning ved fysioterapeut, og var ved udskrivelsen ifølge udskrivningsbrevet fuldstændig selvhjulpen i almindelig dagligdags færdigheder.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At blev udskrevet fra den 18. december 2003.

Det er herved anført, at man udskrev uden at sikre, at han havde de fornødne hjælpemidler og piller, eller plan for genoptræning. Det er anført, at han ved udskrivelsen var både træt og øm, samt ude af stand til at klare sig selv uden forskellige hjælpemidler. Det er endvidere anført, at havde problemer med at gå.

Nævnets afgørelse af klagen


1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. december 2003 .

Begrundelse

Det fremgår af journalen fra den 28. november 2003 fra , at blev indlagt til fortsat optræning efter følger efter meningitis i form af polyneuropati (nervesygdom hos kritisk syge patienter, der manifesterer sig i form af muskelsvaghed, der vanskeliggør og forlænger aftrapning fra respirator).

Det fremgår videre af journalen, at han blev indlagt den 20. august 2003 på med en meningitis forårsaget af streptokokker udgået fra en kronisk bihulebetændelse ifølge s sygehistorie. Den 25. august 2003 udviklede han to generaliserede krampeanfald, og han var indlagt på intensivafdelingen og var i respirator indtil den 9. september 2003.
Ved indlæggelsen på den 28. november 2003 kunne ifølge journalen ikke rejse sig fra rygliggende til siddende stilling uden først at komme op i sideleje, men kunne rejse sig fra siddende til stående stilling, og kunne gå en kort distance på nogle få skridt. Han havde let diffus kraftnedsættelse i armene og let til moderat diffus kraftnedsættelse i benene og gangbesvær.

Det fremgår videre af journalen fra , at frem til udskrivelsen den 18. december 2003 fik træning ved fysioterapeut. Ifølge udskrivningsbrevet var ved udskrivelsen den 18. december 2003 fuldstændig selvhjulpen i almindelig dagligdags færdigheder. Han havde en sikker gangfunktion udendørs med et enkelt stop og indendørs uden gangredskab. Hans smerter var i aftagende, og han havde fortsat belastningsrelaterede smerter, specielt i skuldre og albue, og havde fortsat brug for smertestillende medicin. Ved udskrivelsen fik han blandt andet hjertemedicin, smertestillende og vanddrivende medicin samt antibiotika. Det fremgår af notatet i journalen, at fik et selvtræningsprogram med samt en henvisning, og at medicinophældningen skulle foregå ved en hjemmesygeplejerske.

Det er s opfattelse, at han blev sendt for tidligt hjem og at han fik mangelfuld hjælp ved hjemsendelsen i form af manglende hjælpemidler. Det er endvidere hans opfattelse, at han blev ladt alene, hvilket gav ham et ”breakdown” og at dette ikke har gavnet hans helbredelse, men i stedet sat ham tilbage.

Det fremgår af 1. reservelæge s udtalelse til sagen, at havde let nedsat hukommelse med hensyn til hans sygdomsforløb, at han trænede flittigt og velmotiveret, og at gangdistancen hurtigt blev bedret til en gangdistance på ca. 300 meter med stok. Af hjælpemidler blev aftalt albuestok og toiletforhøjer, som skulle være aftalt af ergoterapeut fra med ergoterapeut i s hjemkommune. Det fremgår, at blev udskrevet en onsdag, og at hjælpemidlerne muligvis først kunne leveres den følgende mandag, men gav udtryk for, at han ikke var betænkelig ved at skulle klare sig et par dage hjemme uden. Ved udskrivelsen blev ifølge udtagelsen medgivet selvtræningsprogram, samt henvisning og fysioterapeutisk status til fortsat ambulant træning hos fysioterapeut i primærsektoren.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet, at 1. reservelæge behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved udskrivelsen den 18. december 2003.